שאלות ותשובות

הגיית שם השם

הרב יעקב אריאל
ישנה כת עם שם השם, לפי הניקוד שבמקרא, האם לקריין החדשותמותר לבטא את שם בכת, למרות שהוא אומר את שם השם בתורה בניקודו? תודה.

"חמורים" כמלאכת בונה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,האם בשימת "חמורים" יש משום מלאכת בונה, או אוהל, בשבת?מדובר בשולחן המורכב מפלאטת עץ, ויושב על 2 "חמורים" מברזל.מותר להרכיב ולפרק אותו בשבת? תודה

התייחסות ל"לא בשמיים היא"

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,היכן אוכל למצוא התייחסות למעשה שהיה עם אמת המים, קירותביהמ"ד וכו'- התייחסות המוכיחה שלא מדובר במעשה שקרה ממש אלאיש פה רעיון שחז"ל ניסו לבטא (בהמשך ליחס הכללי לכל מדרשיחז"ל שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות... ע"פ הרמח"ל,הרמב"ם וכו')- אני צריך פשוט התייחסות ספציפית למקרה הזה.ידוע לי שהמהר…

סירוב לקבל עובדת לא צנועה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.אני שומר מצוות, ועליי לראיין גברים ונשים לתפקיד משרדי. האםהשיקול של הלבוש הוא חיוני? אני לא עובד במקום חינוכי אוהמצריך לבוש צנוע, אך מבחינה דתית אני חושש שאם אקבל עובדתלא צנועה- אולי אני בעצם מחטיא אחרים.האם זהו שיקול מספיק חשוב (בתנאי שהוא כמובן נעשה בצניעותובלי פרסום שזו הסיבה) על מנ…

אמירת קדיש ע"י בן מאומץ

הרב יעקב אריאל
האם בן מאומץ צריך לומר קדיש על אביו, ומה הדין שהוריו חיים

מחילת חוב בגמ"ח הלוואות

הרב יעקב אריאל
א. האם אחראים על הגמ"ח המבוסס על כספי ציבור יכולים למחולעל חוב של אדם מסוים בגלל מחלה קשה וכד'. מדובר בגמ"ח הלוואות.ב. ככלל מה הם סמכיות האחראים על הגמ"ח?ג. האם מותר להוריד שירים/סרטים מהאינטרנט ללא תשלום?

לקחים מחורבן גוש קטיף

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, איזה לקחים הפקת מחורבן גוש קטיף ומהמאבק נגדהחורבן? מה דעת הרב לגבי סירוב פקודות וחסימת כבישים? יששינוי בדיעות הרב מלפני לאחרי החורבן? מה התשובה עלינולעסוק לקראת יום הדין?

מדרגות בקדושת הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.יש לי 2 שאלות:- שמעתי בהלויה הלאומית מפי הרב קמינצקי שבזמן שצה"ל יוצאמרצועת עזה, על כל אחד מישראל לבצע קריעה. בעת הגירושכבר ביצעתי קריעה. האם עלי לקרוע שנית?2.בעניין קדושת ארץ ישראל, האם בגבולות הארץ המובטחת ישרמות שונות של קדושה בין החלקים השונים? (מלבד ירושלים כמובן)תודה רבה, ושבוע …

דיני יחוד לפסיכולוגית

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. אימי היא פסיכולוגית, ומקבלת מטופליםבקליניקה שבביתנו, לעיתים גם מטופלים גברים (היא אינה שומרתתורה ומצוות). במידה ורק אני נמצאת בבית בשעה בה מגיע מטופלגבר האם יש פה בעיה של יחוד? (אבי עובד בעיר סמוכה). האםעלי לצאת מהבית בכל פעם שזה קורה? תודה וכל טוב.

ברכה על חסה בסוף הארוחה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכב' הרב,הרבה פעמים אני אוכלת חסה בסוף הארוחה, האם לברך עליה?תודה ובשורות טובות

בקשה על חולים בברכת רפאנו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בתפילת "רפאנו" שבתוך תפילת העמידה ידועלי שיש נוסח מסוים שבו מבקשים על שמות של חולים. נוסח זה לאמופיע בסידור שלי. האם אני יכולה לבקש על חולים במיליםהפרטיות שלי?

התנתקות מהשטחים

הרב יעקב אריאל
איך אתה מסביר עובדה זו שרבנים גדולים טענו בפני הציבור הדתישלא תהיה התנתקות וזאת על סמך התורה , ולמרות כל זאת היתהההתנתקות , האם זו הוכחה שיש רק אחד שמחליט ? האם המשפטצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים נתון בספק ?

התנגשות בין ערכים - מקום ביהכנ"ס

הרב יעקב אריאל
דוגמה: מצד אחד יש עניין לבנות את בית הכנסת במקום הגבוהבישוב, לרומם בית ה' א-להינו. מצד שני ה' רוצה שנעזור לחלשים,ולטובת הנכים הזקנים וכו' עדיף שבית הכנסת יהייה במורד הישוב.מה יעשו ? תודה.

היתרא בלע בכלי חרס

הרב יעקב אריאל
צלחת חלבית מחרס/ חרסינה [מצופה זכוכית? מבריקה?] שלאהשתמשו בה 24 שעות ושמו עליה שניצל חם, האם ניתן להכשיר ואיך? תודה

חציצה לטבילה בתפרים זמניים

הרב יעקב אריאל
האם תפרים זמניים- לשבועיים, מהווים חציצה? מדובר בתפרים העומדים להסרה

דיני יחוד לפסיכולוגית - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ברשות הרב, אני רוצה לחדד עוד את שאלתיעל דיני יחוד במקרה של אמא פסיכולוגית. דלת חדר הטיפולים שלאימי סגורה תמיד, כדי לשמור על פרטיות המטופל. אנחנו גריםבבית פרטי ולכן דלת היציאה פונה לחצר שלנו, שמוסתרת ע"י גדרחיה של צמחים ולא ניתן לראותה מבחוץ, כך שאין בכך פתרוןלבעית היחוד. עוד חשוב לצי…

מינוי בי"ד אחיד

הרב יעקב אריאל
אשאלה מהרב שתי שאלות: האחת, הנה ידוע כי בעוה"ר בשלהגלות המרה נתפלגו מנהגיהם ואורחותיהם של אחב"י ועל-כן עתהב"ה שזכינו לשוב לארץ ולכינון מדינת ישראל, שעפ"י הראי"ה היאראשית צמיחת גאולתנו, האם אין מקום לנסות להקים בי"ד שיאחד אתציבור שלומי אמוני ישראל אחריו (בסגנון סנהדרין) ולא תהיה נראיתהתורה כשתי תורות…

הריון ביו"כ

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! ביו"כ הקרוב אהיה אי"ה בחודש תשיעי, שבוע 38 (אם לא אלד עד אז).בעיקרון, ההריון שלי תקין, אך לפני כשבועיים הופניתי לבי"ח ע"יהרופאה עקב הפחתה בתנועות העובר וחוסר שביעות רצון של הרופאה מהמוניטור.בבי"ח עשו לי שוב מוניטור ובמהלך המוניטור היה לי אירוע שלירידת לחץ דם וכמעט עילפון (בעקבות לחץ …

ברכה על אכילת דבר איסור

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בש"ע סימן קצו אומר שהאוכל דבר איסור בשעת פיקוח נפש לאיברך עליו ואילו בסימן רד אומר שהאוכל איסור בשעת הסכנה יברךעליו(הרי לגבי יום כיפור פשוט שצריך לברך אם אכל בהיתר).עיינתי במפרשים ולא מצאתי טעם הסתירה ולמה כוונתו "בשעת סכנה".

כהן בקברי צדיקים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,האם מותר לכהן לעבוד בקברי צדיקים,המדובר הוא בשומר באתרקבר המלך דוד והוא נמצא באולם נפרד מהאולם בו נמצא הקבר עצמותודה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא