שאלות ותשובות

יציאת שיער בכיסוי ראש

הרב יעקב אריאל
אני מכסה את כל השערות בכובעאני מעונינת להסתפר קצר הבעיה היא שבכל אופציה יראו את קצוותהשער באזור האחורי גם אם השער יהיה מאוד קצר האם זה בסדר?בתודה מראש

מחצלת במבוק בתור סכך

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש במחצלת במבוק בתור סכך כאשר משתמשיםלקשירת הקנים בחוט ברזל?

לימודי רכיבה טיפולית

הרב יעקב אריאל
רציתי להתייעץ עם הרב בעניין לימודי רכיבה טיפולית. אני רוצהללמוד לטפל באנשים על ידי רכיבה על סוס, אך הלימוד נעשה עלידי גבר ויש צורך בלבישת מכנסיים גם בלימודים וגם לאחר מכןבעבודה. האם מותר לצורך העבודה ללבוש מכנסיים והאם ישנהבעיה של נגיעה במטופלים במהלך העבודה? תודה רבה.

עבירות שדינן כרת

הרב יעקב אריאל
שלום,רציתי לדעת מה הכוונה עבירות שדינן כרת ואיפה ניתן למצוא אתפירוט העבירות.תודה.

ענייני תאונה וביטוח

הרב יעקב אריאל
שלום,רכבי ניזוק בתאונה שלא באשמתי, המוסך, בהמלצת שמאי, תיקןגם נזק שהיה כבר מלפני התאונה.נזק שלא הייתי מעוניין לשלם עלתיקונו.א. האם אני צריך לדווח על כך לביטוח ששלם לי גם על הנזקהנ"ל .ב. מה הדין אם יידעתי את המוסכניק על כך שהפגם היה מלפניהתאונה, ובכל זאת הוא לא יידע את השמאי ותיקן. (אני נהניתימהרמאות…

סמכות הסנהדרין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםלגבי המצווה ``לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל``אומר הספרי שיש לשמוע לחכמים אפילו אם יגידו לך על ימין שהואשמאל ועל שמאל שהוא ימין. היינו אפילו אם אדם חושב שהסנהדריןלא צודקים הוא צריך לציית להם.(אמנם יש לזה הגבלות, וכמו שהבנתי מהרמב``ן שחכם שסבורשהסנהדרין טעו אסור לו להקל והוא חי…

קבלת הרבים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,השו"ע ביו"ד ריד,ב כותב שקבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם.היינו שאם קיבלו ציבור חומרה מסויימת היא חלה על כל הציבורכנדר וגם אדם חדש שבא לגור באותה עיר חייב להחמיר כמוהם.ולא זכיתי להבין מה מקור הדין הזה.לא ניתן לומר שזה משום "לא תתגודדו" שהרי עד שהאדם לא עוזבאת העיר לצמיתות הוא חייב להמשיך להחמי…

שלום בית במקרה של סתירה נגד התורה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!אחד ממתפללי בית הכנסת שאל אותי שאלה שהיא פשוטה מחדומסובכת מאידך ואמרתי לו שאפנה אותה לגדולי תורה.כהן (אדם מסורתי) שחי באיסור עם גרושה ( ידועה בציבור) ונולדהלהם בת ועכשיו הם בסכסוך משפחתי, שאלתו האם לסייע להםלשלום בית או שמא כיוון שהכל באיסור מוטב יפרדו, לשאלתי שזהפשיטא שאל לו לעזור לאיסור "…

חרמים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב1. האם יש כיום מי שמוסמך לתקן חרמים חדשים? כמו חרם דרבינוגרשום וכו'2. האם יש חיוב לשמוע לחרם שלא התקבל על הציבור? אושהציבור לא הסכים לו?

גזירות ותקנות ע"י נשיא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם הנשיא יכול לתקן גזירות ותקנות ללא הסכמת רוב חברי הסנהדרין?והאם רוב הסנהדרין יכולים לבטל גזירות ותקנות של נשיא?

מקור סמכות המרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםכיצד מותר לאדם לקבל על עצמו רב אחד וללכת לפיו בין לקולאבין לחומרא ואפילו הוא יחיד נגד רבים?הרי כל מחלוקת הלכתית היא סוג של ספק, ובדאורייתא יש להחמירובדרבנן להקל, אם יש רבים הולכים אחרי הרוב ומה בכך שאדםהחליט שהוא הולך לפי רב אחד? שמא אין הלכה כמותו?

שבע ברכות ע"י אדם שאינו שומר תו"מ

הרב יעקב אריאל
שלוםשמעתי שללא שבע הברכות האשה אסורה על בעלה כנדה,וכאן שאלתי:אם בין המכובדים שברכו את השבע ברכות היה אדם שמתגלח בתעראו שמחלל שבת שלא בפרהסיא או בפרהסיא או אדם שלא מניחכעת תפילין חוץ ממספר שנים שהניח האם הברכה שהוא ברךנחשבת בתוך שבע הברכות ,האם יש הבחנה לענין זה בין הנ"ל .האם יש הבדל בין אשכנזים לספר…

גרימת נזק בסופרמרקט

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!בעת עריכת קניות בסופר מרקט נתקלתי עם העגלה באחד המדפים. רגע קט לאחר מכן מהמדף שצמוד אליו נפלה צנצנת עם דברימאכל ונשברה. אציין כי המסדרונות בחנות זו צרים ויתכן ובגלל זהנתקלתי במדף. האם עליי לשלם את ערך הצנצנת? אציין עוד כיבשביל הסופר מרקט הזה מדובר בסכום פעוט (כ-24 ש"ח) ואילובשבילי כא…

בית ספר דתי

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאני משמש כרב ביה"ס באחד מישובי הדרום.היום תחילת שנת הלימודים הגיע תלמיד אשר למד בכיתה א' בחב"דומעונין ללמוד בבית ספרנו. אימו שאלה :"האם ביה"ס זה הואדתי?" ומנהלת ביה"ס הזדרזה להוציא אישורים וכ'ו?מה אמורה להיות תשובתי לשאלה זו ביודעי שלא הכל "ורוד" כמושמתואר ואני בטוח שבחב"ד האקלים והסביב…

מצוות שילוח הקן

הרב יעקב אריאל
מה העניין במצוות שילוח הקן? האם בכל מקרה שאני רואה קן אניצריכה לשלח את האם? או רק במידה ואני רוצה את הביצים?ולמה בכלל צריך את המצווה?(אני שואלת באמת כדי לדעת ולאמזלזול חס וחלילה)

נבואה בחו"ל לפי הכוזרי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה לגבי שיטת הכוזרי בעניין נבואה בחו"ל.נשאלת בכוזרי קושייה כיצד אנו אומרים שאין נבואה בחו"ל ומצינושאברהם אבינו, משה רבינו ושאר נביאים התנבאו בחו"ל? ומתרץהכוזרי "בה או בעבורה" היינו שניתן להתנבא בחו"ל אם הנבואההיא עבור ארץ ישראל. ועדיין קשה. כי הכוזרי הוא נחשב לראשון,והוא מחוייב לד…

ארמית בתפילת יחיד

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,כידוע כשמתפללים ביחיד לא אומרים את קטעי התפילה בארמיתכגון "יקום פורקן" ו-"בריך שמיא"כפי שאומרת הגמרא "אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית [ביחיד]לפי שאין המלאכים מכירים בלשון ארמית"מה לגבי פסוקים יחידים בתוך קטעים כגון "ה' מלכותה קאם לעלםולעלמי עלמיא" שבשירת הים או הפסוקים מתוך "ובא לציון"?תודה מ…

האיסור לגדל עיזים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.שמעתי שהיות ועיזים נקראות גזלניות יש איסור לגדלן. האם נכוןהדבר? האם יש איסור הלכתי לגדל עדר עיזים על מנת להנותמהחלב שלהן?תודה רבה וכל טוב.

לחלוק על רבו - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםקראתי את תשובת הרב שמביא את דברי תרומת הדשן שמותרלתלמיד לחלוק על רבו וכן פסק הרמ"א.האם הדברים לא אמורים רק בתלמיד חבר? האם מצינו תלמידמובהק שחלק על רבו?

שיעור פת בלחם

הרב יעקב אריאל
שלום כבודו,ברצוני לדעת איך אני יכולה להבחין האם אני אוכלת שיעור וצריכהעל כך ליטול ידיים ולברך ברכת מזון אמרו לי שהשיעור שאפשרלהבחין הוא חצי פרוסת לחם האם זה נכון?תודה רבה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא