שאלות ותשובות

אכילת בשר בחגים ושבתות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,יש לי בעיה לאכול בשר בהמה ובכלל אני לא מסוגלת לאכול בשרשכולם אוכלים במסעדה בשר אני אוכלת סלט וצ'יפס ובחגים צריךלאכול בשר ולשתות יין ויש לי בעיה מאוד גדולה כי אני אוכלת בכחממש מה ניתן לעשות בעניין זה והאם יש הלכה שמקלה בעניין זה?האם זה ממש גרוע שאני לא אוכלת בשר בחגים?

משמעות הברכה 'מזל טוב'

הרב יעקב אריאל
מה משמעות הברכה מזלטוב שאנו כל כך מרבים להשתמש בה?אני מכיר את המחלוקת בין הרמבם לאחרים בעניין מזל לישראל,אך בכל אופן מה הנקודה המרכזית פה? האם עדיף לברך בדרך אחרת?תודה איתן

קופת צדקה שלא באים לקחתה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.בביתי נמצאת קופת צדקה של מוסד מסוים. עד לפני מספר שניםהיה נציג של המוסד מגיע בתדירות מסוימת על מנת לקחת את הכסףשהצטבר בקופה. בשנים האחרונות הפסיק הנציג להגיע, והצטברבקופה סכום כסף גדול. שאלתי היא כמה עלי לטרוח על מנתלדאוג להעביר את הכסף ליעדו, והאם (במקרה שלא הצלחתי אושאין עלי חובה לטר…

איסור אכילת ביצים בחו"ל

הרב יעקב אריאל
שלום רב,כשהייתי בפולין, קניתי מספר פעמים ביצים. בכל פעם קניתי כמהביצים, וכמעט בכל ביצה היה כתם קטן של דם. לאחר מספרניסויים נראה לי שרוב מוחלט (למשל, 9 מכל עשר) מהביצים שםהן בעלות דם.ניסיתי אותו דבר בסרביה (לשעבר, יגוסלביה), ונתקלתי באותה תופעה.אולי הביצים בחו"ל מופרות.האם ניתן להסיק מכך, שאסור לאכול…

מכונות משחק ואסמכתא - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבעבר שאלתי את הרב לגבי מכונת משחק, שהמשתמש מכניס אליהשקל, ואז צריך לנסות על ידי פעולת זריזות ידיים לזכות בפרס.אם הצליח - זכה, ואם לא הפסיד.כגון שיש שורה של מנורות ובאמצע יש מנורה אדומה.ברגע שמכניסים שקל מתחיל האור לעבור במהירות בין המנורותוצריך להזדרז לעצור את המכונה ברגע שהאור נמצא בנו…

להמתין לקדיש לפני קריאת שירת הים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,כאשר אני יודע שאם אתחיל "אז ישיר" החזן כבר יסיים "ישתבח"ואז אצטרך לענות לקדיש כשאני באמצע "אז ישיר" האםלחכות ורק אחרי הקדיש להתחיל "אז ישיר"? (השיקול למה לאלעשות כן הוא להגיע כמה שיותר מהר להמשך התפילה עם הציבור)

שמיעת קריאת התורה באמצע התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,1.כשהציבור בקריה"ת ואני באלוקי נצור,האם אני יכול לעצורולהקשיב לקריאה? האם יש הבדל אם אני בשאר חלקי שמונ"ע?2.ראיתי שהחזו"א אמר שבדיעבד אם אדם שמע קה"ת כשהואמתפלל-יצא, אך זה אמור גם אם הוא לא התרכז בקריאה כלל?3. אם התשובה היא שלא יצאתי - האם יש חובה לחזר אחרי קה"תבמקום אחר אם הדבר בא על…

לצאת יד"ח ברכת שהחיינו ע"י חבר וברכה על טלית קטן

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,כשיש לי ספק אם לומר שהחיינו על פרי מסויים, האם חברי שבטוחשצריך לומר שהחיינו על פרי זה (או פרי אחר) יכול להוציאני בברכתו?2.האם לכתחילה יש לברך על הטלית קטן בבוקר לפני שאנילובשו או שאפשר לכתחילה מיד אח"כ להחזיק בציציות ולברך?(פשוט כשאני בא ללובשו, גופי העליון מגולה)

לבישת בגדים בצניעות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם אני יכול להחליף בגדים שלא בחדר אמבטיה או שירותים ע"יכך שאני מכסה מקום הסתר עם החולצה שעל גופי?

ניקוי חולצה בשבת ושימוש בטישו רטוב

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,על חולצת השבת שלי נשפך איזה נוזל בשבת. האם אני יכול לשטוףהחולצה במים(בלי לגעת בה כלל)?ב.האם מותר בשבת לנקות עצמי בסוף עשיית צרכים עם טישושעליו מים או שיש בזה סחיטה?ג. אם בשבת נשפך נוזל על השולחן- ניתן להסירו עם טישו?

ייחוד עם עוזרת

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, לפעמים אני נשאר בבית עם העוזרת לבד. האם פתיחתהדלת כמה סנטימטרים מועילה כדי שלא יהיה יחוד? תודה רבה!

אריכות בתפילה והצטרפות לקטעים בתפילת הציבור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מפאת אריכות בתפילותיי, אני מוצא עצמי פעמים רבות נבוך בשאלההאם להצטרף ולהתפלל יחד עם הציבור איפה שהם או להתפללכסדר. בהלכה כתוב מצד אחד על החשיבות שבתפילה עם הציבור,לא רק בשמונה עשרה, אלא גם בקטעים כמו י"ג מידות, ובאלציון ועלינו לשבח. מצד שני, על חשיבות הגדולה להתפלל כסדרשתיקנו חז"ל ולא "להפ…

בדיקת צימוקים ותותים

הרב יעקב אריאל
1.האם צריך לבדוק צימוקים. ראיתי ספרים שכותבים שהם לעיתיםנגועים ויש לבודקם ע"י שרייתם במים חמים. נראה לי מאד רחוק.וגם איזה טעם יהיה לזה אח"כ? אך מצד שני בכל הספרים הללוכותבים שעשו בדיקות והתגלו חרקים במקרים רבים..2. האם תותים חייבים לנקות כמו שכתוב שם עם מים וסבון?לא מספיק שטיפה רצינית?

בדיקת גוש תמרים דבוק וכשרות משקאות אלכוהוליים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,1.האם מותר לאכול או שיש לחשוש לתולעים וחרקים בגוש תמריםדבוקים (כך שאין אפשרות לבודקם). מדובר על תמרי בית שאןבכשרות הרבנות בקעת הירדן אך השאלה היא גם לגבי חברותאחרות - אם הרב מכיר יותר בעייתיות או יותר מהודרות אשמח אם יתן לי.2.האם ניתן לשתות ליקר "קוונטרו". כתוב באינטרנט שהוא תמידהיה כ…

הצעת חוק לגבי שבת של ח"כ אורלב

הרב יעקב אריאל
אני למדתי בעבר בישיבות חרדיות וכואב לי לשמוע ולראות אתהציבור החרדי מחרף ומגדף את הציבור "שלנו" בכל הזדמנות.כעת שח"כ אורלב הציע הצעת חוק לגבי השבת, אני שומעממשפחתי ומרבותיי לשעבר התקפות חוזרות ונשנות איך הציבורהציוני-דתי הורס את היהדות במדינה.למה בכלל לתת חרב בידם להרגנו?!אני מניח שבוודאי כבוד הרב לא…

ניכוי מס במקור בגין שכר לשליח ציבור

הרב יעקב אריאל
בית הכנסת שבו אני מתפלל מאוגד כעמותה. העמותה משלמתבחגים סכום כסף לשליח הציבור(שהוא אדם דתי, פייטן אך אינואברך או רב אלא אדם עובד,במסגרת ממלכתית כמו רביםמאיתנו). על פי דיני המס כל מקום שניתן תקבול כנגד מתן תמורההרי שמדובר בהכנסת עבודה או הכנסה ממשלח יד. דא עקא,העמותה משלמת לחזן, רושמת הוצאה בספרים, א…

גדולת הרב קוק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבטענה רווחת בציונות הדתית היא שהאדמו"ר מגור אמר על הרב קוקשהוא יחיד בדורו.מה המקור של טענה זאת? איך אפשר להוכיח זאת?האם זה כתוב איפשהוא בכתבי הרבי מגור או במכתבים?

הלכות ב"לילות לבנים" ברוסיה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אכיצד לנהוג בלילות לבנים כאשר צאת הכוכבים הוא גם זמן עלותהשחר.א. מתי לחזור ולקרוא ק"ש בלילה. ערבית מתפללים לאחרהשקיעה (2130, צאת הכוכבים 2:04).ב. אתה חוננתנו בצאת השבת. בערבית? בשחרית של ראשון? אובשניהם?ג. עשיית מלאכה, ממתי? האם יש מושג של ר"ת?ד. הבדלה, מתי?ה. כניסת שבת. פלג המנחה הוא…

פתיל קרוע בציצית

הרב יעקב אריאל
פתיל הציצית נקרע לי בדיוק מהקשר האחרון כאשר שאר הפתילמשורשו עד למקום שהחוטים משתלשלים נשאר בשלימותו. האם הציצית פסולה?

כשרות מכונות שתיה חמה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,באוניברסיטה העברית, כמו בטח במקומות רבים נוספים, מוצבותמכונות שתיה שאינן מושגחות בהשגחה מסודרת, ורק מציגות תעודותכשרות של האבקות בהן משתמשות (לפעמים גם זה לא).השאלה למעשה: האם ניתן להשתמש במכונות, עבור מישהו שלאנמנע מאבקת חלב עכו"ם.הפרטים שהייתי רוצה להבין:א. האם סומכים על כך שבאופן כ…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא