שאלות ותשובות

תפילת שחרית מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אני רגיל להתפלל כל השנה במנין שחרית מוקדם. בעיקר בחורף תחילת התפילה הינה עדיין לפני זמן הנחת תפילין וטלית. נאמר לי שאפשר להניח תפילין ולהתעטף בטלית עם כולם בראש התפילה ולמשמש בסוף התפילה ואז לברך על תפילין וטלית. האם יש ביסוס הלכתי למעשה זה?

היחס לאברהם יהושע השל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל -שלום וברכה  רציתי לשאול מה היחס הנכון כלפי אברהם יהושע השל ומה דעת הרב על קבוצות דתיות הלומדות ועוסקות בכתביו? תודה וברכה.

היחס למשה מנדלסון

הרב יעקב אריאל
כיצד יש להתייחס למשה מנדלסון ולכתביו

מזוזה לגוי

הרב יעקב אריאל
יש גויה (אביה יהודי ואמה גויה) שמצד אחד לא רוצה להתגייר ומצד שני מקיימת חלק גדול מהמצוות. היא עברה דירה ובדירה החדשה היא רוצה לקבוע מזוזות. האם מותר?

תפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לומר תפילת הדרך בנסיעה מאפרת לירושלים? פעם היו מעשי ירי בכביש, אבל ב"ה זה כמה שנים בלי פיגועים. האם זה משנה אם אני נוסע באוטו או באוטובוס מוגן ירי?

קריאת שם בקה"ת ובכתובה לבן נכרי

הרב יעקב אריאל
אדם שאמו היא יהודיה ואביו נכרי באיזו שם שם הוא עולה לתורה ואיך כותבים שמו בכתובה? כל מה שראיתי קרוב לנושא נושא היא תשובה של החתם סופר שאינו מתלהב מהזכרת שם האם. תודה

קריאת ילדים בתורה

הרב יעקב אריאל
בני בן 5. עדיין לא קורא ברציפות, ודאי לא אותיות התורה. אך זיכרון טוב יש לו, ב"ה. האם מותר לו לקרוא את קריאת הילדים בשמחת תורה (3 פסוקים בפר וזאת הברכה) בעודו מסתכל בספר התורה ומבחין בין האותיות אךכאמור לא מצרפן במהירות למילים?

קניין תורה

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את כבוד הרב אם בדורנו יש מקום לחשוש ללמוד תורה במקומות מסוימים, כלומר- האם קניין התורה בישיבה שחורה מהווה עניין נשגב יותר מאשר קניין תורה בישיבת הסדר (לא בעניין שעות הלימוד אלא בעניין עצם התפיסה והאידיאולוגיה)או בישיבה שאין בה מורה רוחני לנסתר כבנגלה. אודה לרב על תשובתו בס"ד.

מצלמות אבטחה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם מותר להיכנס למקום בו ידוע שיש מצלמות אבטחה הפועלות בשבת ואם לא איזה איסור זה דרבנן או דאוריתא. האם מותר למקום דתי להפעיל מצלמות כאלו לדוגמא במלון דתי באזור הכניסה האם מותר לקבוע שמצלמות הללו יעבדו בשבת?תודה

מוקצה-מקל ארטיק

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.רצ"ב, שאלה שהגיעתנו לכבודו, שלום וברכה,ראיתי שיש מי שאוסר לטלטל בשבת מקל ארטיק אם לבסוף נזרק משום מוקצה מחמת גופו, אמנם ראיתי בהגרע"א זצ"ל (או"ח ש"ח, א) שכתב בפירוש שכל דבר שהקצוהו לשימוש מסויים ע"י פעולה ממשית הרי אינו בטל ע"י דעת בלבד, והנה כאן שבבית חרושת כבר הוקצה המקל לשימוש (שוייף ו…

פסיקת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,הנני תלמיד ישיבה ומתחבט בשאלה מסויימת. יש לציין ששאלתי שאלה זו כמה רבנים ואני נתקל בתשובות סותרות מעט. שאלתי היא:האם הרמב"ם חידש הלכות מעצמו, או שמה כל דבריו מבוססים על הספרות התלמודית (בבלי, ירושלמי וכו). כוונתי היא האם יכול להיות פסקים של הרמב"ם (לא אמוני, אלא הלכה עם נפקא מינות הל…

בר מצוה לערל

הרב יעקב אריאל
יש לי קרוב משפחה חילוני גמור שלא מל את בנו (לא מתוך אידיאולוגיה או להכעיס הוא פשוט רחוק מאד) כעת הסבא והסבתא של הילד רוצים לערוך לו בר מצוה בכתל.האם יש בעיה לעלות לתורה ולהניח תפילין. (יש לציין שגם הילד רחוק מאד וגם גר רחוק-בחו"ל)

הנותר מנר חנוכה או לולב.

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א האם מותר לזרוק לפח שמן שנותר מנרות חנוכה או שבעינן דווקא לשרפו? האם מותר לזרוק לפח לולב וערבה שבטעות לא שרפתי בפסח? תודה רבה רבה.

חנוכת הבית בדירה מושכרת

הרב יעקב אריאל
האם חייבים או יש עניין לעשות חינוך הבית גם בדירה מושכרת? למה?

לא תסור

הרב יעקב אריאל
1) האם לדעת הרב ישנה בדורנו חובת ציות (מדאורייתא או מדרבנן או מחיוב אחר כלשהו) לדברי חכמי ישראל כאשר הם נותנים הנחייה כל שהיא או שמא כל החיוב לציית הוא רק כאשר הם בי"ד סמוכים? ]נקח למשל את גיוס הבנות. שהרבנות הראשית וכל הרבנים כולם (ואולי כיום זה השתנה) חושבים שאסור לבת להתגייס. האם לדעת הרב בת המת…

תפילה מול שער אישה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן שלום!רציתי לשאול לגבי תפילה מול שער אישה מגולה אם לא מסתכלים זה מותר לא משנה כמה שער מגולה (וזה מה שכתב הח"א שזה דרבנן וכו ומותר)?תודה וסליחה

דיני ע"ז ותפילה כנגד ערוה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב יעקב אריאל רבה של ר"ג שלום!1.רציתי לשאול את הרב על הגנים הבאהיים בחיפה שהרב ענה שאין עם זה בעיה. שמעתי בשם מישהו ואיני זוכר אם זה רק אפילו שלדעת הרב (קוק) זצ"ל גם איסלם זה ע"ז ואין בידעתי אם אמר זאת גם מהבחינה ההלכתית ואיני זוכר מי אמר לי ורציתי לשאול את הרב האם הוא מכיר כזה דבר וא"כ ה…

היחס לעין משפט נר מצוה

הרב יעקב אריאל
אני מעונין לחנך את תלמידי לפתוח רמב"ם בסוף סוגיא.כיצד להתייחס כאשר הציון להלכה אינו נראה הגיוני? האם העין משפט הוא סוג של פרשן ועלי לנסות ולהבין את הקשר? (כמובן שיש מקרים בהם הוא מפספס בהלכה למעלה או למטה ואיני מדבר על מקרים כאלו)לדוגמא ציון יב בפרק ג מסכת מגילה (הפניה הל תפילה פי"ב הלכה י).או שאתיי…

יולדת אבלה

הרב יעקב אריאל
אם שבתוך השבעה לאביה חל ברית המילה של בנה, כיצד תנהג בברית ובסעודה של הברית? ילדה בניתוח קיסרי, ועדיין בבית החולים בימים הראשונים של השבעה, כיצד תנהג אבילות?

קריאת עיתון חול ולימוד למבחן בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, א. האם מותר לקרוא עיתוני חול בשבת (מקור ראשון למשל)? האם יש חילוק בין כתבות על כל מיני נושאי חול לבין חדשות? בין מוסף תרבות לכלכלה? ב. מה דעת הרב על לימוד בשבת למבחן בנושא חול שייערך ביום חול? אם למשל יש לי מבחן באמת גדול באוניברסיטה ביום ראשון בבוקר, וכדי להספיק לסיים את החומר עם חזרה ע…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא