שאלות ותשובות

קנס על איחור תשלום שכ"ד - המשך

הרב יעקב אריאל
בנושא קנס איחור על תשלום שכ"ד כתב הרב: "שאלה:שוכר דירה טען כי קנס של 50$ לכל יום איחור בתשלום שכרהדירה כמוה כריבית, משום שהיא גדלה ביחס ישיר לזמן האיחור.לעומתו אני טוען כי אין זו ריבית משום שההפרש הוא דרקוני ולכןהוא חורג מכלל ריבית מקובלת ואופיה של התוספת היא עונשי לשםהרתעה ולא לשם התחשבנות מקובלת.…

צריבה והעתקה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!יש לי מספר שאלות הקשורות לנושא זכויות יוצרים:1.האם מותר להוריד תוכנות מאתרי שיתוף קבצים? והאם זה משנהאם הורדת התוכנה היא לצורך זמני, כגון: סטודנט הזקוק לתוכנהרק לסמסטר אחד (4 חודשים), וכדומה?האם יש הבדל בין תוכנות,שירים או סרטים?2.האם יש היתר להוריד שיר\סרט\תוכנה אם בטוח ב-100% שהואלא היה ק…

קביעת סעודה - שיעור ארבע ביצים

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרבלפי דברי הרב שמודדים שיעור ע"פ נפח יוצא שכמות יחסית קנה שלעוגה יכולה להגיע לשיעור של 4 ביצים, שכפי הידוע לי נחשבלקביעת סעודה, אע"פ שזאת כמות שנחשבת למנת עוגה, וממש לאלסעודה, וגם לא משביעה כסעודה.האם להיזהר מאד מלהגיע לשיעור כזה, או לברך ברכת המזון?תודה רבה

לשון הרע בכיתה

הרב יעקב אריאל
תלמידים שלי היו יכולים להרוויח שיעור חופשי אלא שקנאת התלמידיםבכיתות המקבילות (למה תמיד הם משתחררים מוקדם) גרמה להנהלהלמצוא ממלא מקום לכיתה והם נאלצו ללמוד בשיעור זה.התלמידים התלוננו על שמכריחים אותם ללמוד ואני גיליתי להםשקנאת חבריהם גרמה שלא ישוחררו. האם היה מותר לי לגלות להם(כדי שילמדו מה גורמת צרו…

חילול ה' + שאלה ברמב"ם הלכות תשובה

הרב יעקב אריאל
האם יש שוגג\מזיד בחילול ה - כלומר אם למשל אדם עבר עבירהבסתר ונתגלה הדבר האם חיב בחילול ה כמו אדם שעבר בגלוי? ברמב"ם-בהלכות תשובה פ"ג נכתב שאדם שרובו עוונות מיד מתומצד שני נכתב שם כי גז"ד של אדם ברה"ש?

לא תחמוד

הרב יעקב אריאל
האם כאשר אני שואל חבר האם הוא מעוניין למכור את רכבו אניעובר על איסור לא תחמוד ?(מדובר כשאין על רכבו שלט למכירה).

ערלה בשיח

הרב יעקב אריאל
הם צריך לחכות 4 שנים ערלה על שיח בשם פסיפלורה שזה פרי?

הנחת תפילין לפני בר המצוה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום, בני ב"ה בעוד כשנה יחגוג בר מצוה.מכיון שהוא הצעיר בכיתתו, הוא מעוניין להתחיל להניח תפיליןכחצישנה לפני בר המצוה. האם זה אפשרי ומהם הגדרים בנושא זה? יישר כח.

השארת מחשב דולק לכל השבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,שאלתי כזאת,האם ניתן להדליק מחשב לפני כניסת השבת שישארדולק עד צאת השבת? בעיקרון שמעתי שלא ניתן אבל למיתב הבנתיאין הבדל בין נורת חשמל למחשב. או שיש...?לסופו של עניין דינו כדין נורת החשמל או שיוצא דופן הוא? תודה מראש,

חיוב אשה בקידוש בבוקר

הרב יעקב אריאל
ממתי אשה מתחייבת בקידוש בבוקר? האם זה משנה האם היאמתפללת בד"כ?באם אנו רוצים לאכול סעודת שבת אחרי ותיקין של הבעל והאשהרוצה להתפלל שחרית אחרי הארוחה מתי תקדש?

הצבת פסל ביאליק בכיכר רמב"ם בר"ג

הרב יעקב אריאל
בככר רמב"ם בר"ג הציבו פסל של ביאליק. האם זה מותר?אם לא מה אפשר לעשות לתיקון?

עליה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מהי עמדתו של הרב מבחינה הלכתית ביחס לעליה להר?האם יש דרך לעלות לסיור בהר,ללא חשש או סכנה?ראיתי תשובה בענין זה אצל הרב נבנצאל,ותמהתי,עד כמהחריפה היא ההתנגדות לעליה להר. והאם בכלל ראוילשאוף לעלות,או שמא "שב ואל תעשה עדיף"עוד הייתי מבקש לדעת,מהן ההכנות הנדרשות,וחומרת הענין. תודה,חודש טוב

דין ייחוד במרפאת שיניים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ברצוני לשאול מה הדין לגבי רופא שיניים ואסיסטנטית המצויים בחדריחדיו ומטפלים בפציינטים (בין נקבה או זכר) ומה הדין לגבי ביטולתורים כאשר הרופא והסייעת נותרים לבדם במרפאה.האם פתיחתחלון שתריסיו מעט מוגפים יכול לבטל את האיסור זה.תודה רבה לרב על שמורה אתה דרכם של רבים ומכוונם לדרך התורה.

כתיבה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלו' לרבהאם, לדעת הרב, כתיבה ב'עט שבת' (הנמחק מעצמו תוך מס'ימים) אסורה מהתורה או מדרבנן? -לכא' נראה שיש מקום להקלמכמה טעמים: א. הביה"ל בסי' שמ הביא רק את ד' הרשב"א ללא הרמב"ם, רקבסי' שג הביא את הרמב"ם, ובצידו הביא גם את ד' רש"י הנראהשמקל, ולא הכריע. מה גם שבסי' שג הדברים מובאים בשעה"צובסי' שמ בביה"…

כתיבה בשבת - המשך

הרב יעקב אריאל
כתיבה בטוש מחיק על גבי לוח מחיק - מאחר והדרך למוחקו תוךמספר שעות, על פי רוב - האם איסורו מדרבנן? מובן שהשאלהלשיטת הרשב"א בביה"ל בסי' שמ, שאם אינו מתקיים למס' שבועותאין בו איסור תורה. סברא זו כתב האבנ"ז בסי' רי, שמתיחסיםלדעת הכותב עצמו. הביה"ל הראשון בסי' שיז כותב זאת ביחסלקשירה שדרך העולם לפותחה בזמ…

פירוש תפילת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

הרב יעקב אריאל
הפסוק :"רבונו של עולם,אתה הנך הנותן ליעף כח. תן גם לבני ישראלאהוביך כח להודות לך".(מתוך התפילה שחיבר רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל) שנו חכמינו ז"ל במסכת מגילה פרק שלישי - הקורא עומד,משנה ו': "על קן ציפור יגיעו רחמיך...-משתקין אותו"כלומר , רחם עלינו כשם שריחמת על הציפור שדוגרת וכו'...כעת אומרת הגמ' מ…

הרחקה בזמן לידה

הרב יעקב אריאל
ממתי חלים דיני נידה על האישה בזמן לידה?האם ירידת מים ללא צירים אוסרת?האם בדיקת STRIPING - בה מפריד הרופא בין הקרומים נחשבתכפתיחת הקבר?אם אפשר גם לציין מקורות. תודה

זימון עם אנשים שלא שומרים תו"מ

הרב יעקב אריאל
איך נוהגים?

התגלגלות מרכיבי משכן שילה

הרב יעקב אריאל
מה נעשה במרכיבי משכן שילה לאחר בניית מקדש שלמה?

מכונת גילוח כשרה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאיך אני יודע אם המכונת גילוח שלי כשרה על פי ההלכה?ועד איפה מותר לגלח את הפאות?תודה רבה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא