שאלות ותשובות

תינוק בתפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתפלל תפילת עמידה עם תינוק בידיו?

טעות בתפילה

הרב יעקב אריאל
מה צריך לעשות אם טועים במוריד הגשם ומה צריך לעשות אםטועים בתן טל ומטר?

קריאת שמע שעל המיטה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם מותר לומר קריאת שמע שעל המיטהבשכיבה?

כהן באמצע עמידה

הרב יעקב אריאל
כהן שנמצא באמצע תפילת עמידה בלחש, ושאר הכהנים עלולדוכן מה עליו לעשות?

טלית לעולה במנחה

הרב יעקב אריאל
האם העולה לתורה צריך להתעטף בטלית במנחה בשבת ובתעניותציבור, או שמספיק שהקורא יתעטף בטלית? תודה מראש.

תפילת שמונה עשרה

הרב יעקב אריאל
שתי שאלות1.הנוסח של ברכת על הצדיקים קשה לי. אומרים קודם עלהצדיקים ועל החסידים וכו' ורק אחר כך מה מבקשים עליהם "יהמונא וכו'" איך אמורים לכוון על הצדיקים אם לא יודעים עדיין מהמבקשים, הניסוח היה צריך להיות הפוך!2. בברכת השיבה שופטינו אנחנו מבקשים"ומלוך עלינו ... לבדך"האם זאת לו כפירה? בתפילת ראש השנה ז…

תפילה בדרכים

הרב יעקב אריאל
בבוקר אין לי זמן להתפלל בבית .האם זה מקובל להתפלל בדרך -האם מותר לי לומר גם תפילתשמע -ללא תפילת שמונה עשרה ?

דיני תפילה

הרב יעקב אריאל
1) האם מותר לקרוא את התפלה שנקראת תפלה מרבי ישמעאל כהןגדול,גם בשבת.2) וגם את התפלה על הפרנסה.אני נוהגת לקרוא את התפלות האלהכל יום אחרי התפילה.3) ציטוט: "עלאה מינה דרך או"א לזעיר אנפין" שאלתי היא מה פרושראשי-התיבות.

תפילה לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום. בהמשך לתשובת הרב לשאלה על קריאת שמע לנשים.אנינוהגת להתפלל שתי תפילות ביום, אך הן אינן קבועות. לעיתים אלושחרית ומנחה (ולעיתים למשל מנחה וערבית או שחרית וערבית). לפיהיכולת. האם, כשאני מתפללת שחרית, אני חייבת להקפיד עלארבע שעות או שאני יכולה להתפלל עד חצות היום? תודה מראש.

פטום הקוטרת
אני חוזרת בתשובה כשנתיים. אני הייתי נוהגת לומר פטום הקוטרת אךלא ממש בכוונה אמיתית ובהבנה. לאחר שהבנתי במה זה מדבר,חשתי כי אני לא ממש אומרת את פטום הקוטרת בכוונה שלמה .שאלתי היא אם זה אפשר לומר במקום זה תיקון כללי?. אני לארוצה לומר פטום הקוטרת בלי שאני ממש מתחברת לזה. אנילא יודעת מה לעשות ואשמח אם תא…

נוסח תפילה בלחש

הרב יעקב אריאל
ה"אגרות משה" פוסק שש"ץ צריך להתפלל בתפילה בלחש אתאותו נוסח שבו הוא יתפלל בחזרת הש"ץלמרות שהוא רגיל לנוסח אחר ,האם פסק זה מקובל, או שיש חולקים עליו

הקראת ברכת כהנים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, האם על הש"ץ להוריד את עוצמת קולו קצת כאשר הוא מקריאברכת כהנים? ראיתי בזה מחלוקת, רובם הסוברים שאין להוריד, אבל נראה לישהמנהג הנפוץ הוא דווקא כן להוריד.

שתיה לפני ברכות השחר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשתות משקה בבוקר על המטה מיד לאחר "מודה אני"ולפני נטילת ידיים ברכות הבוקר וכו'

יישוב א"י ומנין בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, שלום וברכהאנו כמה משפחות השוקלות אפשרות של הקמת יישוב בשנה הבאהבנקודה לא מיושבת בצפון ים-המלח. כיוון שהאזור קשה למגורים,רצינו להתנסות בשהייה בשבת במקום. כיוון שאנו גרעין קטן של שלושמשפחות, לעת עתה, הדבר כרוך בשהיה בשבת בלא מניין.מהו היחס בין הערך ההלכתי של מניין בכלל, ומניין בשבת בפרט,לבי…

תפילה ליד תינוק יונק עם צואה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתפלל ליד ילד יונק הלבוש בחיתול מלא צואה?

אמירת תחנון

הרב יעקב אריאל
האם אמירת תחנון בציבור תלויה בהמצאות ס"ת והאם יש פוסקיםשפסקו כך בעבר?

תפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב1. האם מותר לגמור את התפילה תוך כדי הקדיש אם אני מספיקלענות את ה"אמנים"? 2. אם יש מאחורי מתפללים שבתפילת עמידה כך גם משמאליומלפני, ומשמאלי- קיר ואני עוד לא הגעתי ל-18, איך עלי להתחילאת תפילת העמידה מבלי להכנס לד"א של העומדים מאחוריומצדדי, או שמא עלי להמתין עד שיסיימו? 3. האם יש לכסות …

מניין

הרב יעקב אריאל
שלום. לעיתים קרובות אני נאלץ להתפלל עם מניין "זריז" בבוקרותמיד קורה שאני מסיים הרבה אחרי חזרת הש"ץ. איך עליילהתנהג במקרה כזה ובמקרה שכבר הוציאו ספר תורה ?

עניה לקדיש מול תפילה עם הציבור

הרב יעקב אריאל
אדם שמתפלל לאט פסוקי דזמרה האם צריך להפסיק מתפילתוולענות על קדישים ובכך בכלל לא ידביק את הציבור, או שמוטבשלא יענה וימשיך בתפילתו ובכך יצליח להצטרף אליהם בעמידה.

מניעת הריון

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א שלום. אשתי ואני נשואים כשנתיים. אנו הוריםלילד בן שנה. אעפ"י שברוך ה' אנו הורים מאושרים המודים לאלבכל רגע על עצם הורותנו הדבר הצריך ממני תקופת הסתגלותשל מספר חודשים עד שלמדתי להתייחס לאישתי ולתינוק בצורהראויה ולא בבחינת דבר מעיק. לאחר השנה שבה השתמשנו באמצעימניעה בהוראת רופא (בשל נית…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא