שאלות ותשובות

דין בננה

הרב יעקב אריאל
האם מברכים שהחיינו על בננה

ברכה על הרחת טבק

הרב יעקב אריאל
בראש השנה וביום הכיפורים נוהגים לחלק אצלנו בבית הכנסת טבקלהרחה. האם צריך לברך על הרחת הטבק? מה הגדר של ברכתהנהנין על ריח? מה מברכים?

ברכת התורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בזמן קריאת התורה בשבת העולה לתורה אומר"ברכו את ה'' המבורך" ואז מברך "אשר נתן...". האם עלהציבור לעמוד בזמן הברכה עד סופה או שלאחר שהוא עונה "ברוךה'' המבורך" הוא יכול לשבת?

ברכת כהנים עם גבס

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לעלות לברכת כהנים כאשר הרגל מגובסת?

זימון ע"י נשים

הרב יעקב אריאל
האם באולפנה שבנות סועדות ואין שם גברים הן צריכות לזמן? ומההדין כשאוכלים שם גברים?

ברכת שהחיינו על פירות משימורים

הרב יעקב אריאל
הביאו לפני פרי חדש, לא אכלתי מעולם ,הפרי משווק בתור ליפתןוקיים כל השנה בקופסאות שימורים.האם לברך שהחיינו בפעם הראשונה? ואם כן מתי והאם נברך בעונההבאה בהנחה שהשימורים קימים כל השנה, האם הדבר תלוי באדםאו בהתחדשות הפרי?

נוסח בברכת החודש

הרב יעקב אריאל
האם כאשר יש שני ימי ר"ח יש לומר "הבאים עלינו לטובה" או"הבא"? (כפי שכתוב בסידור)

ברכת הריח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, איזו ברכת הריח מברכין על עלי רוזמרין?

ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. אם שוכחים בשבת לומר בברכת המזון "רצהוהחליצנו" האם צריך לברך שוב?

הגומל

הרב יעקב אריאל
שלום רב,רציתי לשאול על ברכת הגומל אם עברו שלושים יום ולא ברך, האםיש אפשרות לברך גם אחרי שלושים יום? אם כן עד איזה זמן?תודה

בר מצוה לילד אוטיסט- הבהרה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל,לפני מספר שבועות שלחתי שאלה בקשר לילד אוטיסט והיו חסרים ליפרטים. אך לא יכולתי להשיב מסיבות שונות.לא כל ילד אוטיסט,אמנם יכול לתקשר עם אחרים. בילד המדובר יש יכולת גבוהה. הואמדבר עם אחרים (בשתי שפות) , משיב תשובות על מעשיו שלומווכו' לענין. כמובן , לדבר על דברים מופשטים הוא דבר קשה,וקשה …

ברכות

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. לאחר שברכתי על פרי מסוים ואכלתי אותו, ואזברצוני לאכול פרי נוסף מאותו סוג, בלא שכיוונתי בברכה מראש עלהפרי השני, האם יש לברך שוב? ובמידה שהפרי השני אינו מאותוהסוג אך ברכתו גם היא "בורא פרי העץ" האם יש לברך שוב?תודה.

ברכה אחרונה על קוסקוס

הרב יעקב אריאל
האם יש לברך לאחר אכילת קוסקוס "בורא נפשות" בדומה לאורז,או שמא "על המחיה" כמו שאר מאכלי מזונות?

שתיה לפני ברכות השחר.

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.הרבה פעמים קורה שאני מתעוררת בשעת בוקר מוקדמת, עוד לפנישבכוונתי לקום. ברצוני לשתות מים ולחזור לישון. שאלתי היא אםעלי ליטול ידים ולברך ברכות השחר על מנת לשתות או שאםבכוונתי לחזור לישון אפשר לשתות גם בלי ברכות השחר?תודה.

ברכת המפיל

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. האם מותר לברך ברכת המפיל אחרי 12 בלילה?אם אסור- אפשר לברך את הברכה ולדלג על שם ה'?2. אחרי שמברכים ברכת המפיל-א. מותר לשתות מים אם מרגישים יובש בגרון?ב. מותר לשלוח הודעה כתובה בפלאפון?ג. מותר לכתוב פתק? מכתב?תודה רבה.

ברכת שהחיינו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.ברצוני לשאול על הלכות ברכת שהחיינו:1.אם אכלתי פרי חדש ושכחתי לברך שהחיינו האם מותר לי לברךבפעם השניה שאני אוכלת אותו?2.האם עלי לברך "שהחיינו" על כל בגד חדש או רק על בגדיםיקרים או חגיגיים במיוחד? והאם לברך בשעת לבישת הבגד או כשהואכבר עלי?תודה מראש.

ברכה על עוגה בסוף הארוחה

הרב יעקב אריאל
האם צריך לברך כאשר אוכלים עוגה בסוף הארוחה, ראיתי שיששכתבו בשם האגרות משה שכיום ברוב העוגות צריך לברך כיצד ישלנהוג למעשה?

ברכת האילנות

הרב יעקב אריאל
מדוע לא מברכין ברכת האילנות בשבת?

תרופות בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב1. האם מותר לבלוע כדורים (לצורך רפואה)ביום כיפור?2. האם מותר להשתמש בטיפות אף בשבת, במצב בו האף סתום באופן שמקשה לישון, ומקשה על ההרגשה הכללית?3. האם האיסור של גברים לשאול אשה לשלומה פרושו הוא שאסור לשאול את השאלה :"מה שלומך"? האם גם לנשים אסור לשאול גברים לשלומם?תודה מראש, וגמר חתימה …

חריטת פסוקים על מעקה של מדריגות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאלהאם מותר או שמא אסור לחרוט פסוקים על מעקה של מדריגות העולות לגג הבית. מובן שכל אחד שעולה לגג נשען על המעקה.בתודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא