שאלות ותשובות

גיור

הרב יעקב אריאל
אנו ממשפחה מסורתית עד דתית, הבן שלי גר באנגליה הוא הכירגיורת רפורמית העובדת איתו, וזה שש שנים שהם מנהלים בית יהודימלא, הן מבחינת הכשרות, הקידוש, השבת וכו. האשה כנראהבהריון, אני דורש בכל תוקף לקיים גיור כהלכתו, השאלה כיצדעושים זאת מבלי לפגוע בצאצאים, בעזרת השם אני מבקששהצאצאים יהיו יהודים כשרים לכל ד…

השתלת אברים

הרב יעקב אריאל
קראתי את דברי הרב על השתלת איברים. אני נושאת כרטיס של"אדי", האגודה לתרומת איברים, ובכרטיס זה סעיף מיוחד שמתנהאת התרומה בהסכמת איש הלכה עפ"י בחירת המשפחה. תידרכתיאת משפחתי באשר לרב שאני רוצה שיפנו אליו במקרה הצורך. האםאפשר לסמוך על הרופאים שיעשו מלאכתם אך ורק בכפוף לתנאיםבכרטיס?תודה רבה.

תנחומים בימים קשים

הרב יעקב אריאל
בימים קשים כאלו שאנו עוברים פיגועים אחר פיגועים איך צריכים אנולהתנחם, אילו מחשבות צריכים לחשוב כדי להתגבר ולהתנחם?

היחס למכינות קדם צבאיות

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום,לאחרונה התעורר מחדש הויכוח בנושא יעודן של המכינותהקדם-צבאיות. ברצוני לשאול את הרב לדעתו על המכינות.למי הן מיועדות?האם יש להפנות לשם בחורים עם שאיפות התגדלות בתורה?האם זה טוב שהן מקבלות תלמידים מישיבות תיכוניות, או שאוליעדיף שיקבלו כאלה מתיכונים דתיים?תודה רבה לכבוד הרב.

עוד בענין השתלת איברים

הרב יעקב אריאל
אחרי כל דברי הרב שליט"א עדיין לא ברור למה לא נעשה אנחנואת שלנו, והרופאים יעשו את שלהם; דהיינו, אנחנו נסכים לתרום אתאברי יקרינו לצורך השתלת אברים, בדרישה שהאיברים יוצאו מהםרק לאחר מוות גמור על פי ההלכה, ואם יהיה רופא רשע שיעבורעל דברינו ויקח את האברים כאשר עוד היו כמה דקות של חייםלגוסס, בניגוד לדעתנו…

החלפת שבויים

הרב יעקב אריאל
מה דעת ההלכה ביחס לעיסקה המתוכננת של החלפת מאותמחבלים תמורת אדם אחד , ולצערנו עוד כמה גופות?

לקיחת כסף עבור חופות ומכירת חמץ.

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. ישנה תופעה של רבנים המשמשים כרבני ערים ומועצות למיניהןהדורשים כסף עבור עריכת חופות ומכירת החמץ לפני פסח. מה דעתכבודו על כך? וכיצד יש להתייחס אל רבנים אלו?

מי ראוי לפסוק הלכה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. מי הוא הראוי לפסוק הלכה? האם מי שיש לומנוי כמרא דאתרא? או שמא מה שקובע הן ידיעותיו של התלמיד-חכםבתורה? והן מקנות לו את סמכותו לפסוק הלכה. בתודה.

האף תספה צדיק עם רשע

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבמהי עמדת ההלכה בנוגע להריגת מבוקש כאשר הוא נמצא בקרבחפיםמפשע וברור כי הם יפגעו.שאלתי עולה על רקע עמדתו של אברהם אבינו כלפי רבש"ע בפרשת סדום ועמורה סמל הרשעה העולמית כאשר ביקש הקב"ה להשמידםואברהם ביקש להצילם במקרה שימצאו שם מיעוט שבמיעוט צדיקיםוהלא דברים קל וחומרהרי במקרה שלנו מדובר ברוב שלח…

לימוד תורה לבנות

הרב יעקב אריאל
לכבוד כבוד הרב שליט"א.האם מותר לנשים ללמוד גמרא,לא על הסדר אלא סוגיות מסוימות? תודה

פרשת אלחנן טננבאום

הרב יעקב אריאל
פרשיה זו גילגלה לפתחנו עיסוק בנושא לשון הרע בתקשורת. האם הרביוכל לפרט מתי כלי תקשורת יכול לפרסם דברים ומתי לא. בהתחשבבעובדה שאנשים ''מקבלים את דברי כלי התקשורת, ואז יש פה לפניעור לפי הח"ח.ב. מה הם גדרי פדיון שבויים בכלל, מול חשש פקו"נ, וכאשר האדםהכניס את עצמו למצב זהבתודה

נישואין מעורבים

הרב יעקב אריאל
זוגתי אותה אני מאד אוהב ומעריך, אינה יהודיה אך מאד נמשכתלדתנו ומעורה בכל הקשור להסטוריה של עם ישראל בעבר בהווהובעתידו של עמנו.האם נישואין ביננו הוא צעד נבון ונכון?

סמיכת חכמים וסמכות הלכתית

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל. קראתי את מאמרך 'סמיכת חכמים וסמכות הלכתית'. שאלתי היא: עלפי מה שכתב כבודו בסוף המאמר: 'האמת היא שגם גבר לא זקוקלסמיכה לשם פסיקת הלכה. גם לגביו אם הוא יודע אינו זקוקלסמיכה'. יוצא מכאן שאם אשה לומדת את מסכת נדה, טורבית-יוסף ושו"ע ונו"כ וכו', שאם היא בקיאה בהלכה, שיכולה ואוליאף מ…

בעניין השחתת הזיתים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום רב, אנו קבוצה של צעירים דתיים לאומיים אשר מרגישים צורך לעשותמעשה ולכפר במידת האפשר על מעשה שביצעו דתיים לאומייםאחרים. אנו מתכוונים להשחתת מטעי עצי הזית של כפריים אשרביצעו קבוצה של מתיישבים מאזור יצהר. אנו חושבים ומרגישים שישכאן חילול ה' גדול, על אף שמדובר בפעולה שנעשתה לאויבינו,ולכן …

מסיבת חתונה מעורבת של יהודיה עם גוי

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל. חברת משפחה קרובה מאד הנמצאת בהריון מתחתנת עם אב הולד.אלא שאב הולד הוא ערבי נוצרי. הזוג ככל הנראה יבוא בהתקשרותחוזית אזרחית. כלומר נשואין אזרחיים. המשפחה המורחבת קיבלההזמנות למסיבת חתונה. כלומר מסיבה מבלי שיש בה כל טקסהקושר את בני הזוג כמוכרים בציבור כבעל ואשה על פי חוקיהמדינה.…

שמיעת דברי תורה מנשות ארגון 'קולך'

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. אני לומדת במכללה דתית אך להפתעתי אחתהמרצות המלמדות אותי היא מראש ארגון 'קולך'. מה עליי לעשות,להמשיך לשמוע את שיעוריה? ובכלל, האם עליי לפעול בתוך המכללהעל עצם קיום השיעור בתחומיה והסכמתה ? רבות מחברותיי מתקשותמאוד מול מצב מסובך זה.בברכה.

עלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב וחנוכה שמח!האם מותר מבחינת ההלכה לעלות להר הבית (כמובן לאחר טבילהוכו') ואם כן במה עליי להיזהר וללמוד לפני העלייה

אודות הגאולה

הרב יעקב אריאל
ב"השלום וברכה !רציתי לשאול כמה שאלות:1) למה אנו אומרים בתפילת מוסף של שלוש רגלים"ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" - הרי ב"ה כברעלינו לארץ הקדושה וכבר הקמנו מדינה, ואנו כבר לא בחו"ל, אזלמה אנו ממשיכים לומר זאת, ואולי כדאי לקבוע תקנה להשמיט אתזה מהתפילה, כי זה כבר לא אקטואלי יותר לזמננו …

האמנם אתחלתא דגאולה?

הרב יעקב אריאל
תמיה לי היאך אפשר לומר אתחלתא דגאולה בד בבד שהרמב"םכותב שסדר הגאולה יתחיל בהתגלות משיח צדקינו שהוא יקבץ נדחיישראל וכו’ ולא קמעה קמעה. לא מצאתי פוסק אחד שחולקעליו.

כתיבת ספר תורה

הרב יעקב אריאל
לאחרונה פנה אלי חבר שהוא סופר סת"ם מזה שנים וסיפר שנתבקשלכתוב ס"ת עבור קהילה רפורמיתברצוני לשאול את הרב האם דבר זה מותר? או שמא יש כאןמסייע לדבר עבירהבתודה ובברכה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא