שאלות ותשובות

היחס לאבות ולאימהות האומה

הרב יעקב אריאל
האם יש לגיטימיות לכתיבה ולמידה של מאמר המדבר בגנות האבותוהאמהות כאשר ישנם מדרשים הסותרים אותו? אציין כי דעת הכותבאיננה סותרת את מציאות ה', מעמד הר סיני ואמונה בשכר ועונש.והאם התורה קובעת לנו רק מה לעשות או שמה גם מה לחשוב?

סדר הלימוד בגמרא

הרב יעקב אריאל
1. כיצד ללמוד גמרא בעיון? התמקדות בראשונים, באחרונים– האם עפ"י הסדר? מהו פלפול של הבל ומהיסברא ישרה? 2. מתי להתחיל ללמוד ירושלמי? האם כהשלמהלסוגיות בבבלי או שמא על הסדר? 3. כל הש"ס בעיון ואח"כלהלכה או ההלכה בשו"ע על הסוגיא עם כל נושאי כליו? 4.להשתמש בכתיבה או להיסמך על הזיכרון? האם בסיכום …

ריקוד בנות עם ספר תורה

הרב יעקב אריאל
בשנים האחרונות יש בסניפנו מחלוקת קשה בשמחת תורה אנו עושיםהקפות בשכונה ובסביבתה. והבנות רוצות גם לקחת ספרי תורה.ההקפות נערכות בצורה שהבנים הולכים בקבוצה מקדימה והבנותהולכות בקבוצה מאחוריהם. (לדעתי צריך לציין שאנשים רבים שלאדתיים מביטים מבתיהם בהקפות). רציתי לדעת מה הדין בענין.ולמעשה ממש מה ראוי לנו ל…

מנשה ורבשקה בניו של חזקיהו מלך יהודה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבוברכת הצלחה רבה בכל אשר יעשהויהי נועם ה'' עליכם.בעת לימוד עם בנות מדרשה הגענו לנושא המפגש בין ישעיהווחזקיהו. קראנו את דברי הב"ח המביא את הנוסח של העין יעקבשעל פיו נולדו לבסוף לחזקיהו ולבת ישעיהו שני הבנים מנשהורבשקה, וכששמע חזקיהו את "תוכניותיהם" על ראשו "חבטינהולארעא - מנשה חיה רבשקה …

חינוך ילדים ואלימות בבית הספר ובחברה

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב לגבי חינוך ילדים בנושא אלימות בבית הספר ובחברהבכלל.ילדים קטנים נתונים כיום לרמה גבוהה יחסית של אלימות כלפיהםבמסגרות הלימודיות והחברתיות. אנחנו נוהגים לחנך את ילדינו לאלהגיב בצורה אלימה על אלימות המופעלת כלפיהם (לא"להחזיר"). עם זאת אנו רואים כי הדבר הופך אותם למטרה שלאלימות רבה יותר (גם אם…

ילדים קטנים והליכה לבית-כנסת

הרב יעקב אריאל
האם יש להכריח ילד בגיל -5 ללכת בשבתות לבית הכנסת אולשיעורי תורה וכדומה?

ספרות מחקר תלמודי

הרב יעקב אריאל
האם יש מקום להעזר בלימוד תורה בספרות מחקר התלמוד של מאההשנים האחרונות?

נהיגת קטינים על רכב ממונע

הרב יעקב אריאל
בישובים קטנים קורה הרבה פעמים שילדים או נערים צעיריםנוהגים על רכבים ממונעים (טרקטורונים, טוסטוס וכד''). האם אנורשאים להרשות להם, או שכיון שהחוק אוסר זאת עלינו לאסורעליהם, על אף שהם לרוב עושים זאת לצורך עזרה להוריהם, ואםאמנם אסור והם אינם שומעים לנו, האם צריך להודיע זאת למשטרה?

ישיבות חרדיות

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד תורתו.האם ראוי ללמוד ולהתחנך בישיבה חרדית משום שהחרדים מקפידיםיותר (בצורה כוללת) על תורה ומצוות מציבור כיפות הסרוגות?(למשל תנועת בנ"ע שהיא מעורבת)בברכת התורה.

הצלחה בלימוד

הרב יעקב אריאל
ערב טוב למו"ר:אני לומד בישיבה בשנה חמישית ומשתדל לשקוד על הלימוד וללמודבהתמדה. אבל אני לא מצליח להבין כלום ואת המעט שאני כןמצליח להבין אני לא זוכר. בישיבה לומדים תלמידים בשיעור א''שיודעים יותר ממני.מה לעשות?

עישון

הרב יעקב אריאל
שלום! אני מדריך בבנ"ע ויש לי חניכים שמשתמשים בנרגילה, איךאני אגרום להם להפסיק הרי יש רבנים גדולים שגם מעשנים (זה אחדהתירוצים). הייתי רוצה לקבל בבקשה אם אפשר נימוקים הלכתיים,השקפתיים ומוסרייםתודה

הדרכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!יש לי חניך בפנימיה שבה הוא מרגיש חיזוק אמיתי וכאילו היצר כמעטלא נמצא עליו אבל ברגע שהוא חוזר הבייתה היצר משתלט עליווהוא מרגיש שמה שהוא בונה בישיבה נופל, הוא גר במושב,והחבר''ה לא חזקים במיוחד, מה לייעץ לו לעשות?

ספריה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!ברצוני להקים בסניפי ספריה, רק שאני לא יודע אם ילמדו בה אוכמה אם כן ילמדו בה, רציתי לשאול האם להקים ואם כן עם איזהספרים להתחיל, כלומר מה לקנות קודם?

חובת ואחריות המורה על התלמיד

הרב יעקב אריאל
אני עורך מאמר להרצאה בפני עורכי דין בשבוע הבא, הרעיוןהמרכזי הוא "אחריות המורה כלפי תלמידיו" בנוגע לדיני הנזיקיןבמשפט העיברי אם ישנן אסמכתאות או מקומות בהן ניתן להורידחומר מסכם בנושא אשמח. - כגון חיובו של המורה בנזקים שגרםהילד (או בוגר9 חיובו בהזקתו לעצמו וכו'

שרות לאומי בראי ההלכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!יש לי חניכה שנמצאת בשלב ההתלבטות לקראת היציאה לשרותלאומי. רק שאצלה ההתלבטות היא סביב השאלה האם הרכניםמאשרים בכלל יציאה של בנות לש"ל כשדיברתי איתה כמובןשכיוונתי אותה לצד החיובי, מבחינת אידיאלים ודרך חיים של הציונותהדתית. אך, לצערי, חסרות לי אסמכתות מהמקורות, כתבי רבניםוכו' כדי לבסס את ט…

ארץ כנען ולא שאר עמים

הרב יעקב אריאל
מדוע ארץ ישראל מכונה דוקא "ארץ כנען", הרי היו בארץ עוד 6עמים חוץ מכנען?

לימוד גמרא לנוער

הרב יעקב אריאל
האם ללמד את הנוער גמרא לפי הסדר הרגיל, מה לעשותשהסוגיא מדברת על דברים צנועים, האם לדלג או מה לעשות אםהתלמידים שואלים שאלות האם להתעכב ?

לימוד תנך

הרב יעקב אריאל
בימינו רבים הם הלומדים תנ"ך, אולם לצד התופעה המבורכת-צריךלהצביע על תופעה מעציבה, והיא:רוב הלומדים תנ"ך מתמקדיםבספרים מסוימים בתנ"ך, והם:תורה,נביאים ראשונים,חמש מגילותוספר יונה.אתן לכך כמה דוגמאות:במגדים כה הופיע מפתח,על כל אחדמהחומשים,על שמואל ועל מלכים הופיעו לפחות 10 מאמרים לכלספר,ואילו על ירמיהו …

מכינה חילונית האם בדיעבד מותר.

הרב יעקב אריאל
אני מנהל בית ספר תיכון דתי. פנו אלי 5 מתלמידי יב` בבקשהשאסדר להם ביקור ושהיה של מספר ימים במכינה החילונית ...כדוגמת חבריהם שעושים זאת במכינות הדתיות.להם אין ענין במכינה דתית.האם כמחנך דתי עלי להענות להם מתוך תפיסה שבין האפשרותשילכו מיד לשירות צבאי לבין האפשרות שילכו לשרות לאחר לימודבמכינה גם אם היא …

עליות וירידות

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם ובוקר טוב הרב!!!1.הרב אני ברוך ד' לומד בישיבתהסדר.שאלתי היא:מדוע יש עליותוירידות ברוחניות.למה איןפתאום חשק ורצון ללמוד תורה.למה יש "משבר"?2.מה דעת הרב בנושא לעליה להרהבית.כאשר עולים למקום מתוךכובד ראש ויראה בקבוצהמאורגנת,עם כל ההכנותהדרושות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא