שאלות ותשובות

מצוות הקמת מלך בארץ ישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה.חשבתי שיש מקור למצות כיבוש הארץ לפי הרמב"ם. שהנה הרמב"םפסק שיש מצוות מינוי מלך, ואם כן ההבנה הפשוטה של זה היאהקמת מלכות ישראלית בארץ ישראל. שהרי לא מסתבר כלל שתהיהמצוה כזו בחו"ל, וכמו שבכנסתם לארץ נתחייבו ישראל להקים להםמלך - כך כל מצות הקמת מלך היא דווקא בא"י.וכן כתב…

אירוח בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
אני אבלה על אמי ע"ה. האם מותר לי לארח את ילדי הנשואים עםבני משפחתם לשבת בשנת האבל? האם מותר לארח את כולם יחד?באיזו מידה מותר לי להתארח לשבת אצל בני משפחה?

ארנונה והצהרת השכרת נכס

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםברצוני לשכור דירה שהינה בעצם חלק מבית גדול שחלקו בעל הביתהשאיר לעצמו וחלקו הוא משכיר. כאשר בעל הבית רוצה שגםתשלום הארנונה יחולק פרופוציונית לחלקי הדירה- האם מותר לילקבל תנאי זה שהרי הוא מפסיד בכך את העיריה מכיוון שיש כאןבעצם שתי דירות בעוד התשלום לעיריה בעבור הארנונה נשאר עדייןכאילו יש…

קבלת תרומה לבנין בית כנסת

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, אנו קהילה שברובה מבוססת כלכלית הנערכת לבניית בית כנסת. כל משפחה תשלם מכיסה סכום (נאה) ואנו נערכים כעת לחפש תורם לצורך הבניה. נשאלתי שאלה בנושא על ידי מישהו ואני אנסה לטעון את טענותיו: איך אנחנו לא מתביישים מבחינה מוסרית לקבל כסף מתורם לצורך כך? (הוא לא מדבר על התורם שרוצה לתרום, אלא אלי…

ארנונה והצהרת השכרת נכס - המשך

הרב יעקב אריאל
םולש ברה דובכלתחנה םימי 'סמ ינפלמ יתלאשל הבושתב,החרטהה לע החילספ"ע) יל עודיהמ םלוא .הרידה לעב לע תלטומ הנונראהשתבוח הנש לעמ הרכשהב (היריעה רתאב םיעיפומה םינוירטירקההתוחנה ןתמ יבגל הכלשה הזל שי) רכושה לע תלטומ הנונראהלש קר אל איה תואמרהש ךכ (רכושה לש ובצמל םאתהב הנונראבשי) הרידב וירוגמ לע ריהצמ אלש ר…

קניית מוצר ללא תשלום מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מוצר ללא תשלום מע"מ כאשר בקשה זו מגיעה מהמוכר?2. האם יש הבדל אם התשלום ללא מע"מ מגיעה מהקונה או מהמוכר?

משנה תורה להרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלו' לכבוד הרב! מה דעת הרב על "משנה תורה להרמב"ם" בהוצאת הרב יוסף קאפח זצ"ל? תודה רבה.

הנסיעה לפולין ומחלוקת הרבנים בעניין

הרב יעקב אריאל
אני תלמידה בכיתה י"א והאולפנה שלי מארגנת נסיעה לפולין.התחלתי לברר את דעות הרבנים וראיתי שהדעות חלוקות.א.השאלה שלי היא איך אני אדע באיזה רב לבחור. הרי אם אניאסע אז לפי רבנים מסוימים אני אעבור על ההלכה כי לפי דעתםאין היתר לנסוע וזה אולי גם יפגע באמונה שלי כי אני עושה משהושיש רבנים שאומרים שאסור לעשות …

תחנון בתפילת מנחה של ערב יום העצמאות

הרב יעקב אריאל
שלוםהאם בערב יום העצמאות וערב יוםירושלים בתפילת מנחה אומרים תחנון? האם יש הבדל בין מנחה קטנה למנחה גדולה ?אצלנו בבית הכנסת לא אומרים,האם להמשיך כך?תודה

זמן נתינת שם לתינוק

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, במידה וההורים החליטו על שם לבנם או בתם שנולדו, האם הםצריכים להמתין מלקרוא להם בשמם עד נתינת השם ה'רשמית'בברית המילה /בעלייה לתורה וכמו"כ להסתיר את השם או שאין כלעניין בכך? תודה רבה.

שני קשרים בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום. האם מותר לקשור סנדלים עם רצועות שרוכים בקשר ע"ג קשר ? [ע"פ מה שכתב בשש"כ בהיתר הגרשז"א לקשור מטפחת ראש בקשר ע"ג קשר אם דרכה להתירו בו ביום]. תודה רבה!

השבת אבידה לקשיש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! לפני הרבה זמן מצאתי בביתי 3 תמונות ישנות שלא שייכות לי.התמונות שייכות לקשישים במרכז יום לקשיש שבו עשיתי שירות לאומילפני כ-5 שנים.אז כשעשיתי שירות לאומי שם, ארגנתי איזשהו פרוייקט של עבודתשורשים ביוזמתי, והבאתי מספר מתנדבות מבני עקיבא שישבו עם כמהקשישים ורשמו את סיפור חייהם. כנראה שהקש…

חימום סיר מרק על פלטה

הרב יעקב אריאל
הרב בקש ממני לשמור שבת.1.האם כאשר אני מניחה סיר עם מים , על הפלאטה, לפני כניסתהשבת, אני צריכה לדאוג, שאלה יהיו מים רתוחים?2.אם אני מעוניינת לצקת מהמים הרתוחים בשבת, לספל, האם עלילהעזר במצקת, או שאני יכולה לשפוך מהסיר ולאחר מכן להחזירוחזרה לפלאטה?3.יש לי פלאטה עם, 4 מקומות חימום. מה עלי לעשות כאשרמזג…

מיקרוגל שהוא גם תנור לבשר וחלב

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להשתמש במיקרוגל שהוא גם תנור - לחימום גם חלבי וגם בשרי, כשהאוכל מכוסה?

לקיחת עלוני שבת מביכנ"ס שאני לא מתפללת בו

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,אני מתפללת בבית כנסת מסוים ששם אין כמעט עלוני שבת, לפחותלא שאני אוהבת. האם אני יכולה לקחת מבית כנסת שליד הבית שליעלונים וללכת לבית כנסת שבא אני מתפללת או שזה נחשב לגזלאו משהו בסגנון? תודה רבה ובשורות טובות

ספרים פרטיים בביכהנ"ס ודם בעופות מוכשרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אשלום,1. פעמים רבות אני רואה בעופות שאנו קונים עם הכשר מהודרואמורים להיות מומלחים נוזל אדום דמוי דם. אמרו לי שזה מוהל,אך אני עדיין מוטרד מכך - האם אין צורך לחשוש ומה לעשות? 2. פעמים רבות אני רואה בבתי כנסת וישיבות סידורים או ספריםהשייכים לאנשים פרטיים שאינם בני המקום וכנראה שכחו אותם…

החלת קדושה שלישית בימינו

הרב יעקב אריאל
האם יש מישהו מהפוסקים שטוען שחזרת עם ישראל לארצו בדורנומחילה קדושה שלישית של חזקה כמו בימי עזרא ובכך יש קדושה גםבמקומות שלא ישבו בהם עולי בבל ? ומדוע ?

הוצאת ס"ת מיוחד לחתן

הרב יעקב אריאל
שלום רב א. מובא אצל ר' דוד אבודרהם בשם רס"ג מנהג להוציא ס"תמיוחד לחתן ובו קוראים פרשת "ואברהם זקן".ב. מובא בריטב"א כי המנהג מימות הגאונים הוא לקרוא ע"פ לחתןאת פרשת "ואברהם זקן" וזאת לאחר שעלה במניין העולים וקראבחובת היום.שאלותיי הן:א. האם והיכן מופיע המקור ברס"ג?ב. מהו מבין השניים שנזכרו לעיל המנהג…

פרסום ושימוש באבידה

הרב יעקב אריאל
לאחר שפרסמתי מודעה על חפץ שמצאתי, מהו הזמן שיש להמתיןעד שיהיה מותר לי להשתמש בו ?

רכב מהעבודה והוצאות דלק

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאחי עובד חברת הייטק ומקבל רכב (כמובן על חשבון חלקממשכורתו כנהוג בחברות ההייטק).אין לו שום הגבלות (הדלק על חשבון החברה).בזמנו הפנוי אחי משמש גם כמלווה שלי לאירועים שאליהם אני מוזמן.שאלתנו האם מותר לו להשתמש ברכב המדובר על מנת להסיעאותי למקומות מסויימים?שאלה נוספת האם ישנה אפשרות שאני אשלם השת…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא