שאלות ותשובות

סדר לבישת קשירת נעליים

הרב יעקב אריאל
לבשתי נעל שמאל ואח"כ ימין ונזכרתי - האם יש להוריד וללבוש כמו שצריך? תודה רבה

יחס למצוות של עוברי עבירה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בהלכות תשובה פרק שביעי, הלכה ז' מדבר הרמב"ם במעלתו שלהחוזר בתשובה ובין היתר אומר "קודם היה עושה מצוות (וח"ו)טורפין אותן בפניו...והיום הוא מידבק בשכינה". נמצאנו למדים שגםכאשר ה"עברין" עושה מצוות טורפין אותן לו. חיזוק לדברים האלהיש למצוא בדברי חגי לכהנים"ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי ה…

מעשר ראשון ללוי ופתיחת פקק של פריגת בשבת

הרב יעקב אריאל
האם צריך או ראוי לתת בימינו מעשר ראשון ללוי (בפועל או ע"יהסכם בדומה למעשר עני)?פקק של קרטונית ליטר מיץ טבעי של פריגת או ספרינג - האםמותר לפותחו בשבת ? האם ראוי לפותחו לפני שבת?

כתיבת פסוק על הזמנה לחתונה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתוב פסוק על הזמנה לחתונה ?האם האחריות של המקבלים את ההזמנה מוטלת עלי ?האם יש הבדל בין כתיבת פסוק שלם לבין פסוק חלקי ?האם יש הבדל כשיש בפסוק זה שם ה'?

הכשר שפתון

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,לי ולחברתי יש בעיה אנחנו רוצות להשתמש בשפתון או בואזליןלשפתיים אך לצערנו אנחנו לא מוצאות שפתונים עם הכשר אזאנחנו לא שמות האם כבוד הרב יוכל לעזור לי בעיניין זה ולכווןאותי למקום ששם בעצם מוכרים שפתונים וואזלין כשר או מקוםשיכול לעזור לי בעניין זה, תודה רבה בשורות טובות לעמ"י

הרחקה בטיפול בבעל חולה

הרב יעקב אריאל
אשה שבעלה חולה סרטן המטפלת בבעלה ע"י עיסויי גב וזריקותמה תעשה בשעת נידתה

תשלום על דלקן שנשאר ברכב

הרב יעקב אריאל
שלום הרבקניתי רכב מחברת ליסינג ולהפתעתי מצאתי כי מכשיר הדלקןהפנימי לא הוצא ממנו ובכל פעם שאני מגיע לתחנת הדלק, אין ליחובת תשלום. שאלתי היא ההאם יש עלי חובה בקום ועשה לדווח עלהדלקן שברכב שלי? האם זוהי חובה הילכתית או שמא רק מצדועשית הישר והטוב? מתווסף כאן שיקול נוסף שאם אחזיר את הדלקןלמוכר - לא בטוח …

קבלת התורה במעמד הר סיני

הרב יעקב אריאל
מדוע העדיף אלוקים לשאול את כל העמים לפנינו אם הם רוציםאת התורה ורק משסירבו הוא שאל אותנו ? האם אנחנו העם הנבחרמחוסר ברירה?

בשר חלק על מנגל בו עשו בשר לא חלק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם לאשכנזי שאוכל רק בשר חלק מותר לאכול שיפוד בקר חלקשעושים אותו על האש באותו מנגל שעושים בו בשר לא חלק?

הפרשת תרו"מ על ירק שנועד לתת טעם

הרב יעקב אריאל
א. האם ירק שנועד לתת טעם במרק או בצק חייב בהפרשה?ב. מה דין קטיפת פירות, ללא חשש גזל בטיול לענין הפרשה?ג.מה ההבדל בין בצק מזונות לבצק רגיל לענין הפרשת חלה?

בחירת מקום קבורה

הרב יעקב אריאל
נשאלתי ע"י אישה מבוגרת, האם היא יכולה להעדיף להיקבר לידאביה ולא ע"י בעלה? (היא הייתה נשואה בשלום למעלה מ 50 שנה) היא חושבת שע"י קבורה ליד אביה תחסוך טרחה והוצאות לבניהכי בעלה קבורה במרחק גדול ממנה ורוב ילדיה האם יש הבדלבדין לכך שמקום קבורת בעלה הוא בא"י , והיא כעת גרה בחו"ל?

בשר לא חלק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהרב פוסק שגם למי שאוכל רק חלק מותר לאכול שיפוד חלקשצולים אותו על שיפוד שלפני כן צלו עליו לא חלק כיוון שזה לא טרף.וכן יש פוסקים שבשר לא חלק לא אוסר את הכלים.ואני שואל מדוע? הרי זה מחלוקת המחבר והרמ"א סימן ל"ט.אם הלכה כמחבר, אז הבשר טרף ואם הלכה כרמ"א הבשר כשר. וראה את דברי הרשב"א והרשב"ץ על…

הכשרת טוסטר חלבי

הרב יעקב אריאל
ברשותינו טוסטר חלבי שעשינו בו טוסטים עם גבינות. כלי שהמכסההעליון נסגר על התחתון וכך מחממיםאת הטוסטים.בלי משים חוממה נקניקיה בשרית בטוסטר ביחד עם בורסים חלביים.הטוסטר הגיע בודאי ליד סולדת. הנקניקיה היתה חמה אבל לא ידסולדת כי הוצאה מהפריזר.האם וכיצד ניתן להכשיר את הכלי?תודה

כבד אווז

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם מותר לאכול כבד אווז עם כשרות רגילה? שהרי מפטמים אתהאווזים וזה יכול ליצור נקב בושט שמטריף את העוף. ואם תאמר שמותר, האם יש לזה דין של "בהמה שהורה בה חכם"שראוי לא לאכלה (חולין מד,ב) או שזה נחשב ל"אגמריה סמיך"(שם בחולין מד,ב)) היינו לדבר שהיתרו מפורש בתלמוד ולכן איןצורך להחמיר בו?

הכשר לכבד אווז

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהעל מה סומכים הרבנים שנותנים אפילו הכשר רגיל לכבד אווז?הרי שמפטמים את האווזים זה יכול לנקב את הושט ולהטריף אתהעוף. ולא ברור שניתן לבדוק את הושט ובטוח שאין פה רב.

דין מרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום.רציתי לשאול את הרב האם היום נוהג דין מרא דאתרא? האםהיכולת להתקשר ולשאול רבנים אחרים ואפי' שאלות במחשב משניםאת הדין?וכן מיהו המרא דאתרא רב העיר או רב השכונה?האם לראש ישיבה יש דין מרא דאתרא בישיבתו? גם כנגד רב העיר והשכונה?מה דין אברך שעובר מישיבה לישיבה? האם צריך לשנות את כלפסיקותיו ע…

מלחמה נמי אתחלתא דגאולה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהרב מביא ראיה מהגמרא במגילה יז,ב "מלחמה נמי אתחלתאדגאולה היא" שאנחנו בראשית צמיחת גאולתנו ושתחילת הגאולה תהיהלפני ביאת משיח בן דוד.והרי רש"י שם מפרש שהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלאשיגאלנו מן הצרות.וכיצד יש ללמוד מפה על תחילת הגאולה מן הגלות?

פירוש "ונתתי מטר ארצכם"

הרב יעקב אריאל
כיצד משה רבינו אומר בגוף ראשון ,ונתתי מטר ארצכם"?הרי בודאי לא משה רבינו נותן גשם.ואין מדובר פה על מסירת דברי נבואה כי לא כתוב פה "כה אמרה' " כמו שכתוב בפרשת השבוע שמשה אמר לפרעה "שלח אתעמי ויעבדוני" כתוב לפני זה "כה אמר ה` ".או שכתוב "וידבר ה` אל משה לאמר"וכאן בקריאת שמע זה דברים שמשה אומר מפי עצמו.…

ריבית בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאני אמור לעשות טיפול שיניים שעלותו כ -4000 ש"ח.יש באפשרותי לשלם בכרטיס אשראי ישראכרטב- 18 תשלומים ! אלא שאז יחייבו אותי גם ריבית. האם זה מותר כמו כל עסקה בנקאית או שיש כאןאיסור ריבית.החלופה היא לשלם 5 שקים על סך 800 ש"ח כל אחד. אני מעדיף את האפשרות הראשונה  אך כמובן רק אם זה אפשרי ע…

מצוות תלמוד תורה בהעברת שיעור

הרב יעקב אריאל
ראיתי בפתחי תשובה יו"ד סימן רמו ס"ק ב שמביא בשם השעריתשובה באו"ח סימן קנ"ה ס"ק א שמלמד תינוקות בשכר אינו עולהלקביעת עיתים לתורה.האם אכן כאשר מכינים שיעור או מעבירים שיעור לציבור כל שהואבשכר, אין זה נחשב חלק ממצוות ת"ת ???
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא