שאלות ותשובות

הכשר גלאט לאולמות -

הרב יעקב אריאל
הייתי בכנס צוהר האחרון ושמעתי את דברי הסיום של הרב. הרבדבר שהיה מן הראוי למנוע הכשר גלאט מאולמות שבעליהם אינםמשלמים שכר כראוי למלצרים, אולם קיים חשש מהתערבות בג"ץשיכריע שכשרות הינה ענין של כפות וקערות בלבד.אתמול דברתי עם עוד רבנים חשובים שהעלו טענה. אולי כדאישבאמת ישלל ההכשר מאולמות כאלו, ואדרבא שתו…

המאמר מעיתון

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכבוד הרב!-אבקש את תגובת הרב על דבריו של הגרי"ד סולובייצ'יק:"התערבותם של רבנים איזה שטחים מותר להחזיר לערבים ואיזהשטחים אסור להחזיר להם נראית לי בלתי סבירה ביותר.כל עניין השטחים שייך למומחים בעסקי מדיניות וביטחון ולא לאסיפותרבנים. אינני פוסק מה כן להחזיר ומה לא להחזיר. הממשלה תפעללפי שיקולי…

בית כנסת בעייתי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בקרבת ביתי נפתח (לפני מספר שנים) בית כנסת מאולתר שאנינהנה להתפלל בו גם מצד קרבתו, גם מצד שעות התפילה בו, וגםמכיון שיש שם תפילה רצינית ובקצב שאינו מהיר כמו בתי הכנסתהאחרים.ואולם, בית כנסת זה נפתח והורחב בצורה שאינה חוקית ופגעהבשכניו לבנין (לטענתם נפגעה איכות חייהם ושווי דירתם). אני מתל…

התנהגות ציבור

הרב יעקב אריאל
כאשר ציבור מקבל ע"ע להתנהג לפי פסק הלכה של רב מסויים(מרא דאתרא או הסכמה על רב אחר).האם מותר לחלק מהציבור להחמיר ולנהוג כרב אחר?כאשר הרב פסק ששתי ההנהגות מותרות אך עדיף לנהוג בהנהגהמסוימת האם אז מותר לחלק מהציבור לנהוג בהנהגה השניה?האם יש הבדל אם זה מיעוט מהציבור או רובו?

רבנים ותארים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א!1)איך יודעים מי הם גדולי הדור?(לפעמים בספרי הפסיקה כתובשצריך לשאול/להתייעץ עם גדולי הדור)2)מי קובע ואיך יודעים מתי רב הוא רק "רב" ומתי הוא הופךלהיות "חכם","גאון","מרן","פוסקהדור","גדול הדור"...וכל שארהתארים האם זה תלוי במידת חשיפתו? (תקשורת,קהל רחב,וכדומה)האם זה תלוי…

יחס לגויים בתוך מסגרת דתית

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל השלום והברכה!הנני מדריכה באחת האולפנות בארץ של בנות העדה האתיופיתהחניכות שלי הן בנות הפלשמורא ז"א שהיהדות שלהן מעורערתולכןכשהן מגיעות לארץ הן מתחיבות בגיור כדין.אחת החנכות סיפרהלי שהיא גויה ואין לה שום קרבה ליהדות ההורים שלה התגירו כדילעלות לארץ ועכשיו הם מכריחים אותה למרות שהיא לא מעונינת…

האם הרב צבי יהודה קרא למלחמת אחים???

הרב יעקב אריאל
בספר ארץ הצבי, עמ' כה, מישהו שאל אותי אם ברצוני לעשותמלחמת אחים. אני לא אכנס לטרמינולוגיה ולא אקרא שמות איךייקרא דבר זה, אבל זו עובדה: זה לא ילך, זה לא יעבור בלימלחמה. על גופותינו ועל איברינו. כולנו. לא הגויים יצליחו בזה ולאסיבוכים פוליטיים משלנו בשום אופן שבעולם". עכ"ל.ב. האם הערך של קיום המדינה, ה…

יחס גדולי התורה הספרדים לציונות

הרב יעקב אריאל
חיפשתי וחיפשתי תשובה לשאלה הנ"ל ולא מצאתי משהו מרוכז. בכלהויכוחים בין דת"ל לחרדים מוזכרים גדולי התורה האשכנזיםורבותינו הספרדים כאילו פסחו על הנושא הנ"ל. אודה לרב אם יוכללענות לי על השאלה הנ"ל כשהוא מזכיר בין השאר את הבן אישחי,הרבנים מוצפי,עטיה,פתיה,הדאיה,צדקה,משאש ואבוחצירא

חידוש סנהדרין

הרב יעקב אריאל
א. מה דעת הרב לגבי חידוש מושב הסנהדרין שהתבצע לפני כמהימים בטבריה, והאם הרב צופה לו קיום ע"י גדולי ישראל בעוד זמן?   ב. האם יש לסרב פקודה של פינוי ישוב יהודי? בתומ"ר

סדר הלימוד

הרב יעקב אריאל
א. מוזכר בפוסקים שיש להקדים את לימוד ההלכות הנוגעות למעשה ,איתן נפגש כל אדם במהלך חייו (כחלק אורח חיים) ללימוד ההלכותשאינן נוהגות למעשה (כסדר קדשים). מה ניתן להגדיר בכללהלימוד הנצרך למעשה?ומהי רמת הלימוד שיש לקנות בחלק התורה המעשי קודם שיעבורלחלקי התורה שאינם נוגעים למעשה ?ב. אדם טרוד בעסקיו שיש לו …

זמן ביעור שביעית של תמרים

רבני מכון התורה והארץ
מתי זמן הביעור של תמרים מגהול תודה

כרם ושעורה

הרב יהודה הלוי עמיחי
לכבוד הרב שלום תודה רבה על התשובה המהירה לגבי הגפן והשעורים יש לי 2 שאלות נוספות: 1. כדי למנוע איסור כלאי הכרם וכדי שהגפן לא תקדש, השתדלתי לעקור כל מה שראיתי אבל יכול להיות שלא עקרתי הכל מהשורש,האם זה משמעותי? אם יצמח משהו ואני אעקור אותו מייד שאראה הגפן תוכל להיאסר? הנה תמונה: htts://drive.google.c…

עבודת הבכור במקדש

הרב אברהם כהנא l מכון המקדש
האם לעתיד לבוא יחזרו הבכורות לעבוד בבית המקדש?

הוספת כלים במקדש

הרב יוסף אלבז l מכון המקדש
שלמה המלך הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות בהיכל. א) מדוע הוא הוסיף? האין בזה איסור בל תוסיף? ב) מדוע לא עשו כך בבית שני? ג) מה הדין בבית שלישי?

דעה וכוונה בספירת שבעה נקיים

הרב עומר שפס l מכון פועה
אישה שהסיחה דעתה מספירת שבעה נקיים, כגון שראתה דם וחשבה שסתרה ספירתה, ואחר כך התברר שטהורה (כיוון שבמקור היה פצע, או שטעתה באבחנת הצבע), או שבעלה נסע לתקופה ממושכת וחזר פתאום – האם יכולה להמשיך ספירתה, או שצריכה לספור מחדש?

טבילת כלים – מֵחם ותמי 4

הרב ישראל רוזן l מכון צומת
האם יש לפרק חלקית מכשיר תמי 4 ולהרכיבו ע"י יהודי (כתחליף לטבילתו)? האם יש הבדל בין טבילת מכשיר זה ובין טבילת מחם רגיל?

'לינר' – נרות שבת חשמליים

הרב ישראל רוזן l מכון צומת
בעניין 'לינר' – המוצר החדש של מכון צומת – נרות שבת חשמליים לשימוש במקומות שאי אפשר להדליק בהם נרות באש, יש לי שתי שאלות: א) מה היתרון של ה'לינר' על פני נורת החשמל בחדר לפני כניסת שבת? ב) האם אפשר להשתמש בנרות החשמליים גם להדלקת נרות חנוכה?

הלוואות חברתיות

הרב שלמה אישון l מכון כתר
קיימים היום כמה אתרים ברשת שבהם חברות מתווכות בין לווים למלווים לצורך 'הלוואות חברתיות'. חלק מהחברות הללו חתומות על 'היתר עסקא'. האם מותר להלוות או ללוות באותם אתרים כאשר החברה חתומה על 'היתר עסקא'? האם מותר להלוות רק לאלו שמצהירים שהם זקוקים לכסף לשם השקעה בעסק או בלימודים, או שמותר לתת הלוואה גם, …

תשלום קבוע תמורת אפשרות לאשראי בבנק הדואר

הרב שלמה אישון l מכון כתר
יש מוצר חדש של בנק הדואר: הבנק מאפשר להיות במשיכת יתר בחשבון עד 500 ₪ תמורת תשלום קבוע חודשי של 5 ₪. בנק הדואר טוען שזהו תשלום על השירות בלבד, ואם כן אין כאן משום ריבית. אלא שאולי יש כאן הערמה, ובאמת הבנק לוקח ריבית מוקדמת עבור ההלוואה, אעפ"י שהתשלום קבוע מדי חודש גם כשאין הלוואה, ורק מטעמי שיווק נא…

מניה בחברה שאין לה 'היתר עסקא'

הרב שלמה אישון l מכון כתר
קניתי מניה של חברה העוסקת במחקר ופיתוח חיסון בין-לאומי נגד שפעת. לאחר שקניתי, שאלתי את עצמי אם יש חובה הלכתית שלחברה זו יהיה 'היתר עסקא'. האם מותר לי להמשיך להחזיק במניה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא