הלכה יומית: י' סיוון « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - הפרשה מן החיוב על הפטור ולהפך

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. אין להפריש מפירות שחייבים בתרומות ומעשרות על פירות הפטורים מכך, וכן להפך: אין להפריש מפירות שפטורים מתרומות ומעשרות על פירות חייבים, ואם הפריש – אין הפרשתו מועילה.

 

ב. לדוגמה, אין להפריש מפירות טבל (חיוב) על פירות של גוי, או על פירות חולין שכבר הפרישו מהם תרומות ומעשרות, או על פירות הפקר (פטור) – וכן להפך.

 

ג. אם עשו כן, יש להפריש פעם נוספת.

 

ד. בדרך כלל (כשקונים מן השוק), אין להפריש מפירות מזן אחד על פירות מזן אחר (אף שהם מאותו המין), כי ייתכן שמקורם שונה והפירות מן הזן האחד חייבים בתרומות ומעשרות, ואילו האחרים – פטורים.

 

ה. אין להפריש מפירות בעלי דרגות חיוב אחת על פירות בדרגת חיוב אחרת. למשל, אין להפריש מפירות שגדלים בתחום גבולות עולי מצרים על פירות שגדלים בתחום עולי בבל. גם אין להפריש מירקות שגדלים בחממה או מירקות שגדלים במצע מנותק ('עציץ שאינו נקוב') על ירקות שגדלים בשדה פתוח.  

 

ו. עם זאת, בדיעבד אם הפריש מפירות בעלי דרגת חיוב אחת על פירות בעלי דרגת חיוב אחרת, אינו צריך להפריש שוב.