שאלות ותשובות

פסיפלורה לענין ערלה

הרב יואל פרידמן
שלום לכבוד הרב יואל פרידמן ראיתי מ"ש הרב בקובץ התורה והארץ ח"ג לחוש שפסיפלורה דינה כאילן, ומאידך ראיתי מ"ש הרב רווח בספרו חלקת השדה כתגובה לדברי כבוד הרב, והריני במבוכה, שכן נראה שישנה כאן מחלוקת במציאות:1. כבוד הרב טוען שפסיפלורה אינה מוציאה פרי בתוך שנתה.2. היבול אינו פוחת בצורה משמעותית בשנים הב…

חילול נטע רבעי

הרב יהודה הלוי עמיחי
שתלתי עצי פרי בגינה בתחילת חודש אלול תשס"ה. האם הפירות הקיימים היום בעץ צריכים חילול, כי יתכן שחנטו בשנת תשס"ח, ומה דין הפירות הקיימים היום בעץ?אציין שרכשתי את העצים גדולים בעציץ פלסטיק עם חורים.

גיל עצים והמיגבלות בשנה הרביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אקדים ואומר שאני שואל שאלות בתחום שאין לי מושג בו. לאחר ראש השנה שתלתי 4 עצי פרי (זית ,קלמנטינה,תפוז ולימון). כשקניתי את השתיל במשתלה התייעצי עם אגרונום והוא אמר לי שגילם של העצים לכל הפחות שנתיים. העצים גודלו חלקם בעציצי פלסטיק וחלקם בניילונים. יש לציין שהעברתי את העצים מהניילונים/עציצים עם כל האד…

בטל בשישים לענין עורלה בזיתים

הרב יהודה הלוי עמיחי
לאבי מטע זיתים למסיק מכאני של 8 דונם. השנה שנת תשס"ט אנו מוסקים לראשונה לאחר ששנה שעברה היתה שנת שמיטה וגם עורלה של המטע. אם יש במטע כ-3 עצים אשר נבלו ומתו. ואני רוצה במקומם לשתול 3 עצים חדשים, האם בזמן מתן הפרי הראשון של אותם עצים (פרי עורלה) זה לא יפגע בכל הפרי של שאר המטע (יש לזכור כי המסיק הוא …

בעניין חילול נטע רבעי בברכה

הרב יהודה הלוי עמיחי
1. יש לי עצי פרי ששתלתי בתאריך יב אב תשס"ה. קניתי אותם במשתלה, ועד השתילה הם היו בתוך דליים קטנים מפלסטיק. לא היו להם בדלי נקבים גדולים במיוחד אלא אלה הסטנדרטים. האם לאור זה ניתן לומר שפרי שחונט אצלי בעץ עכשיו הוא נטע רבעי ודאי ואפשר לחללו בברכה? 2. אני קוטף מהעצים בכל פעם 2-3 פרות. האם צריך לחלל ב…

מניין שנות הערלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
יש לי עץ פרי שנשתל בשנת תשס"ה בתאריך י' באב.האם פרי שחנט אחרי ט"ו בשבט ס"ח הוא נטע רבעי או שהוא כבר חולין לגמרי?באופן כללי, איך סופרים שאת שנות הערלה?

שותפות בפתל

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום, מתנצל שאלתי שאלה זו בעבר אך אני נתקל בקשיים ומחלוקות וחשוב לי להבין את המהות. מבקש אם ניתן הבהרה ע"מ לקבל החלטה סופית. נושא: עורלה בפטל. 1.קראתי את מאמר הרב עמיחי מלפני כעשור בנושא בו מצויין כי יש להחמיר בספק דאורייתא - היות ויש מקרים בהם חידוש הצימוח הוא מעל הקרקע, בנוסף במאמר אחר שפור…

תאריך אחרון לנטיעת עצים ללא גוש

הרב יואל פרידמן
מהו התאריך האחרון לנטיעת עצי פרי (חשופי שורש, ולענין שתילים בגוש ראה לקמן עמ' 30) בחודש אב, כדי להרויח שנה במנין שנות הערלה?

קביעת השנה למעשר בפירות החונטים מוקדם

הרב יואל פרידמן
השסק והשקד ממהרים לחנוט, חלקם חונטים לפני ט"ו בשבט וחלקם - לאחריו. איך מפרישים מהם תרומות ומעשרות?

קריאה לוידוי מעשרות

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,בזמן המנחה של שביעי של פסח בשעה הרביעית והשביעית קוראים בתורה בענין וידוי מעשרות. רציתי לשאול איזו פרשה קוראים: האם את פרשת "עשר תעשר" בפרשת ראה או את פרשת "כי תכלה לעשר" בפרשת כי תבוא.תודה רבה ושנה טובה

שותפות גוי ויהודי בגידולים

הרב עזריאל אריאל
לאחרונה נעשה מקובל מאוד לקיים שותפיות בין יהודים לערבים הגרים ברצועת עזה (בשיתוף רשות האוטונומיה), לשם גידול ירקות ושיווקם בשוק הישראלי. האדמה היא של הגוי, אך הגידול משותף לו וליהודי. ההתקשרות בין הצדדים נעשית עוד פני שהגידולים מביאים "שליש". גמר המלאכה נעשה ע"י פועלים גויים בלבד. האם הגידולים הללו …

נבטים לאכילה

הרב יעקב אריאל
אני מנביט נבטים לאכילה. האם הם קדושים בקדושת שביעית. האםאני חייב בתרו"מ עליהם. האם אני יכול להפריש על כולם ביחד אושכיון שהם גודלים כל הזמן כל פעם לפני אכילתי עלי להפריש שוב.ואיזה מעשר שני או עני?

קביעות למעשר בחממה

הרה"ג דב לנדא שליט"א
בשמיטה שמענו שלהרבה פוסקים דין חממה כדין בית. שאלתנו היא, אם גידול בחממה נחשב כ"רואה פני הבית", ואין לאכול ממנו ארעי בלא תרו"מ.

מטבעות לחילול מעשר שני

הרב אהוד אחיטוב
רב מושב ייחד מטבעות כסף לחילול המעשר השני עבור חברי המושב, האם יש צורך להקנות להם חלק במטבעות או שדי במתן רשות בלבד?

זמן הביעור ביין

הרב עזריאל אריאל
מתי צריך לקיים את מצוות הביעור ביין שנלקח מאוצר בית דין?

קרן מעשרות

הרב יעקב אריאל
שלום. אני מנוי בקרן המעשרות של בית המדרש להלכה. יש טעם לחדש השנה את המנוי? הרי השנה שמיטה ושנה שעברה היה מעשר עני ואין גידולים החייבים במעשר שני. ולשם מה צריך מנוי? תודה

פירות עץ לימון שהופקרו

הרב יעקב אריאל
שכן יש לו עץ לימון שנוטה לתוך רה"ר. את כל הלימונים שנשרו לרה"ר הוא מפקיר. האם הם חייבים בתרו"מ, האם הם קדושים בקדושת שביעית?

הפרשת תרו"מ בקיבוץ סעד

הרב יעקב אריאל
האם בקיבוץ סעד מפרישים תרו"מ בברכה?

נבטים

הרב דוד אייגנר
קראתי את סיכום הלכות נבטים שהרב סיכם, יישר כח! שאלתי: בסעיף ב' עולה שנבטים שאינם ראויים לאכילה אין חובה לעשרם קודם ההנבטה ולא אחריה, ולכאו' פסיקה זו אינה מובנת שכן הזרעים עצמם הם מאכל אדם וחייבים במעשר בדומה לפירות שאינם נאכלים אלא ע"י בישול. לא פטר הר' אריאל במאמרו הנזכר שם אלא זרעים שנתעשרו כבר …

צבר שנקצץ ונתן פירות

הרב יעקב אריאל
1. האם צבר (סברס) הוא עץ?2. צבר נקצץ, מענף שנקצץ עלו פירות, האם חייב בתרו"מ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא