שאלות ותשובות

צדקה לעני

הרב יעקב אריאל
לאחרונה רבו המקרים בהם אני ניתקל, באופן מפתיע באדם המבקשצדקה, אם בבית כנסת ואם בצמתי הכבישים. רציתי לדעת כיצדעלי לנהוג אם אותם המבקשים, דבר המעמיד אותי במצב מבוכהושל חוסר נעימות. מצד אחד ישנו הספק שהאדם המבקש בצומת,צריך בעצם את הכסף לצורכי אלכוהול/סמים. וכן הרבה מן הפוניםבבתי הכנסת הינם אנשים חרדים,…

כמה זמן כלי מוחזק כבשרי או חלבי

הרב יעקב אריאל
האם כלי שבושל בו בשר או חלבולא השתמשו בו כמה שנים עדיין מוחזק כבשרי או חלבי , והאם ישהבדל בסוג הכלי לגבי שאלה זו?תודה

השאלת רכב לחילוני

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשאיל רכב לאדם שאינו שומר שבת, כאשר מן הסתםאותו אדם ישתמש ברכב בשבת?

כלים לא טבולים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאורח לאכל במקום שהכלים לא טבולים או יש חשששהכלים לא טבולים?

מחלוקת לשם שמים

הרב יעקב אריאל
בעניין המחלוקת באופן חיוב וקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ביןהרמ"א לאדמו"ר הזקן. הרמ"א סובר שכל מי שהוא עמך במצוות מצווה לאהוב אותו(כולל כלהחיובים ההלכתיים בכך) ורק אותו ואילו אדמו"ר הזקן סובר הפוךלחלוטין, כלומר רק מי שהוא עמך במצוות (הווי אומר מקבל עולתורה ומצוות) ולא שב לאחר שהוכחת אותו מצווה עליך …

גוי שבישל בכלים

הרב יעקב אריאל
סבתו של בעלי נעזרה בגוי שגם בישל בכליה .יתכן שבטעות עירבב חלב ובשר בכלים אלו .שאלתי: האם יש כאן בעיה של כשרות ?,וכן האם יש בעיה בכללשגוי מבשל בסירים ללא קשר לחשש טריפה ?(ניתן לציין כי חלפהשנה מהמקרה ).

בקשת סליחה מאדם שאיני מכיר

הרב יעקב אריאל
לפני כארבע עשרה שנים גרתי בדירה בת"א. יום אחד קיבלתימפקח דו"ח על חניה במקום אסור ליד ביתי. חשוב לציין שהדו"חהיה מוצדק. אני צילמתי את מקום הדו"ח מזוית שהטעתה את השופטשדן בדו"ח בבית הדין לתעבורה. הפקח שהיה אדם מבוגר (אוליפנסיונר) עמד נבוך מול הצילומים וניסה להגן על כבודו בכל כוחואך השופט שהטעה על-ידי …

כשרות, בשר וחלב

הרב יעקב אריאל
לרב שלום, השתמשתי בטעות בכלי מתכת בשרי שאינו שלי לבישולחלבי, מה ניתן לעשות בכדי להשיב את הכלי לשימושו הקודם -בשרי? תודה

טבילת כלים בשנית

הרב יעקב אריאל
שלום רב,קנינו סט של 36 צלחות זכוכית וטבלנו אותן.1. המים במקוה היו לא נקיים (המים מלאים בתולעים קטנות). האםהם כשירים לטבילה?2. לאחר הטבילה שטפנו את הכלים במדיח, ואח"כ מצאנו במדיחשתי מדבקות, שמסתבר שהיו על שתיים מהצלחות בזמן הטבילה. האםצריך לטבול שוב את כל הכלים?בתודה,

דמי כיס

הרב יעקב אריאל
אני בת 5.12 ואני רוצה לדעת אם מותר לבקש מההורים דמי- כיסואם כן באיזו דרך?

הגעלת תבנית חדשה

הרב יעקב אריאל
שלום רב,קנינו תבנית אפיה מאלומיניום. האם צריך להגעילה לפני השימוש? בתודה.

כיריים - הכשרתן

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום!עברתי לבית חדש שבעליו הקודמים לא היה יהודי שומר תו"מ ורציתילדעת איך אני מכשיר את הכיריים שלו כאשר אין לי אפשרות לקחתאותן לליבון בעזרת רתכת.בכבוד רב.

כף בשרית בסיר חלבי

הרב יעקב אריאל
לפעמים אני מוצא כף בשרית בתוך סיר חלבי חם, וזה רק מהשאני רואה. השאלה היא האם צריך לעשות מדי פעם הגעלה שלהכלים במטבח?

משחק על כסף

הרב יעקב אריאל
הופיעו לאחרונה משחקי טרוויה באמצעות האינטרנט הסלולרי.המשחקים הם בין שני יריבים, כאשר המנצח זוכה בסכום שנקבעביניהם מראש (בניקוי עמלה לחברה הסלולרית) והמפסיד, מפסיד אתהסכום. כאשר התשלומים/חיובים מתבצעים באמצעות החשבון החדשי.השאלה: האם יש/אין חשש ל"משחק בקוביה" או גזל?

הטרפת שולחן

הרב יעקב אריאל
כל ארוחה אוכלים עם מפות בד סינטטי חדיר. האם השולחנותטרפים (לפעמים נשפך רוטב חם או דייסה חמה). א"כ האם ישבעיה לאכול בלי מפה? ומה דין אוכל קר שנפל על השולחן?

לחם שהיה בארוחה בשרית

הרב יעקב אריאל
יש בארוחות לחם בשקיות. בסוף הארוחה מחזירים למטבח אתהשאריות והרבה פעמים השקיות מתלכלכות בגבינה או ברוטב בשרי.ומוציאים אותם בארוחות הבאות. האם יש לעשות הפרדה?

הלוקים בנפשם

הרב יעקב אריאל
מהי עמדת ההלכה לגבי הלוקים בנפשם?האם יש התיחסות ללוקים בנפשם במקורות היהודיים השונים? אם כןמה הם?כיצד מוגדרים הלוקים בנפשם במקורות השונים?

'סקוטש'

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשטוף כלים בשריים בסקוטש חלבי ולהיפך?

משחק עם רווח ממוני

הרב יעקב אריאל
האם מותר לילדים לאחר גיל בר מצוה לשחק ע"מ "להרויח"בגולות, גרעיני מישמש וכד'.

מיקרוגל

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לנהוג באופן קבוע במיקרוגל שמחממים בו דבריםבשריים (או חלביים) ואחת לכמה זמן - מכשירים אותו (מחכים 24שעות ומחממים בתוכו כוס עם חומר ניקוי עד שתגלוש) ומחממים בואת הדבר ההופכי?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא