שאלות ותשובות

כמות המים בנט"י

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי על נטילת הידיים, רציתי להוסיף ולשאול אם ישכמות מסויימת של מים שצריכים ליטול בכל נטילה. ואם כן מהי?תודה רבה!

זכויות יוצרים בהלכה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!ברצוני לברר את נושא זכויות היוצרים בהלכה, ולכן :1.האם הרב יכול להפנות אותי למקורות שונים העוסקים בנושא זה?(רצוי כמה שיותר)2.ברצוני לברר מספר שאלות מעשיות אם הרב:א. אינטרנט:מה גדרו בהלכה מצד זה שהוא מאגר גדול של מידע (לעינינו: כשר) חוקי ושאינו חוקי? דהיינו: מספר רב של אנשים הכניסו לתוכו שירי…

צילום טקס בשבת ע"י גוי

הרב יעקב אריאל
אני עובד תע"א, ויש קבוצה שיוצאת לסוף שבוע במלון מטעםהחברה. בליל שבת מתוכנן מסיבה (בלי חילול שבת) שכולל הענקתתעודות הוקרה. האם מותר לבקש מגוי שעובד במלון לצלם אתמקבלי הפרס במצלמת "סטילס" (לא וידאו).

לימוד גמרא לבנות

הרב יעקב אריאל
1) "כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות"האם אסור לבת ללמוד תורה/תושב"ע/גמרא יחד עם אביה?האם זה משנה אם הלימוד הוא מרצונה של הבת או מרצונו של האב? מה בנוגע ללימוד יחד עם אחיה? 2) האם לימוד עיוני/לימוד גמרא אסור לבנות?אשמח אם הרב יוכל להסביר גם מדוע.

"שימוש במכשיר "מרניטי יוניט

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי הקודמת המרניטי יוניט הוא מכשיר חשמלי העובד עלסוללות ללא הדלקת נורות הוא שולח זרמים חשמליים המשככים אתהכאבים. שאלתי היתה מצד הבעיה של החשמל ולא מצד הבעיה שלשימוש בתרופות בשבת. א"כ השאלה האם מותר ואם כן מאיזה שלב.בברכה ובתודה.

איסור הוצאה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם יש להחמיר ולא לסמוך על העירוב הנהוג בעיר?האם חומרה זו הינה רק מידת חסידות או שמדובר על עיקר הדין?האם יש הבדל בעניין זה בין אשכנזים לספרדים?

לשון הרע בעיתונים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםא. לעיתונים מותר לפרסם לשון הרע למשל בענייני פוליטיקה, אבלזה לא יועיל לי לקרוא את הדברים, האם מותר?ב. האם דיבורים סתם למשל על מה שהיה בעמונה זה לשון הרע?

חובת אזכרה במלאת שנה

הרב יעקב אריאל
אני אישה מסורתית. לפני שנה נפטר אבי. בקרוב אמורה להיערךאזכרה במלאת שנה. חלק מבני המשפחה טוענים שלא חובה להגיעלקבר ביום הפטירה ולערוך אזכרה ודי בכך שהבן הולך לומר קדישבבית הכנסת. שאלתי- האם חובה להגיע לבית הקברות ולומר קדישאו להסתפק באמירת הקדיש בבית הכנסת? אודה לך מאוד על תשובתך

טיול לירדן

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצאת לירדן לצורך טיול? אם כן, לאן. ואם לא, למה?אם אפשר שהרב יפרט, שאלתי כבר כמה רבנים ולא קיבלתיתשובה מספקתבתומ"ר

גזל הגוי, בל תשחית וריבונות

הרב יעקב אריאל
בע"הלכבוד הרב יעקב אריאלשלום רב, במהלך דיון בישיבתנו (הישיבה התיכונית בחיספין) נתקלנו במספרשאלות בנוגע עמדת ההלכה לגבי 'גזל הגוי' ו'בל תשחית' במצבמלחמה, ובמצב שלטון יציב. הייתי שמח אם הרב היה עונה עלהשאלות, (במקרה של שאלות ברמה גבוהה- מורי ורבי יסייע ליבהבנת תשובת הרב). מובן וברור שכל השאלות הן תיא…

חלב עכו"ם- חלבון חלב

הרב יעקב אריאל
במוצרים שונים כתוב ברכיבים חלבון חלב, האם יש לו דין של חלב עכו"ם או אבקת חלב עכו"ם?תודה

פתיל תכלת

הרב יעקב אריאל
האם ראוי ללבוש ציצית עם פתיל תכלת בימינו?מדוע רוב הרבנים אינם שמים פתיל תכלת?במידה ואני נוהג כך האם אני מחויב לקנות ציצית כזו גם לילדיי?

צניעות במאבק על א"י

הרב יעקב אריאל
אני מכהן כראש מוסד תורני לבנותברצוני לשאול את הרב האם נכון ללהוציא את הבנות להפגנותולמאבקים על א"י (כדוגמת המאבק שהיה בעמונה) כאשר אנויודעים בבבירור שתהיה שם בעיית צניעות מצד גורמי הבטחון.

תפילה בציבור כשמחכה למתפלל שעומד מאחוריו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,במקרה שאני מתפלל מנחה ואיני יכול לפסוע כי מאחוריי מתפלל-האם לומר נפילת אפיים עם הציבור בעמידה או לומר לאחר מכן לבדי?

מילוי קנקן פילטר בריטה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.האם מותר למלא מים בקנקן פילטר בריטה בשבת או הדבראסור מדין בורר? (יש בו בית קיבול ובכל פעם ממלאים בו מחדש)ב. האם מותר לקחת מתבשיל כמו חמין בעזרת מצקת מחוררת?ג. כמה זמן לאחר שקיעה ניתן להתחיל לאכול סעודה שלישית בדיעבד?

ברכה על שתיה בתחילת סדר בוקר

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,א. בתחילת סדר בוקר בישיבה אני מברך על מים ומכוון על כלהסדר ולא מברך שוב כל פעם. אם אכלתי באמצע הסדר משהווהתחייבתי בבורא נפשות - עלי לברך עליו ב"נ ולברך שוב עלהמים שהכל? ב.האם מנהגי נכון כשאני יוצא לשירותים וכו',(וכיונתי לפני כן על כך)? ג.לפעמים קורה שאני לא מכוון בפירוש בתחילת הסדר על כול…

הצטרפות מאוחרת לתפילת שחרית בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,לצערי קמתי בשבת מאוחר והגעתי לביכנ"ס כשהציבור בסוף חזרתהש"ץ.ידעתי שאף אם אתפלל בדילוגים, אתפלל 18 על קריה"תולכן התפללתי עד נשמת ובסוף קריה"ת המשכתי כך שאתפלל 18של שחרית עם 18 של מוסף של הציבורא. האם עשיתי נכון?ב. האם התפללתי 18 במנין?ג. האם אני עוצר תפילתי ומקשיב ב"כתר" כמו שהייתי עושה אם ז…

נסיעה למקום אחר אחרי תחילת סעודה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,א.האם אפשר לכתחילה לברך המוציא, לאכול ביס, לנסוע לאיזהמקום ולהמשיך לאכול שם (פשוט במקום ההוא לא יהיה ניתן ליטול). ב. מה קורה אם לפני שאכלתי לא כיונתי על כך, אכלתיביס,ואז הסתבר לי שעלי למהר ולנסוע למקום אחר - האם ליטולולברך המוציא מחדש?

שכח לברך במקום האכילה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, אכלתי משהו והתחייבתי בב"נ. אחרי שעברתי למקוםאחר (קומה מעל) נזכרתי שלא ברכתי. האם עלי לברך כעת?

לימונים ופומלה שנקטפו בשנה השמינית מה דינם?

רבני מכון התורה והארץ
עד מתי נחשבת פומלה שגדלה בגינה פרטית כקדושה בקדושת שביעית? אם קיבלתי את הפומלה מחבר שטיפח את גינתו בשנת השמיטה, מותר לי לאוכלה? מה דין לימון לעניין שמיטה בשנה השמינית, ואיך יוצאים מכדי ספק תודה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא