שאלות ותשובות

ספר הזוהר של מכון קבלה

הרב יעקב אריאל
לפני זמן מה ראיתי דוכן בצד הדרך שבו מחלקים (בחינם) את ספרהזוהר (סט שלם עם פירוש הסולם)אני לתומי לקחתי סט כזהלאחר מכן התברר לי שדוכן זה שייך למכון קבלה של הרב ברגהאם הרב יודע משהו על מכון זה?האם מותר להחזיק ספרים אלו בבית? האם צריך לגנוז אותם אושמא אינם ראויים אפילו לגניזה?יש לציין שהאנשים שחילקו את …

האמנם אתחלתא דגאולה 2

הרב יעקב אריאל
חן חן על תשובתו סלח יסלח לי כבודו עם הסגנון לא הכי התאיםעמך הסליחה.לגופו של ענין יסלח לי כבוד הרב אבל מחזי שהרב מיהר ולאהספיק לעיין בכובד ראש וענה מאוד שיטחי ולענ"ד לא כ"כמדוייק, לכן אנסה להסביר את עצמי.א' נפלאתי על הקביעה הנחרצת בו הוא קובע שדברי הרמב"םכלליים...ח"ו כל בר בי רב יודע כמה דייק הרמב"ם …

מגורים בעיר חילונית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה :האם יש לגור בעיר חילונית במטרה להשפיע או שמא הסכנה גדולהמידי ?

ישיבה במסעדה שאיננה כשרה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א,במספר הזדמנויות עמדתי בפני סיטואציה בה התלוויתי לחברת יהודיםשאינם מקפידים על כשרות, או אף לחברת גויים, והללו נכנסולאכול (כחלק מפגישה עסקית) במסעדה שאיננה כשרה.שאלותיי הן:א. האם מותר להיכנס ולשבת במסעדה שאיננה כשרה (ברורשמדובר על ישיבה בלבד, ללא הזמנת מזון כלשהו)?במידה ומותר, ה…

הר הבית בימינו

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!העבירו לנו שיחות משני הכיוונים על הר הבית כיום, ואני רוצהלשאול, מתוך בירור אמת, איך רבנים היום (בלי זלוזול חס ושלום)יכולים לקחת אחריות לבטל עשרות מצוות בטענה שעם ישראל לאראוי ושאר טענות? הרי אפשר להתקרב לבנין המקדש?

בישולי עכום/שיטת ריפוי ריקי

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרה"ג אריאל שליטאשבוע טובא. יש בחור שבתהליך חזרה בתשובה שלומד בישול ויש לו צורךלטעום ממאכלים המתבשלים אחת המבשלות היא ערביה ומכיוון שלאהדליק האש לא רצה לטעום. הוא שאל אותי האם טעימה בלבדשלא לצורך הנאה מותרת או שיש לאסור גם בזה.ב.נשאלתי ע"י תלמידת אולפן גיור אשר הינה מתמחה בתחוםה'רייקי' האם…

בעניין מסירות נפש

הרב יעקב אריאל
בקריאתי בספרי ההסתוריה נתקלתי בסוגיית קדושי תתנ"ו אשר הרגואחד את השני ואף התאבדו על מנת שלא ליפול בידי הקלגסיםהנוצרים ימ"ש ברצוני מניין ההיתר שהרי איסור רציחה גם הוא ביהרגובל יעבור ומדוע לא רצו להיהרג ע"י הנוצרים ואותה שאלה גם עלאנשי מצדה

תרומת כליה

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב יעקב אריאל.נודע לי על מקרה של אשה אשר תרמה את אחת מכליותיה בעודהבחיים, מבלי לבקש דבר עבור כך, לחולה כליות קשה. מעשה חסדאלטרואיסטי טהור. הניתוח הצליח והתורמת והחולה כליה מרגישיםבטוב. האם מעשה חסד כה גדול רצוי הוא או שמא יוצא הוא מגדרמצות גמילות חסד, ואין אדם רשאי לפגוע בגופו, אף שאין ה…

מחלוקת

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם כבוד הרב!!!מדוע יש מחלוקת בין הציוניםלחרדים?בנושאים:א"י,צבא,הר הבית.

ירושלים בית תפילה לכל העמים ??

הרב יעקב אריאל
אין אני יודע אם שאלתי תגיע אל הרב .אשמח מאוד אם כך יהיההדבר .שאלתי היא כך לפני כשנה התפרסם באחד העיתונים מחקר עד כמהאנו קשורים לירושלים. בין היתר נשאלו האנשים מתי ובאילו נסיבותביקרת בירושלים? וכותב אותו אדם שאין אני זוכר את שמו אם כךהנתונים מה אנו יכולים לומר כלפי הגויים בגין אחיזתנו בעיר ויותרמזה מ…

שאלה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול אותך שאלה שמציקה לי המון זמןוהשאלה היא כזאת:איך יכול להיות שלא רואים את הציבור שלנו ("הציבור הדתיהלאומי"), בארועים הקשורים למורשת יהדות ישראל כמו ל"ג בעומרבמירון וכדו'. הייתי מצפה דווקא שהציבור שלנו יראה את עצמו יותרבמקומות כאלו, אחרי הכל זה חלק מהאמונה שלנו, "אמונתחכמים"?חוץ מזה אני רו…

הסתכנות לשם הבאת חלקי גופות לקבר ישראל

הרב יעקב אריאל
האם מותר והאם ראוי לסכן חיילים בחיפושים אחר חלקי גופות שלחיילינו שנהרגו בעזה?

דברי הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב ! הרב, בעלון "מעייני הישועה" (הנחות יסוד לשאלת רצועת עזה)והרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה", בנוסף לרבנים נוספיםבציונות הדתית, מביאים מקורות לכך שאסור לסגת משטחים,ושפיקוח נפש אינו דוחה את מצוות כיבוש הארץ (אלא אם כן ישסכנה קיומית, וכו'..).בין המקורות, יש את דבריו של הרמב"ן בהו…

מכירת אברים

הרב יעקב אריאל
האם על פי ההלכה מותר למכור אברים?מהם צדדי ההלכה?האם הרב יוכל גם להפנות אותי למקורות?העניין חשוב לי מאוד

רציתי לדעת לגבי הסתה לרצח

הרב יעקב אריאל
האם הסתה לרצח או שמחה בגין הרג של אחרים(במקרה הזה ילדהערבייה שלא אני שמחתי על מותה) מנוגד ליהדות? שהרי היהדותהיא דת השמה דגש על יחסי גומלין וכו...

האם מותר להתפקד למפלגה א' ולהצביע למפלגה ב'?

הרב יעקב אריאל
שאלה מוסרית והלכתית שעלתה לאחרונה הינה האם מותר להתפקדלמפלגה אחת כדי להשפיע על כיוונה אך להצביע למפלגהשמתאימה יותר לדעותיי.

יש בעיה מוסרית בהתפקדות לליכוד ?

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה מוסרית/אתית/הלכתית בהתפקדות לליכוד במסגרתמנהיגות יהודית(שזוהי גם תרומה כספית) מתוך כוונה להשפיע על כךשיהיו אנשים אמוניים ברשימה לכנסת ואולי בעתיד בראש הרשימה,כאשר יש סיכוי סביר שמטרה זאת לא תושג עד הבחירות הקרובות,ואז לא אצביע עבור הליכוד. טופס ההצטרפות וחוקת הליכוד אינם מתנים ההצטרפות …

מכירת נשק לגוי

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם מותר על פי ההלכה למדינת ישראל למכור לגויים נשקותחמושת?כל טוב

קירוב רחוקים

הרב יעקב אריאל
בנ"ע מארגנת קייטנה לעולי ברית המועצות שאינם יודעים כלוםביהדות גם כדי לקרבם קצת ליהדות וגם לעשות עמם חסד מכיוןשאין להם הרבה כסף,ואני הסכמתי להתנדב לקייטנה.הבעיה היא שלאחרונה התברר לי שחלק רב מהם כלל אינםיהודים ואף לא בתהליכי גיור.האם יש בכל זאת ענין להתנדב או לא.(אומרים כל יום קריאת שמעואוירה דתית בי…

לעסוק בעריכת דין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, האם מותר לעבוד בעריכת דין (במערכת המשפטהנהוגה בארץ), כאשר אין חפיפה בין המשפט היהודי לזה הנהוגבמערכת המשפט כיום
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא