שאלות ותשובות

כתיבה ועבודה בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
1. באיזה מצב ואיזו כתיבה מותרת בחוה"מ2. האם אדם שחייב לעבוד בחוה"מ יכול לעבוד או שעליו לקחת ימי חופש?

המתת חיית מחמד סובלת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום רב ומועדים לשמחההכלבה שבבית הוריי חולה בסרטן, כך לפי הוטרינר. הוטרינר טועןשבמהלך השבועות הקרובים יהיה צורך להרדימה (=להמית אותהבמילים נאות).ברצוני לדעת, מהי עמדת ההלכה - האם מותר להמית בעל חייםעל מנת למנוע ממנו סבל? , שהרי היא מקיאה רבות כי הגידוליושב על גרונה, לבה נפגע, עיניה נפולות …

קריאת ספרי חול בשירותים

הרב יעקב אריאל
שלום הרבראיתי באינטרנט ושמעתי בע"פ שיש רבנים שמתירים קריאת ספרי חולבשירותים - מצד אותיות עבריות, ברצוני לשאול האם בכלל ראויהמנהג הזה - לקרוא ספר בשירותים.ואסביר את מה שלא מובן לי בהדרכת הרבנים.הרי כתוב בשו"ע שצניעותו של אדם ניכרת בהתנהגותו בבית הכסא -לפי זה - היינו מצפים מאדם להיכנס לשירותים רק לצור…

בעיית הצטמצמות העם היהודי ושינוי ההלכה

הרב יעקב אריאל
העם היהודי,דמוגרפי, אינו צומח, בגלל ריבוי מסיבי של נשואיתערובת המקזז את הריבוי הטבעי. אנחנו מהווים רק 3.0%מאוכלוסיית העולם פי 5.5 יותר בטלים מבטל בשישים. בגלל ההלכההיהודית הקובעת שצאצא לאב יהודי אינו יהודי נתכים כבדים של העםהולכים לאיבוד. האם לא הגיעה השעה עקב המציאות העגומהלשנות את ההלכה על ידי רבנ…

נקימה במערכת יחסים

הרב יעקב אריאל
א. יש בחיי אדם (לא במשפחה) שנוהג כלפי לא כדרך שאני נוהגכלפיו, ולא באופן הגון באופן כללי. נדמה לי כי מבחינה נפשית,הוא לא תמיד מרגיש שאני קיים, ונוהג כאילו קיים רק הוא.ברור לי בסברת פשוטה, שעלי לגרום לו לשים לב שאני קיים.והדרך להוציא אותו מהסרט שלו, זה להציב מולו התנהגות שקולהלשלו. זה יביא תועלת רבה ל…

יום העצמאות בתאריך המקורי

הרב יעקב אריאל
שלמא רבא לרבינו הגאון שליט"א!במסגרת השיעורים והפעילות לציבור העיר מעוניין כולל 'עוז לישראל נצרת עילית' לחגוג את יום העצמאות בתאריך האמיתי ה' באייר. האם שייך לעשות כן? נ"מ לתפילות, הלל, ריקודים עם מוזיקה, גילוח ותספורת לנוהגים כן וכד'. הבעייה המרכזית שליל חמישה באייר השנה יצויין ברחבי המדינה כיום הזי…

הפסק בסעודה

הרב יעקב אריאל
האם הרב יוכל לומר מהם העקרונות לפיהם ניתן להחליט אם הפסקהבסעודה גורמת לה להחשב כשתי סעודות, הנושא מופיע במשנהברורה אך התקשיתי להבין את הסעיף. לדוגמא: אם נוטלים ידיים ואוכלים בפינת אוכל חלה, ולאחר מכן הולכיםלסלון לשיחה ולקריאה ואח"כ חוזרים לשולחן לאכילת מנה עיקרית,האם זוהי סעודה אחת, האם ניתן לחבר א…

הנמכת המחיצות בין הציבורים התורניים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום. יש לי רעיון מצוין איך להנמיך את המחיצות בין הציבוריים התורניים השונים, בכתב העת צהר מופיעים דברים לזכרם של גדולי תורה שהלכו לעולמם כך למשל הופיעו דברים לזכרם של הרבנים ישראלי מן ההר וקאפח, לדעתי טוב תעשה מערכת צהר אם תפרסם דברים לזכרם של גדולי תורה המשתיכים לצבור המכונה חרדי, …

שיחה עם האשה

הרב יעקב אריאל
כיצד ניתן להסביר את דברי המשנה באבות: "אל תרבה שיחה עם האשה - באשתו אמרו"האם רצונם של חז"ל שהבעל ימעט בשיחה עם אשתו ?

בית מדרש הסולם בר"ג

הרב יעקב אריאל
לרב שלום ברמת גן נפתח בית מדרש הנקרא הסולם ברשות הרב אדם סיני (מעל סופר כדורי) בז'בוטינסקי האם ניתן להתפלל שם יש להם אתר /http://www.hasulam.co.il   הלכות היומיות מופיע הלכותיו של הרב תודה רבה

ברירת אורז

הרב יעקב אריאל
בס"דאורז הנקנה בחבילות סגורות מחברות מוכרות כגון: סוגת. מזה שנים אני בורר לפני הבישול ומעולם לא מצאתי שום זכר לאיזשהו חרק שם.כמדומני ששמעתי שהאורז עובר במפעל עצמו כמה תהליכי ברירה. האם יש צורך להמשיך ולברור אורז זה?תודה רבה!!

נטילה לדבר שטיבולו במשקה

הרב יעקב אריאל
לאחרונה נאמר לי כי כל ההלכות של דבר שטיבולו במשקה לאנוהגות היום (חוץ מאשר בליל הסדר). האמנם?

ציפרניים שנזרקו על הרצפה

הרב יעקב אריאל
האם ציפרניים גזוזות שנזרקו על הרצפה עלולות לגרום להפלה לאישה הרה שדורכת עליהן?

מה גרוע יותר: כעס או חוצפה?

הרב יעקב אריאל
בני (בן 9) כעס על אביו ודיבר לא יפה. אמרתי לו שהוא יכוללכעוס אבל בשום אופן לא להתחצף. הילד התפלא ואמר לי שכעסגרוע יותר, כי ידוע שכל הכועס כאילו עובד ע"ז. האם הוא צדק,מה גרוע יותר, כעס או חוצפה?

פתיחת תיק בבית הדין

הרב יעקב אריאל
רציתי פרטים לגבי פתיחת תיק בבית הדין

בעניין שיטת הרמ"א דלא סמכינן אקפילא

הרב יעקב אריאל
שלום. האם הרמ"א גם מיקל (או רק מחמיר) כלומר בשר בחלב בטל בשישים גם אם האוכלים בסופו שלדבר כן מרגישים בטעם?תודה רבה!

בדיקות גנטיות לזוג נשוי עם ילדים

הרב יעקב אריאל
לי ולבעלי 4 ילדים בריאים ב"ה.לאחרונה נודע לי כי אחי נשאים של מחלות גנטיות שונות: גושה, טיזקס ו- CF (שתי מוטציות שונות). האם הרב ממליץ שנעשה בדיקות גנטיות, או שעדיף להסתפק בתפילה לבריאות?

ערך דתי למדינה וסמליה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה למעכ"ת,דעתי נוטה לדעת הרבנים החולקים על הרב קוק ותלמידיו ואיני רואה ערך דתי במדינה ובסמליה. האם יש בדבר פגם של פרישה מהציבור הכללי?

מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום העצמאות

הרב יעקב אריאל
שלום רציתי לדעת האם דיני האבלות הנוהגים בספירת העומר נוהגים במלואם או בחלקם ביום העצמאות? בברכת חודש טוב

עתירת רבני צהר בנושא מינוי הדיינים

הרב יעקב אריאל
שלום רב.לאחרונה התפרסמה ידיעה לפיה עתרה עמותת צהר לבג"ץ בנושאמינוי הדיינים. מאחר והרב הוא מרבני עמותת צהר, רציתי לשאולאת הרב האם אין חילול השם בפניה לבג"ץ לפסוק בעניין זה? הלאפניה כזו מבטאת שגם בעינינו בג"ץ הוא בית המשפט העליוןבמדינה והוא שצריך להכריע בשאלת מינוי דיינים, כלומר בענייניםשל תורה והלכה.…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא