שאלות ותשובות

המשך לעניין המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!לעניין תשובתך בדבר מהות המצוות."המצוות מציאות לפועל את יחודו של האדם מישראל "האם הכוונה לטבעים האישיים ולכוחות הנפש הטמונים בכל אדםמישראל?האם הדרך להוציא את את הטבעים החבויים המצויים בנו אך ורקע"י מצוות ?והרי ראינו יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בעלי כוחות נפשמעוררי קנאה?בתשובתך…

המשך לעניין מהות המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!בהתאם לתשובתך נאמר כי לשלמות המצווה יש תנאים שונים לשלמותה. ובמצבנו הנוכחי שאין לנו בית מקדש (ותנאים נוספים החסריםלהשלמתה)הרי נפגמת שלמות המצווה,ומאחר והמצווה מהווה קשר מושלםוהשפעתה מושלמת על הדבקות והאמונה מכאן שלדביקות אמיתיתומושלמת לעולם לא נגיע ,מאחר והתנאים ליצירת הקשר ניפ…

כרונולוגיית סדר עולם

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!א)כיצד מתייחסים לבעיתיות שבחוסר ההתאמה בין הכרונולוגיה שלסדר עולם רבה להיסטוריה הידועה והמוכרת? ב)אני לומד במכללה למורים, ומרצה מסויים אמר בשיעור שבתורהאין חשיבות לגורם הזמן, והתאריכים שבמקרא הם בד"כ בעלימשמעות סמלית בלבד, וכן שסדר עולם רבה הוא בעל אופי מדרשיסמלי בלבד, ללא משמעות זמן.מה דע…

עד מתי נתעלם מקדמת הטכנולוגיה

הרב יעקב אריאל
מדוע לא נקל על כלל ישראל ונאפשר הדלקת חשמל בשבתלשימוש ביתי?

המציאות כמעידה על מצב האדם

הרב יעקב אריאל
האם בימינו אדם יכול לבחון את מציאותו הרוחנית ביחס למה שקורהלו בעולם? האם אדם יכול להסיק מזה שאירע לו תקלה ולאחרשהוא פשפש במעשיו והניח כי התקלה אירעה בגלל מעשה בעייתיבהתנהגותו ותיקן אותו שאם חייו השתפרו זה בגלל אותו תיקוןוההיפך?

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
עשיתי חטא ואני מצטערת על טפשותי אך כל פעם שאני נזכרת בזהאני מעלה חיוך. השאלה האם ניתן לחזור בתשובה על משהושמצטערים עליו שכלית אך לא בטוח שרגשית?

גבולות הארץ

הרב יעקב אריאל
בפרשת "לך לך" בברית בין הבתרים מבטיח הקב"ה לאברהם אתשזרעו יירש את הארץ פרק טז פס'' יח:.."מנהר מצרים עד הנהרהגדול נהר פרת". ובפרשת "מסעי" בתאור גבולות הארץ וירושתהמתוארת רק א"י מעבר הירדן המערבי(בחלוקה לתשע וחצי השבטים). א. האם ארצותיהם של סיחון ועוג נכללת בהבטחת הארץ לאברהם?ב.לולי בקשתם של שנים וחצ…

הדבקת ילד באבעבועות רוח לשם חיסונו.

הרב יעקב אריאל
אבעבועות רוח כידוע היא מחלת ילדים אשר מי שחלה והבריא מחוסןמפניה. ככל שחולים בגיל מבוגר יותר הסבל רב יותר כמו גםהסיכוי להסתבכויות. סכנה מיוחדת יש אם אישה הרה תידבק במחלה.רופאי ילדים ממליצים על חיסון אלא שהם אומרים, וכך גם קורהבפעל, שיש סיכוי לחלות למרות החיסון בהסתברות הרבה יותרגבוהה מאשר מי שחלה במח…

כוונת הברכות

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום!! בכוונת הברכות כאשר מזכירים שם ה'' יש להתכוון בהיה הווהויהיה.היינו בסדר כרונולוגי של עבר הווה ועתיד .לעומת זאת בתפילת שחרית אנו אומרים ה'' מלך(הווה)ה'' מלך(עבר)ה'' ימלוך(עתיד) לעולם ועד .מדוע כאן בתפילה הסדר שונה ואינו בסדר כרונולוגי של עבר הווהועתיד?

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
כל פעם שאני מנסה לחזור בתשובה מחטא חמור שאני עובר עליואני לא מצליח להיות עצוב וזה מפריע לי וכנראה בגלל זה אניחוטא שוב, איך אני אמור לחזור בתשובה בלי רגש של עצבות עלהחטא?

הישן יתחדש והחדש יתקדש

הרב יעקב אריאל
מהי פרושה של אמרתו המפורסמת של מרן הרב קוק זצ"ל: "הישןיתחדש והחדש יתקדש" .

הרב קוק והמודרנה

הרב יעקב אריאל
אבקש מקורות להנחה בדבר פסיקת הרב קוק והרב הרצוג ביחסלחידושי המדע כפי שנטען במאמר שהתפרסם בעיתון "הצופה" תחתהשם הרב קוק והמודרנה.תודה רבה.

הכרעה באמונות ודעות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א. בשם כבודו מובא ב''תחומין'' חלק יא ]לא תסור מכל אשר יורוך(למלאות 70 שנה לרבנות הראשית) עמ'' 23[: "א"כ גם בנושא זהשל אמונות ודעות יש סמכות קובעת, וחובה להישמע לה." האם איןבמסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצות מקום לריבוי דעות בעניינים שבאמונה ודעה? הלא מצי…

אמונה ומחשבה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. תודה רבה לך על תשובתך בנושא הסמכותהקובעת באמונות ודעות מתאריך יום שני 15 ספטמבר 2003. גם אנילא התכוונתי לחלוק על עיקרי האמונה שהרי כתבתי בשאלה: "האםאין במסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצוות מקום לריבוי דעות בעניינם שבאמונה ודעה?" וכוונתי הייתהלומר בכך שאחרי שהא…

המשל והנמשל - אשת הושע הנביא

הרב יעקב אריאל
אשה מנאפת אסורה על בעלה ואי אפשר להחזירה אחר שילוחיה,עד כאן המשל. בנמשל הקב"ה מחזיר את כנסת ישראל כיצד ?

אמונה אחר תאונה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב יעקב אריאל,בני נכווה לפני כשבוע בתאונה בביה"ס. ללא ספק הוא עוברייסורי תופת כאבים ובכי, חוסר יכולת לתפקד בשל כוויות קשות בידיםוברגלים.בעתיד אני צופה שיועלו אצלו שאלות אמונה קשות שנצטרך להתמודדאיתם - למה , למה אני ועוד - איך אני צריך להתמודד עם מצבזה ?

ימי דניאל

הרב יעקב אריאל
שלום!בני הבכור עומד להיכנס לעול מצוות. במסגרת הכנותיו הוא עומדלסיים בעז"ה את למוד התנ"ך, משימה שעליה הוא עמל מספרשנים. הוא שאל אותי שאלה שאינני מוצא עליה תשובה. מדוע זכובני דורו של דניאל וחביריו להיתגלות שכינה ולניסים גלויים שאיןלהם אח ורע מימי דור המדבר? פלא גדול יותר הוא שהבבלים זכואף הם להתגלות ז…

מדוע חטאו המרגלים לפי הרב קוק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום! שמעתי שהרב קוק כותב באיזה מקום שהמרגלים, שהיו נשיאיםוחכמים וכו', חטאו משום שפחדו שעם הכניסה לארץ יתמעט לימודהתורה. האם נכון הדבר?

שאלה מתוך הכוזרי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א,בתחילת ספר הכוזרי טוען הפילוסוף, שלאלוה אין לא רצון ולאשנאה, והוא מרומם מכל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על העדרוחוסר.לעומת הפילוסופים אנו טוענים כי הקב"ה משגיח ויש לפניו רצון,אם כך איך נוכל להגיד שהקב"ה חסר במשהו?תודה מראש.

עמלק

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי על מקור שאומר שבתורה כתוב שיש"למחות את זכר עמלק מתחת לשמים" אבל מעל לשמים יש לעמלקמקום. אשמח אם כבוד הרב מכיר את המקור ויוכל להפנות אותיאליו. תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא