שאלות ותשובות

אשה האסורה על בעלה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. רצ"ב, שאלה כלשונה שהגיעה לאתרמרחבקוק, נבקש התייחסות הרב. "ברצוני לשאול את כבוד הרב שאלה בנושא הלכתי הקשור בבגידהלכאורה בחיי נישואין : באיזה מצב לפי ההלכה האישה אסורה ,כלומר מתי האישה נחשבת כנואפת ברמה כזו שאוסרת אותה עלבעלה ומחייבת אותו בעצם לגרש אותה... האם בעת קיום יחסי מיןמלאים או ש…

התנגדות לפינוי

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשפוך שמן, ביצים וכו' על חייילים שבאים לפנותואם לא מה הרב יכול לעשות כדי לשכנע את מתבצרי שאנורלשנות את תוכניתם לנהוג כך.

חובת קריעה על חורבן גוש קטיף

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. 1. האם ומתי חלה עלי חובה לקרוע מדין שמועה רעה או חורבן ערייהודה בנוגע לגוש קטיף ? 2. מהו המסר החינוכי אשר עלינו להפנים כתוצאה ממהלך נוראי זה?מה עלינו להעביר לילדים ולתלמידים? 3. אבקש את התיחסות הרב לגבי הבטחות של הרבנים כיהגזירה תבוטל והיו לא תהיה 4.כיצד ניתן להבין את השנאה העזה של השמ…

"ואהבת לרעך כמוך"

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום וברכה כבוד הרב! אני עושה עבודה גדולה מאוד בנושא "ואהבת לרעך כמוך"אני רואה את נושא זה כחשוב ביותר לחברה שאנו חיים בההיום לאור השינויים שחלים בה. לכן הנושא קרוב ללבי ונראה לישחשוב לעסוק בו.עבודתי כוללת בתוכה כשלושה פרקים: הראשון בנושא מיהו רעך?ביהדות הרגילה, השני מיהו רעך הקבלה?, והשלישי ה…

משפט הכתובה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבשאל אותי חתן שאלה מעניינת. כתוב בכתובה שאסור לחתן לצאתלחו"ל בלי הסכמת אשתו. מה יעשה אדם שעובד באחת מזרועותהבטחון ואיננו יכול לספר לאשתו בכל פעם שהוא יוצא לחו"למסיבות בטחוניות? האם ראוי להוציא לו כתובה בלי המשפט הזה אושיש פתרון אחר?כל טוב ובשורות טובות

חנוכת הבית

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. מה המקור לחנוכת הבית ?האם חלה חובה גם על בית שכור ?ממתי חלה חובה זו ?והאם היא פוקעת במידה וכבר אנו גרים בבית מס' ימים? בברכת כל טוב.

כיבוי בשבת ע"י קטן

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. האם ובאיזה אופן מותר לומר לקטן בני או בנו של חברי לכבות את האור בשבת (בשינוי או כרגיל)? האם צריך סיבה מיוחדת כגון צער גדול או בכל מקרה? בברכה

השקעה בניירות ערך

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום וברכהלאחרונה מתרבים הפרסומים (מסחריים ושל "מכון צומת") על איסורהשקעה בניירות ערך רגילים, כי בחברות הללו יש חילול שבתועוד. הפתרון המוצע הוא השקעה דרך חברת "הילת-שוהם", שבהמקפידים על "השקעה כשרה בלבד".שאלתי היא האם אכן אסור לקנות ניירות ערך שלא דרך חברה זו,ואם זה אסור, האם דרך חברה זו א…

לימוד עם הבנות

הרב יעקב אריאל
שלום הרב אני מנסה ללמוד עם בנותי ( גילאים: 5 + 7) תורה ומשניות.הבעיה היא שהנושאים קצת כבדים ומשעממים אותם לאורך זמן ואזאני נאלץ לבוא איתם בכפייה. שאלתי: מה מומלץ וכיצד ללמוד עם הילדים?הן מבחינת הספרים, התוכן , והדרך ללמוד?אני מנסה ליצור אוירת לימוד משפחתית אולם לא עלה בידי עד כה! בברכה       …

חור נוסף באוזן

הרב יעקב אריאל
שלום,אני בת 14 וחצי. רציתי לשאול אם יש אפשרות לעשות חור שני באוזן או שזה בעיההלכתית. אני מנסה לשכנע את אבי כדי שיסכים לי, אך הוא לא מסכים. תוכל להציע לי באיזה דרכים לשכנע אותו? תודה רבה לכבודו.

נדרי אישה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאם נדרתי להתפלל שלוש תפילות ביום או שנדרתי להתפלל ערביתבאופן כללי. (אני אישה אשכנזית). נדרתי זאת לפני כשלוש שניםואח"כ לצערי שכחתי מהעניין.לא עשיתי התרת נדרים כללית לפניראש השנה אחרי הנדר הזה. ב"ה התחתנתי ובשנתיים שאחר כךבעלי עשה לי התרת נדרים לפני ראש השנה.האם אני צריכה התרתנדרים לנדר …

העדר הלכות לשון הרע בשו"ע

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. איך הרב מסביר את זה שה'שולחן ערוך' עצמו אינו מביא את הלכות לשון הרע?

מצוות ישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי מאחד מרבותי שמצוות ישוב הארץ פרושהלא רק שעם ישראל גר בארץ ישראל אלא בעיקר שהוא מחילריבונות יהודית על הארץ. בזה כוחה של המדינה, שבכל מקוםשאליו מגיעים גבולות מדינת ישראל יש ריבונות יהודית ובכך מתקיימתמצוות ישוב הארץ.א. האם זוהי ההגדרה הנכונה של מצוות ישוב הארץ?ב. האם יש על כך דעו…

שליחת סחורה באניות שמחללות שבת

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם מותר לשלוח סחורה באוניות של צים כאשר ידוע שצוותיהם ובעליהם יהודים ומחללים שבת על המשלוחתודה

ברכה על מרק ירקות ועל הסוכר

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.לדעת הרמב"ם מברכים על מי שלקות של ירקות "בורא פריהאדמה", האם נוהגים כך כיום ואם לא אז מדוע?לדעת הרמב"ם מברכים על סוכר "שהכל" מכיוון שאיננו עץ ואילולדעת הגאונים מברכים עליו "בורא פרי האדמה" ואילו לדעת הטורמברכים עליו "בורא פרי העץ" ואילו הכסף משנה סובר כרמב"ם,איך יש לנהוג לגבי מי שאוכל גוש…

יחוד בהזמנת טכנאי מזגנים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לפני יומיים הזמנתי לביתי טכנאי מזגנים. כשהואהגיע לתקן את המזגן הייתי לבדי בביתי. האם יש בכך איסור יחוד?האם אם היתה אשה נוספת בבית איתי זה היה פותר את העניין?תודה רבה וכל טוב.

אמונה בתורה מן השמיים

הרב יעקב אריאל
ב"ה שלום וברכה לכבוד הרב הי"ו. מזה זמן רב שהאמונה הפשוטה, התמימה והחזקה בעיקר של תורהמן השמיים התערערה אצלי. רציתי לשתף את הרב בכמה מןהדברים שגרמו לי לספקות בנושא. א. "סודותיו" של ה"אבן עזרא" המפורסמים, אשר ה"צפנת פענח"ר' יוסף טוב עלם זצ"ל (ועוד מעט מפרשים) מפרשם כפסוקיםשכנראה לא נכתבו על ידי משה…

טיפול רפלקסולוגי לגבר

הרב יעקב אריאל
האם למטפלת מתור לטפל טיפול רפלקסולוגי בגבר?

קבלת בשורה רעה אצל חברה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול אותך למה דווקא אצל אותה חברה הטובה שלי אנימקבלת בשורה לא נעימה על מוות כלומרפעם שעברה קיבלתי בשורה רעה שידידה שלי נפטרה באותו יוםמיד קיבלתי הודעה בביתה של חברתי הטובה ובפעם השניה סבא שלינפטר בביתה שוב מקבלת בשורה רעהלסיכום השאלה למה שאני אצלה מקבלת בשורה רעה? סלח לי שמשפטים כ"כ מבולבלי…

לבישת חולצה שנעשתה בה קריעה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בגוש קטיף עשיתי קריעה בחולצתי. האם ישבעיה כלשהי ללבוש את החולצה היום?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא