לימוד אמונה יומי: י' סיוון « הקודם | הבא »

תורת ארץ ישראל ותיקון חטא המרגלים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

עצם העיסוק בתורת ארץ ישראל, במעלתה הייחודית, יש בו משום תיקון חטא המרגלים שמאסו בארץ חמדה. ואילו העיסוק בתורת ארץ ישראל, מעלה על נס את ארץ ישראל, חשיבותה וערכה.

כך כותב הרב קוק זצ"ל: "יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחכמת. ואיך מתקנים  את חטא המרגלים שהוציאו דבה על הארץ? בתשובת המשקל: להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות, כולן, מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. מובן שבכל דבר שבקדושה, וכמו כן בחול, ישנן מעלות ומדרגות ... אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי ד', איננו נמצא כלל בחו"ל."

וכדי שלא נחשוב שזה רק תיאורטי, הרב קוק מסיים כבמין עדות אישית "ואנכי הנני בזה יודע ועד, כפי קטני."

כל המעלות שהוזכרו בשבח הארץ "הודה והדרה קדושתה וכבודה, אור חכמתה ורוח קדשה" יש להן תפקיד, הם תורמים ושותפים בלימוד התורה, ומייצרים בסופו של דבר את התורה הייחודית – תורת ארץ ישראל