שאלות ותשובות

הקראים

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב לעמדתו ביחס לסירוב פקודה וזאת לאחרשניטש ויכוח בין הרבנים בנושא.מרן הגר"א שפירא והרב מלמד פסקו בפירוש שיש לסרב.הרב אבינר לעומת זאת מחלק בין מצוה פרטית לכללית וכו'. רציתי לשאול את הרב האם עמדתו ביחס לסירוב פקודה כפי שנכתבהבתחומין כרך ד - שלפיה אין לסרב פקודה - עדיין בתוקף. הרבהסתמך…

ציצית ומלאכת בונה

הרב יעקב אריאל
1. נניח שנחתך חוט ציצית אחד מתוך השמונה, אחרי הקשר האחרון(הרחוק מהבגד). האם הציצית נפסלת? מה לגבי חיתוך לפני הקשרהראשון (הסמוך לבגד)? 2. בני שאל אותי איזה איסור יש בלעשות חורים בקופסת קרטוןבשבת, כדי לשחק בה. האם זו מלאכת בונה? מתקן? תודה

כמה שאלות

הרב יעקב אריאל
שאלה ראשונה - בקשות אישיות בתפילת שמונה עשרה. כדאי לעודדבאופן גורף או שיש לחשוש לפוסקים שאמרו שלהוסיף בקביעות איןזה רצוי? שאלה שניה -בחור שמחזיק חמור בבעלותו והחמור נכנס לחצר שלמישהו ואכל תרנגול. האם חייב? ואם כן האם נזק שלם? שאלה שלישית - האם ישנה אפשרות לברך שהחיינו על הוצאתתעודת בגרות או רשיון …

ברכה לנשים על הלל בראש חודש

הרב יעקב אריאל
אני ספרדיה מבית הורי, שהתחתנתי עם אשכנזי, וקבלתי את מנהגיאשכנז. האם אני יכולה לברך על הלל בר"ח?

שינוי מנהג ללא חשש נדר

הרב יעקב אריאל
משפחתי נוהגת לשמור שלוש שעות בין בשר וחלב, אני מעונייןלנסות ולשמור שש שעות למשך כמה חודשים, כאשר אחריהם אחליטאם אמשיך בכך.א. כיצד הדבר לא יחשב לי כנדר הצריך התרה?אם אחליט לשמור שש שעות האם הדבר יחייב את אשתי והילדים גם?(אשתי שמרה שש שעות בבית הוריה)

צמוקים

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום, לפי מה שקראתי באתר לגבי צימוקים נראה כי לא קיים חשש גדול לתולעים ועם כן הם בניהם ולא בתוכם. אך לא צוין האם צריך לבדוק אותם. אשמח לדעת אם יש צורך ואם כן כיצד. תודה רבה.

נוסח התפילה

הרב יעקב אריאל
בילדותי התפללתי בבית כנסת שנוסח התפילה בו הוא "אשכנז".השאלות אותן ברצוני לשאול הם:1. האם נכון להתפלל (בלחש) בנוסח זה גם כאשר אני מתפללבמנין שנוסח התפילה בו הוא "ספרד"2. מה עלי לעשות כאשר אני עובר לפני התיבה?3. בישובינו מוקם בית כנסת חדש. האם אוכל לעבור לפני התיבהבנוסח אשכנז? (נוסח התפילה בבית הכנסת …

קדיש דרבנן לפני אמירת "הודו "

הרב יעקב אריאל
בבית הכנסת מתפללים בבוקר מנין לאחר מנין ברציפות. האם אניצריך לאמר קדיש דרבנן לפני הודו בתפילה המתחילה לאחר המניןבו התפללתי, אם עוד לא יצאתי מבית הכנסת?

בקשות פרטיות בתפילה

הרב יעקב אריאל
יש לי בקשות קטנות ערך ופרטיות מהקב"ה וכשאני רוצה לבקשן אנימרגישה שזה חבל לבזבז את בקשותי על דברים כאלו ובמיוחדמציקה לי המחשבה שאם הקב"ה ישעה לבקשותי אלו הרי זה יכוללבוא על חשבון בקשות נשגבות יותר. 1. האם זה נכון שבקשהשמתמלאת מתקזזת עם משהו אחר?2. האם יש מקום לבקשות "אנוכיות"?תודה

ספר בנושא תפילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!אתה יכול בבקשה להמליץ לי על ספר בנושא תפילה שאני יוכלממנו להסביר לחניכים למה לבוא במניין או למה בכלל להתפלל תודה

הקשבה באמצע תפילה

הרב יעקב אריאל
אדם המתפלל ביחידות בבית כנסת והציבור הגיעו לקדיש או קדושהשצריך לענות עמהם, האם בין העניות שלו יכול להמשיך בתפילתואו שצריך להפסיק ולהקשיב ולענות ורק אח"כ להמשיך בתפילתו?

קדיש לאחר

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב בהמשך לתשובתו כי בכל מקרה אשכנזיםאומרים קדיש לאחר "עלינו לשבח", מה קורה במניין מעורב שבונוהגים לומר במנחה לפני עלינו לשבח - "למנצח בנגינות מזמורשיר" ולאחריו קדיש, האם גם במקרה זה צריך לומר קדיש לאחר"עלינו לשבח"?

נץ החמה

הרב יעקב אריאל
לעניין נץ החמה .מהיא מצווה מן המובחר לסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ אושיעמוד בתפלת שמונה עשרה עם הנץ או שיתחיל בתפילת השחרעם הנץ?

שליח ציבור עם שרווליו קצרים

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!שליח ציבור שעומד על הדוכן ושרווליו קצריםהאם יכול לעטוף עצמו עם הטליתכיריעה כך שידיו לא יתגלו?

ברכת ישתבח

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!במקום בו אני מתפלל הש"צ מתחיל בברכת ישתבח ממקום מושבובדרך עד עלייתו לדוכן האם נכון לעשות כךאו ממעלת וקדושת ברכת ישתבח יש לומרה מהרגע שיגיע הש"צלדוכן?

ברכה לנשים על הלל

הרב יעקב אריאל
אני ספרדיה מבית הורי, שהתחתנתי עם אשכנזי, וקבלתי את מנהגיאשכנז. האם אני יכולה לברך על הלל בר"ח?

עלית לוי לתורה במקום שאין כהן

הרב יעקב אריאל
ביום שמעלים לתורה ואין כהן בבית כנסת ויש לוי האם להעלות אתהלוי במקום כהן?

חבית מחוררת

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום! רציתי לשאול - האם ניתן לגדל ירקות בגידול בחבית מחוררת מהצדדים שלה ובכל חור טומנים שתיל עם ירק כלשהו? איך ניתן לעשות את זה בכפוף לאיסור כילאיים? מצרף כאן קישור אם דוגמא לחבית עליה אני מדבר..:) http://www.bayadaim.org.il/wp-content/uploads/2014/04/2013-05-31-11.33.32.jpg תודה רבה!

הסנה

הרב יעקב אריאל
מדוע נבחר הסנה להתגלות של הקב"ה למשה?}אם תוכל לתת לי מקורות אני אשמח{ תודה מראש

תהילתי יספרו - רק כדי לצרף את הבריות?

הרב יעקב אריאל
1. אולי ביקורת המקרא צודקת?2. מדוע אנו אומרים שהקב"ה רוצה שאנו נהיה היח"צנים שלו?3. מדוע לא שומעים את הרבנים הבכירים באופן שיטתי,אמיץומחובר למתרחד בשאלות השעה כמו: סחר בנשים, פער בין ענייםועשירים, חיזוק עמותות חסד וכו'
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא