שאלות ותשובות

עץ רימון שמוציא נצרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
הרב פעם כתב לי שאני יכול לסמוך על הרב ישראלי בעץ רמון שהוציא בצדדים נצרים שלא צריך למנות מחדש ערלה,כי מיץ פירות לכמה שיטות אין בו אסור תורה.[למרות שהרב לא מסתמך על כך]הרב ישראלי הקיל גם אם הוא צמח מתחת לאדמה??

להקל בספק ערלה בא"י

הרב יהודה הלוי עמיחי
חקלאי שומר תורה שאלני.יש שכתבו שכל ספק בערלה לאסור, כי ערלה דאורייתא. אך האם לא מתחשבים במשנה למלך (בהלכות מאכלות אסורות, י, יא) שכתב: מי שסובר שתרומה בזה"ז מדרבנן אז ה"ה ערלה, ובספק מותר [גם בא"י]. והביאו ארץ החיים, רצג. ארעא דרבנן, כ, שכא. ולכאורה זה שיקול הלכתי כבד מאוד? מה דעת כבודו?

המשך - חישוב שנות ערלה במעבר עץ לימון

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם יכול להיות שכמישת העלים נגרמה כתוצאה מזה שהעץ הועבר כל הדרך מקריית שמונה למרכז הארץ על גג מכונית?הרוח מייבשת את העלים.

חישוב שנות ערלה במעבר עץ לימון

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום רב,אנו העברנו עץ לימון בן 7 עם גוש אדמה (לא גדול) שצמוד לשורשים בתוספת דלי גדול עם אדמת העץ. את העץ והאדמה שתלנו מחדש בגינתנו.האם שנות העורלה אופסו או ניתן להחשיב את השנים שעברו?המעבר נעשה בלילה והשתילה בבוקר.בתודה מראש

ספירת שנות ערלה

הרב יעקב אריאל
קניתי עץ שהיה במשתלה בעציץ שאינו נקוב ועל בטון בשנה השניה לנטיעתו, העברתי אותו לחצרי ונטעתי באדמה. האם השנים הראשונות נחשבות לי לשנות ערלה או שאני צריך לספור מחדש?

עורלה ב"שלפח"

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום רבברצוני לברר, האם פרי ה"שלפח" (המכונה גם דובדבן היהודים) חייב בעורלה? הצמח גדל שנים ספורות, כמו פלפל, או שמא הוא נחשב כעץ וחייב בעורלה.בברכת התורה וגמר חתימה טובה.

ערלה - שקי הפלסטיק נקרעו

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום, קניתי עצי פרי במשתלה שמוכרת כנאמנת על שנות ערלה. העצים היו בתוך שקי פלסטיק (שק של שתי וערב) והשורשים חדרו דרכם (בזמן הסרת השקים שורשים נקרעו).מה דין העצים מצד ערלה כאשר נשתלו עם הגוש שלהם באדמה. חלק מהעצים נשתלו בעציצים גדולים על מנת להיות על הגג. האם דינם שווה ? תודה רבה,

ערלה ביחור של אתרוג

הרב יהודה הלוי עמיחי
יש לי עץ אתרוג ומתחתיו גדל אחד אחר.האם על העץ הקטן חל דין ערלה ?

אבד לי מטבע נטע רבעי

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום הרבאבד לי בבית מטבע שחיללתי עליו פירות נטע רבעי משנה שעברה. מה אני צריך לעשות?תודה

צביעת בית ע"י ערלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני מו"צ.מי שקנה צבע בזול כדי לצבוע את דירתו וצבע את דירתו ואז התברר שזה צבע שמעורב בו קליפי ערלה האם צריך לצאת מדירתו?כי הרמב"ם (מאכלות אסורות, טז, כ) כתב: בגד שצבעו בקליפי ערלה ישרף. אך הירושלמי (ערלה, ג, א) כותב, שאם צבעו בכל חי, הבע"ח לא נאסר, כמו בדיני ע"ז, ולא צריך אפילו להוריד את הצבע.האם הוא…

ספק עורלה ספק נטע רבעי

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום.קניתי עץ ממשתלה ואני לא יודע בן כמה הוא והאם הקפידו לשמור אותו עם מספיק אדמה. גידלתי את העץ בתוך עציץ שאינו נקוב. האם בשנה השלישית שהוא אצלי אני צריך לחלל את פירותיו מספק נטע רבעי, לפני שאני זורק אותם? והאם בשנה הרביעית שהוא אצלי לחלל את פירותיו עם או בלי ברכה?

אילן היוצא מן השורשים - המשך

הרב יהודה הלוי עמיחי
באמונת עיתיך 86 יש מאמר בעמוד 24. ומביא שם את הגר"ש ישראלי, שאם זה נצרים שיוצאים באופן טבעי זה פטור מערלה, וכן דעתו של הגרשז"א. מדוע לא ניתן כך לנהוג?

עורלה בעצי פרי לרבים - המשך

הרב יהודה הלוי עמיחי
תודה על הקדשת הזמן.אך הרב לא התייחס ,לגר"א שמתיר מצד ענין אחר לגמרי. הוא סובר בדעת השו"ע (סימן רצד, ס"ק סא) שכל שנטע ברה"ר לצורך הרבים פטור [גם אם זה רק לאכילה], וכן הכסף משנה בדעת הרמב"ם (מעשר שני, י, ה). מה דעת הרב?

ערלה בעלים של צמח הצבר - המשך

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם לפי הגר"מ אליהו שמחייב עלי דפנה בערלה [התורה והארץ ,ה,45], יחייב גם בעלי צבר?

אילן היוצא מן השורשים

הרב יהודה הלוי עמיחי
חקלאים שהתחילו לשמור דיני ערלה שאלוני 2 שאלות ואשמח לתשובות כבודו וכך אוכל להסביר להם באריכות. תודה. 1- לפעמים מצוי בעצי תפוז שיוצאים ענפים חדשים משורשים של אילן זקן סמוך לגזעו ובמשך הזמן מתאחים הענפים עם גזע האילן והכל נראה כגזע אחד. האם פירות מענפים אלו חייבים בערלה? האם יש לפטור בגלל ששורש פטור …

נוסח חילול נטע רבעי

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום לכבוד הרב. האם כבודו יוכל לפרט את כל התהליך שאני צריך לבצע על פירות נטע רבעי כדי שהיו מותרים באכילה?

פירות ערלה לחולה

הרב יהודה הלוי עמיחי
יהודי חולה [שאין בו סכנה] שצריך לחיזוק לאכול הרבה שקדים, והוא נטע עץ כזה. האם מותר לאכול מבלי דיני ערלה?כי הרדב"ז (ח"א, מד) שנטיעה לרפואה אין בה דיני ערלה, ואפילו אוכל רק לשמירת [לתוספת] בריאות. הירושלמי (ערלה, א, א) כותב, שדעת חכמים שאם אדם נטע עץ עבור גדר, אפילו אם העץ אינו ראוי לקורות הולכים אחר …

ערלה בצמח הנותן פירות בשנה הראשונה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האחרונים כתבו: כל צמח נחשב ירק כאשר הוא נותן פירות תוך שנתו הראשונה. כי הרב פעלים (או"ח, ח"ב, ל) כותב בשם קדמונים שזה תוספתא מפורשת [אלא שזה לא בידינו].האם שמע כבוד הרב איזו התייחסות הלכתית של הרב שפירא או הרב ישראלי או אחד מפוסקי האשכנזים בעניין? וכן האם הרב יודע אם יש איזה פוסקים אשכנזים שסמכו על …

הלכות שתילת עצי פרי חדשים

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום וברכה, במהלך יום הבחירות שהתקיים בתאריך יא’ שבט התשע"גערכנו מסיבת נטיעות של שתילי עצי הדר בחצר הבניין המשותפתהשתילים הובאו במכונית מהמשתלה. במשתלה אמרו שהשתילים בני 1.5 שנה1. כמה זמן צריך לחשב שנות ערלה?2.מתי אפשר לאכול מהפירות?3.האם ישנם סוגיות נוספות שצריך לתת עליהם את הדעת?(שמיטה, זריעה סמו…

עורלה בעצי פרי לרבים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מושב ספרדי שאלני [אין להם רב]. אם הם יטעו עצי פרי ברה"ר שהמטרה גם לנוי וגם לאכילה, האם חייבים בערלה?כי השו"ע (רצד, כד) על פי הגר"א שם, מתיר בנטיעה ברה"ר לצורך הרבים. מה דעת הרב?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא