שאלות ותשובות

נטיעות

הרב יואל פרידמן
1. המדובר בשדה חקלאי הגובל בכביש כניסה לכפר. רצון הוועד לטעת עצים לאורך הכביש, השאלה היא האם אנו צריכים לאשר נטיעת עצי נוי או שמא עלינו לטעת רק עצי מאכל כי האדמה מיועדת לגידולים חקלאיים.    2. האם יש ברכה על נטיעת אילן בארץ ישראל, אם כן, מה הברכה ומה מקורה?

בכורות שנולדו בעדר כבשים

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א
מעשה באחד שקנה כבשים מבכירות. מכיון שלא ידע שחייבים למוכרן לגוי, לא ביצע את המכירה, והכבשים המליטו ארבעה טלאים: שני זכרים ושתי נקבות. לאחר שהתבררה לו בעיית הבכורות, הוא ביצע את המכירה של יתר המבכירות לגוי. אך נותרה הבעיה של שני הטלאים הזכרים שהומלטו לפני המכירה, שהם בכורות. בעדרי צאן מקובל למספר את…

אכילת ביכורים

הרב יואל פרידמן
מי אוכל את הבכורים המובאים לבית המקדש? שנזכה בקרוב!

ברייה שנימוחה או נתרסקה

הרב יהודה הלוי עמיחי
כתוב לגבי 'ברייה', שאם היא נימוחה או נתרסקה או ניטל ממנה איבר, אזי כבר אינה 'ברייה' [ערוך השולחן סי' ק סעי' ה]. מה ההבדל בין 'נימוח' לבין 'נתרסק' לבין 'ניטל ממנו איבר'?

חיוב הפרשת ראשית הגז בימינו

הרב יעקב אפשטיין
ליהודי עדר רחלים. לאחר עת הגז אין לו מה לעשות בגיזות, בימינו אין דורש לגיזות במדינת ישראל (הם נמכרים בפרוטות לערבים ברשות הפלסטינאית), משום שכל הצמר המשמש לטליתות מיובא. כיון שאין לגיזות דורש, בעליהן משליכים אותם לאשפה. אף לכוהנים שיקבלו את ראשית הגז לא יהא מה לעשות עם הגיזות. האם חובה להפר…

ברכה בשחיטת בכור בעל מום

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם שעשה שלא כדין ולא מכר את העז המבכירה שברשותו ונולד לו בכור. אותו בכור נפגע ונפל בו מום. הוא הביא את הבכור לחכם וזה קבע שהמום מתיר את שחיטת העז. כעת בא בעל העז ושאלתו בידו: האם יש מצווה לשחוט בכור בעל מום תוך שנתו הראשונה, והאם יש לברך על כך בשעת השחיטה?

אקוופוניקה

הרב דוד אייגנר
נחשפתי באינטרנט לשיטת גידול ירקות שנקראת אקופוניקה http://livingreen.co.il/?gclid=CMmatcTOtcUCFcfMtAodHikAXA ואני רוצה לנסות לגדל ירקות כך כתחביב שאלותי הן 1.נושא השמיטה 2.תרומות ומעשרות יש לציין כי אין לי שום ניסיון בגידול צמחים כך שאני לא יודע שום דוור הנוגע להלכה וצמחים ואם ישנם נשאים בעיתיים נוש…

עצי משמש וגינה בשמיטה

הרב דוד אייגנר
בס דשלום לרב,בע ה הצלחתי לנטוע בתמוז תשע ד מס' עצי מאכל בגינה. בשתיל ,שהמוכר הערבי אמר לי שהוא משמש, יוצא מהחלק התחתון 2 ענפים (כנראה שהשתיל עבר הרכבה) שגדלים יותר מהחלק העליון (יש פריחה בחלק העליון). שאלה ראשונה - האם יש בעיה עם עץ שעבר הרכבה ונקנה במשתלה ערבית ליד שכם? שאלה שניה - האם ניתן לגזום א…

עקירת עץ זית

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום וברכה בגינתנו קיים עץ זית. אנו עוניינים להוציא את תכולת הגינה ולבנות בנפח של העפר שהוצא דירת מגורים (לצורך השכרה). בגינה קיים עץ זית שאיננו משתמשים בזיתים והללו נושרים ונרקבים. האם מותר (ע"י גוי) לעקור את העץ? אם נמצא לעץ מקום אחר ל"מגורים" האם יש פסול במעשה? האם בפעולה (בהנ…

קציצת ענפי עץ של שכן

הרב יהודה הלוי עמיחי
לשכני עץ פרי שנותרו בו מעט פירות שאינם ראויים למאכל, אך מושכים בעלי חיים מזיקים רבים לעץ. חלק מענפי העץ מסככים על חצרי, האם מותר לי לקצוץ ענפים מסככים אלו?  

עקירת עץ תאנה שמזיק לשכנים

הרב יהודה הלוי עמיחי
יש בחצרי עץ תאנה ששורשיו פוגעים במערכת הביוב, ויש צורך לעוקרו. מה הדין: א. מצד עקירת עץ פרי. ב. מצד הפסד פירות שביעית, שכן יש עליו הרבה פירות, ועקירת העץ תפגע בפירות.

עץ שמפריע למעבר בגינה

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר לעקור עצי פרי המצמצמים את שטח השביל, בגינה או בכניסה לבית?

מניעת מים מעץ

רבני מכון התורה והארץ
האם מותר למנוע מים מעץ וכך הוא ימות, ואז לעוקרו בידיים? מדובר בעץ שנותן מעט פירות ולרוב הם מתולעים.  

על עקירת עץ חרוב זכרי

הרב יהודה הלוי עמיחי
בחנייה בחצר ביתנו ישנו עץ חרוב שניטע לפני למעלה משבע שנים. במשך השנים לא נתן העץ פרי, והפרחים שעל העץ מושכים דבורים וצרעות.  ברצוננו לסגור את החנייה ולבנות חדר מגורים. האם מותר לעקור את העץ לשם כך?

עקירת עצי פרי של שכן אחד, בשטח רעהו, ולעניין שמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
תאור הבעיה ההלכתית: ישנה מחלוקת גבול בין שתי נחלות אשר נדונה בבית המשפט מזה מספר שנים. במסגרת המחלוקת, הגיע מודד מטעם ביהמ"ש וסימן קו הגבול. לפי המדידה והסימון, ישנם 3 עצי זית של שכן אחד בנחלת השכן האחר. השאלות (בקשת עצה לפיתרון אם ישנו): האם יהיה מותר ובאיזה אופן לעקור את העצים מפני השלום ולצור…

הפרשת חלה מבצק המיועד לכמה סוגי מאפה

הרב אהוד אחיטוב
אישה לשה בצק בכמות המחייבת בהפרשת חלה (מקמח במשקל 1.700 ק"ג בקירוב). לאחר מכן היא מחלקת את העיסה לכמה סוגי מאפים שונים (עוגיות מלוחות ועוגיות מתוקות; עוגיות קינמון ועוגיות שוקולד), והכמות של כל סוג מאפה פחותה מכמות החייבת בהפרשת חלה. האם יש להפריש חלה בברכה לפני החלוקה לעיסות קטנות?

עירוב עיסת חולין בעיסה החייבת בחלה

הרב יואל פרידמן
במאפיה ובקונדיטוריה גדולה מכינים 'בַגֶט': לשים את העיסה, מפרישים חלה ובסוף התהליך שולחים את ה'בגט' קפוא לסניפים שונים לצורך אפייה. ההנחיה היא שה'בגט' לא יהיה ארוך מ-  54 ס"מ. אם הוא ארוך ממידה זו מחזירים אותו בעודו עיסה למערבל, ויחד עם מים וקמח נוספים מכינים עיסה חדשה ומחלקים אותה שוב לצורות של 'בגט…

חלה שהופרשה בלא קריאת שם

הרב אהוד אחיטוב
אישה הסירה חתיכת בצק כדי 'לקרוא לה שם חלה', ולאחר שברכה על ההפרשה, שכחה לומר 'הרי זו חלה' כמקובל, האם יצאה ידי חובת הפרשת חלה?

חלה שהופרשה ונתערבה עם שאר חתיכות הבצק

הרב אהוד אחיטוב
אחת הבנות לשה בביתה בצק, חילקה אותו לכמה עיסות קטנות, ועל אחת מהן היא ברכה וקראה שם 'חלה'. לאחר מכן היא הסיחה דעתה מהבצק, ובשל כך שכחה איזו חתיכה הופרשה לחלה. כיצד עליה לנהוג?

הפרשת חלה מעוגיות שיבולת שועל ('קוואקר')

הרב אהוד אחיטוב
האם צריך להפריש חלה מעוגיות 'קוואקר' ביתיות, אשר מכינים אותן מתערובת המכילה קמח-חיטה ו'קוואקר', אם המשקל הכולל של הקמח וה'קוואקר' מגיע לכמות המחייבת בהפרשת חלה (1.666 ק"ג קמח)?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא