שאלות ותשובות

להדריך בכנסייה

הרב יעקב אריאל
שלום כב הרבאני מדריך טיולים בארץאני חדש במקצוע ואני גם מעקורי גוש קטיף,ואני שומר מצוות.אני לא נכנס לכנסיות ואיני מחזיק ב"ברית החדשה" ימחאולם זה יוצר לי בעיה במציאת עבודה עם נוצרים.ורוב התיירות הנכנסת היא נוצרית.האם מותר להכנס לכנסייה על מנת להדריך לא בשעת תפילתם?האם מותר להחזיק "ברית חדשה" לצורך לימ…

שירי רבי יהודה הלוי

הרב יעקב אריאל
שלוםיצא לאור ספר שירים רבי יהודה הלוי.בספר מופיעים שירים לפיחלוקה למדורים.אחד המדורים : אהבה ויין.יש לי שתי שאלות:1. הא כיצד ?! מותר לכתוב שירים כנ"ל ?.2. אני מעונין לרכוש את הספר אך אני מתלבט בגלל המדורהנ"להאם אני יכול לקנות את הספר ?תודה וברכה.נ.ב. שם הספר :יהודה הלוי - שיריםשירת תור הזהבבעריכת פר…

שביתת הארץ בשמיטה

הרב יעקב אריאל
אבקש לשאול לגבי היתר המכירה: מה העניין בו? הרי התורה אמרהלשבות בשנה השביעית,אם כן למה לנו להשתמש בהיתר המכירהוככה אין הארץ שובתת וכן למעשה זהו יבול נוכרי אלא שגם ישראלמעורב בו-הרי המגדל על פי ההיתר הוא למעשה אינו שובת כפישהתורה צוותה?!ואם תאמר: רק אלה שעלולה פרנסתם להישמט אם ישביתו אתגידוליהם-איך יי…

החלפת עמדות במילואים בשבת

הרב יעקב אריאל
אנו נמצאים כרגע במילואים ישנם סיורים שמתחלפים בשבת כל 8שעות ועל זה אין מה לעשות אבל ישנם עמדות שמתחלפות כל 24שעות או 48 שעות האם מותר להחליף עמדה כזאת בשבת כמובןשהדבר תלוי בניסעה בשבת , או אם אני נמצא בעמדה כזאת אניצריך לישאר עוד יום או עוד יומים.מה צריך לעשות אם מבקשיםמימני להחליף עמדה בזאת בשבת הא…

לינה במנזר (לצורך כנס מדעי)

הרב יעקב אריאל
שלום רב, הוזמנתי לכנס מדעי (במתמטיקה).הלינה תהיה במנזר הסמוך לכנסיה.האם זה מותר? בתודה.

שבע ברכות מפי אשה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל.האם יהיה מותר להזמין אשה לומר את אחת משבע הברכות מתחתלחופה? כמובן שמדובר באשה יראת ה. כמו כן מובא בשו"ת מראההבזק [חלק ה עמ 223] שאלה מעין זאת. שם המקרה הוא עלאמירת שבע ברכות בידי אשה בתום הסעודה. שם נכתב: שאםהחתן והכלה מאד מעוניינים בדבר,והבקשה נובעת מרגשי קודש,ורוצים לסמוך על ה…

כניסה לכנסיה בהדרכת טיולים

הרב יעקב אריאל
שלום כב הרבמתוך התשובה שלך נראה לי שלא שאלתי נכון, אז אני שואל שוב.אני מדריך טיולים מעקורי גוש קטיף.במסגרת העבודה שלי עם תיירים נוצרים אני נאלץ ללהכנס לכנסיות. אם לא אכנס ,זה יפגע בעבודה שלי כי רוב התיירים בארץ הםנוצרים,האם מותר להכנס לכנסיה עם קב נוצרית לשם הדרכה?ב.בכל קורס מדריכים של משרד התיירות…

מצות מעקה

הרב יעקב אריאל
1. האם מקיימים מצות מעקה במעקה למדרגות שבתוך בית פרטיבעל שני מפלסים?2. האם יש לברך במקרה זה?3. האם ניתן לברך גם כאשר הפועלים הם שבונים את המעקה ?4. האם יש משמעות להשתתף איתם?5. מה הדין כאשר הפועלים הינם גויים ?

ניכוש בשמיטה

הרב יעקב אריאל
אני צריך להחזיר את ביתי השכור למשכיר. המשכיר דורש ממנילנכש את העשים שבחצר בכדי ליוכל להשכיר את הבית לאדםאחר.האם מותר לי בשנה זו לנכש את העשבים שסביב הבית?

מין העובר

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין הלכתי / רוחני / קבלי שלא לגלות את מין העובר עד הלידה ומדוע ?

שירות בנות בצבא

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. רצ"ב, שאלה שנשאלנו באתר ע"י נערה דתית. "אני נערה דתייה מבית דתי לומדת באולפנה דתית ואחד הדבריםשמדברים עליהם לקראת כיתה י"א ובכיתה י"ב היא: "לאיפהאת הולכת בשירות הלאומי?" ואחד הדברים הברורים זה שלאמקובל שבת דתית תלך לצבא!!!וישימו את כל הרגלים שאפשר כדי שהבת לא תלך לצבא.אחד הדברים שאני מא…

קראים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבודו.רצ"ב, עוד שאלה בנושא שהתקבלה אצלנו."אני יודע כיום בוודאות שרוב רובם הגדול של הקראים קבלו עלעצמם את התורה שבעל פה וכבר התחתנו עם שאר העדות ואנימכיר בעצמי מספר גדול מהם שכיום יש להם ילדים לרוב וחלקם אףלומדים בכוללים או מלמדים תורה ברבים ואף אחד לא יודע שהםהיו קראים שקבלו עליהם את התורה שבע…

שואל שמוסר לשואל

הרב יעקב אריאל
שלום. האם מותר לסטודנט להוציא ספר מן הספרייה ולתת למי שאינו סטודנט? תודה רבה!

שימוש בחפצים שהושארו בחצר דירה שכורה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, תודה רבה על הזמינות בכלי הזה. בשביל רבים רבים זו דרך לבררשאלות רבות שאין דרך אחרת לברר אותן במרוץ החיים. שכרנו דירה בבית שיש בו חצר. החצר נטושה ומוזנחת, ובין היתרמונחת בה ערימה של קרשים ששימשו לאחיזת סכך סוכה, ולידןסכך מגולגל. החפצים זרוקים בחצר, יורד עליהם גשם מן השמיים,ושאר נזקים שיש ב…

אוצר הארץ ומחיר הפירות

הרב יעקב אריאל
קראתי בעיון רב את מאמרו של הרב בנושא שנת השמיטה וההשקעההניצרכת בשנה זו כדי לאכול ירקות מאוצר הארץ גם כאשר ישחוסר וכו. שאלתי היא אני מאמין גדול בדרך של אוצר הארץ ואףהחתמתי מספר לא מבוטל של מנוים כדי לאפשר חקלאות יהודית,אבל כאשר אני בא לקנות בחנות אוצר הארץ אני רואה שאיןבכוחי הכלכלי לעמוד במחירים כאלה…

קדושת שביעית וכשרות עופות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א1. נהגו נשים מיניקות שיש להם בעיה עם החלב (כגון כאב, דלקת,וכיו"ב) לשים עלה כרוב במשך כשעה, ואז האיבר נרפא. שאלתיהיא האם בכרוב שיש בו קדושת שביעית הדבר אסור, אני חושבדהיות וזה דרך שימושו הרי מותר ואין בזה ביזוי אוכלין. (ועוד ישלהקל שהאשה מאוד כואב לה והוי צער, ואם האיסור הוא דרבנןבמקו…

תנור אפיה עם תא אחד לבשרי וחלבי

הרב יעקב אריאל
בביתי תנור אפיה שבו תא אחד בלבד. כיצד יש להשתמש בתא אחדלשימוש של אפיה חלבית ובשרית (כמובן שלא בו זמנית)?

מסירת השפחות לאבות

הרב יעקב אריאל
מדוע שרה ורחל כשלא יכלו ללדת נתנו את שפחותיהםלבעליהן בתירוץ שעל ידיהן הן יבנו-איך הם יבנו אם הילד לא שלהן?וחוץ מזה השפחות לא היו לא יהודיות, אז איך האבות לקחו אותן?

ספיחין בשמיטה

הרב יעקב אריאל
מה קורה לגבי ספיחים בשנת השמיטה (רוזמרין/נענה וכו) הנמצאיםבחצר.האם לגביהם חלה שנת השמיטה, האם יש צורך לעשר מהם.ואיך כל עניין השמיטה מתייחס לגבי הספיחים. תודה וכל טוב.

חזרת הש"ץ בלי מנין שעונים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב כתב שלא מצא מקור המאפשר להתחיל חזרה כאשר ישפחות מעשרה שעונים. רציתי להעיר שבתשובה אחרת באינטרנטראיתי שהביאו את המג"א בסוף סימן נה בשם המהרי"ל שמתיר אתהמקרה הזה?(לא ראיתי בפנים אך הבנתי שזה הכוונה)
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא