שאלות ותשובות

עקירת עץ שלא נותן פירות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א,שלוםיש בגינה שלנו 3 עצי פרי 2 מתוכם נותנים פירות באיכות ירודהביותר ו-1 לא נותן בכללפירות האם אנו יכולים לעקור את העציםהללו ובמרחב שיתפנה לטוע עץ או עצים חדשים בתודה ובברכה

חלה מקמח

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום וברכה! אנחנו לשים בצק בכלי שאין בו אלא שליש משיעור חיוב חלה, ועושים כן שלש פעמים. את העיסות אופים בתנור אחת אחר השניה (לא ביחד), ושאלתנו כיצד להפריש חלה? לכאורה, שיעור החיוב הכולל יצטרף אחר האפיה, בשקית שאנו אורזים בה הכל ("סל מצרפן", שלחן ערוך שכה, א). והאם אפשר להפריש (בברכה) כבר מהעיסה הרא…

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם יש עוד דעה, חוץ מזו של הרמב"ן, לפיהישוב הארץ הוא מצוות עשה מדאורייתא? תודה רבה וחג שמח.

טיפולי יופי לגבר

הרב יעקב אריאל
האם גברים מעם ישראל מותרים לעבור טיפולים לשיפור חזותםהחיצונית או שזה אסור בגלל 'לא ילבש'?

קטניות בפסח

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום הרב, אני אשכנזי הנשוי לספרדיה, בשיחה שערכתי עם סבי ואבי הגענו למסקנה ששלום בית עדיף על מנהג אבות והסתמכנו על הפסוק "על כן יעזוב את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". שאלתי היא איזה מינים של קטניות בוודאות היו בזמן הגזירה וכן איזה מינים הפוסקים לא חלוקים שאסורים והמסורת לא לאוכלם ארוכת …

עובדין דחול

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת מה ההגדרה ההלכתית של עובדין דחול. מדוע "איןיוצאין בכסא" (ביצה כ"ה ע"ב) נחשב עובדין דחול?תודה רבה

תפילת מוסף של ראש חודש עם תפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. נשאלנו (באתר) ע"י מי שהניח בטעות תפילין בעת תפילת מוסף שלראש חודש, האם יתפלל מוסף מחדש ? וללימודנו תפילת מוסף שלראש חודש הינה כנגד הקרבת קורבן מוסף שעושה את ראש החודשליום טוב ולפיכך אין צריך אות נוסף וכאשר עיינו בספר טעמיהמצוות הוא מביא שהזוהר הפליג מאד באזהרה שמי שמניח תפיליןבתפילת מוס…

יום העצמאות מוקדם

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתגלח,לנגן וכדו' ביום עצמאות מוקדם?

נשים באמירת הלל ביום העצמאות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםהאם נכון יהיה לחייב בנות ספרדיות לברך על הלל ביום העצמאותגם אם הם אינן מברכות על מ"ע שהזמן גרמן כפי שפסק השו"ע ?חשבתי כך מדין 'אף הן היו באותו הנס' וזוהי המצוה היחידה שישלקיימה ביום העצמאות

יום העצמאות שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!רציתי לשאול מדוע מקדימים את יום העצמאות כאשר הוא חל בשבתולא מפצלים אותו כמו פורים - החגיגות היום חמישי וההלל בשבת

ישוב הארץ לדעת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בשו"ת בני בנים ח"ב מב. כתב שהמצוה מדרבנן לדעת הרמבם.והביא בשם האג"מ שהיא מצוה קיומית לא חיובית. ולכן אין חובהלעלות לארץ (כנראה רק אסור לצאת), ודחה את דברי הגרע"ימשהביא תשובת הרמבם שכופין הבעל והאשה לעלות. וכתב שאפילושלא חיבו מכל מקום חיזקו ידי הרוצים לעשות כן והביא כמהדוגמאות בעניין. כיצד אפשר לדחות…

ברנדי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום,איזה ברכה יש לומר על ברנדי מענבים (קוניאק) שהוא יין מזוקק("ברנדי" בתרגום ישיר - "יין שרוף")?וכן מדוע קוניאק צרפתי כגון רמי מרטין אינו כשר (שהרי לכאורהעובר בישול?)בכבוד רב,

חסימת כבישים כמחאה

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת מה דעת הרב לגבי חסימת כבישים כמחאה עלהעקירה מגוש קטיף. לפי מה שהבנתי, המטרה היא להשמיע זעקהנגד הדיקטטורה והשחיתות של הממשלה. התומכים בחסימה טועניםשלא ייתכן שאזרחים ימשיכו לנהל את חייהם כהרגלם בעוד מתבצעתעוולה שכזו.א. האם נכון לחסום כבישים ולפעול בפעולות דומות?ב. אם לא, מהן הדרכים האמיתיות…

תפילות לאדם שמגיע מארה"ב

הרב יעקב אריאל
1.האם ניתן לקדש על יין מוגז כגון פנטזיה של כרמל מזרחי2.מה דינו של אדם שחוזר מארצות הברית לגבי תפלות (מאחרומפסיד יום)

תערובות לימונים

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום, השאלה כבר נשלחה אליכם וככל הנראה לא נקלטה.לכן אני מנסה שוב. מה הדין לגבי עץ לימונים בחצר פרטית שמכיל 'תערובת' של לימונים שחלקם הגדול חנטו בשנת השמיטה וקדושים בקדושת שביעית, וחלקם חנטו מאוחר יותר.קשה להבדיל ביניהם. א.האם יש לנהוג בכולם בקדושת שביעית מספק? ב.האם יש צורך בהפרשת תרו"מ גם מספק בג…

חיתולים בשבת

הרב יעקב אריאל
שמעתי שהרב רצה לאסור פתיחת חיתולים בשבת משום "מכהבפטיש". בדקתי את הדבר בחיתולי "האגיס" למשל. ה"חיבור"בקצה העליון של החיתול משני צידיו, אינו אלא כתוצאה מחיתוךב"גיליוטינה" של החיתול עם סיום יצורו וקיפולו של החיתול ואין שםשום חיבור של ממש. הדבר דומה לדפי ספר חדש ממכבש הדפוסשקצות הדפים נחתכו בגיליוטינה …

פתח שנחסם לענין מזוזה

הרב יעקב אפשטיין
סגרתי דלת רחבה בתוך הבית כמחיצה זמנית על ידי משטח עץ, איני יודע לכמה זמן? אולי לשנה אולי למספר חדשים! האם עלי להסיר את המזוזה שנמצאת בתוך עובי המחיצה ?

מצוות תלמוד תורה ומצוות צדקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר העונה לשואלים תשובות הגיוניות ובדרכי שלום. הנה, אע"פ שאמרו רבותינו תלמוד "תורה כנגד כולם" נראה לנובעת שלמדו תלמידי הישיבה שיעור בבית הכנסת קודם תפילת מנחה,נכנס אדם שביקש סיוע במתן צדקה וכפי שהרב אומר שניתן להסתפקבמתן צדקה מועטת למי שאיננו מכירים אותו ציפינו שיפסיקוהתלמידים משיעורם או תוך…

עצרת תפילה מאוחדת

הרב יעקב אריאל
לפני מספר ימים, עלה רעיון של מספר גולשים באינטרנט, לארגןעצרת תפילה גדולה, בהשתתפות כל גדולי הדור מכל המגזרים,כדי לבקש מה' לקרב את הגאולה השלמה. פרטים נוספים כאן: http://ledavid.net (ועכשיו זה כבר באמת מתחיל להיות קריטי, לפני ש"ראשית צמיחת גאולתנו" תהפוך חס ושלום להיות עוד מדינה עם רוב של גויים...…

Emunah in Torah She b'al Peh

הרב יעקב אריאל
Kavod HaRavI was Dati for many years, but I have lost my belief inthe Oral LAw. I belive in the Written Torah, but theTeNaKh does not mention any other Law.It forbids."adding "Lot TosiphuThe arguments of Kuzari are all very weak, and notlogical. The Torah in its own context can be understood.without…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא