שאלות ותשובות

כהן נשוי לגרושה בבית הכנסת

מכון משפט לעם
שלום לכת"ר, בביה"כ של קהילתנו , נדרש מענה הלכתי לשאלה הבאה: האם כהן שהחזיר גרושתו ועומד במרדו, רשאי להיות גזבר של ביה"כ, להוציא צ'יקים וכן להיות מורשה חתימה, לערוך "השכבות" או תפילת "מי שבירך". מדובר על כהן שיודע הלכה ומתפלל קבוע אך ממשיך לעמוד במרדו. שאלה זו לאור פסקי מרן השו"ע באבן העזר ו,ו , …

חיוב נשים במצוות ביכורים

הרב נתנאל אוירבך
למה נשים חייבות בביכורים למרות שהינה מצוות שזמן גרמא?

הבאת מנחות וביכורים מכל חמשת מיני דגן

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר להביא מנחות ציבור ויחיד, לחם הפנים וביכורים מכל חמשת מיני דגן, או מנחות מחיטין, ועומר ומנחת סוטה משעורין? השאלה עולה לגבי כוסמין, שבולת שועל ושיפון, האם הם מין חיטה ושעורה וכאשר לא ניתן להביא מה'אב'[1] ניתן להביא מ'תולדתו' או שהם מינים שונים לגמרי ואין להביא מהם כלל.

"לכם" בעצרת

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל
א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, מאי טעמא?

מיני מאפה חלביים לחג השבועות

הרב עזריאל אריאל
באלו תנאים מותר לאפות חלות או עוגיות עם חלב או גבינה לחג השבועות?

ביכורים משבעת המינים

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם הביכורים הינם רק מפרות שבעת המינים, אם כן, כיצד היו מביאים אותם בתקופה זו, הרי כרגע אין פרות משבעת המינים שבשלים ומוכנים לאכילה (הרימון עכשיו פורח, התאנה טרם הבשילה, ורק החיטה מוכנה)?האם היו מביאים פרות אחרים?

לחגוג שבועות ביום אחר מאנשי המקום

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע, מועד חג השבועות נקבע עפ"י ימי ספירת העומר והספירה הינה אישית. אם כך אדם שחצה את קו התאריך ויום החמישים שלו יוצא למשל ביום או אילו לאנשי המקום שהגיע אליו יום החמישים יוצא ביום ב אם כך עליו לקיים את כל מנהגי החג ביום א - כיצד עליו לנהוג ביום ב? האם מותר לו להשתתף במניין אנשי המקום שמ…

זמן מתן תורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בתלמוד הבבלי, מסכת יומא דף ד עמוד ב מובאות 2 גרסאות על מועד מתן תורה לישראל. האחת בריתא שמתן תורה היה בו בסיון (וזה בהנחה שניסן ואייר באותה שנה היו מלאים) והשניה של ר יוסי שמתן תורה היה בז בסיון.למיטב ידיעתי הגרסה המקובלת הינה שמתן תורה היה בו בסיני אולם איך זה מסתדר עם העובדה שמשה הוסיף …

השעורה ביהדות

הרב יעקב אריאל
כוונתי הייתה לחג שבועות מהי המשמעות של השעורה ביהדות ומהו המשל והנמשל ביהדות תודה.

שביעי של פסח ביום ו' וליל שבועות במוצ"ש

הרב יעקב אריאל
1) השנה שביעי של פסח חל ביום ששי,האם מותר באותו יום ששי לקבל את השבת כבר בפלג המנחה ולהתפלל ערבית של ליל שבת בפלג המנחה? האם מותר להתחיל לאכול את סעודת ליל שבת שעדיין אור? ואם כן מה לומר בברכת המזון? 2) השנה ליל שבועות חל במוצאי שבת ולכן רציתי לדעת ממתי הכי מוקדם מותר להתחיל את ההכנות לליל שבועות,ל…

שבועות שחל במוצ"ש וערב פסח ביום שישי

הרב יעקב אריאל
1)האם השנה ששבועות חל במוצאי שבת מותר לסיים את הסעודה השלישית אחרי השקיעה לפני זמן צאת שבת? כי אז זה עדיין לא חג ואז אין מחלוקת כי אז אני לא נכנס לתוך החג עם הסעודה השלישית וזה עדיין תוספת שבת 2)האם השנה שערב פסח חל ביום ששי נוהגים בו כמו ערב פסח רגיל או שיש דינים מיוחדים כמו ערב פסח שחל בשבת? כי ה…

ערב שבועות שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
1) האם השנה שערב שבועות חל בשבת האם באותה שבת מותר לאכול סעודה שלישית כרגיל בזמנה אחרי שמתפללים מנחה קטנה לפני ערבית של יום טוב והאם מותר לאכול בסעודה הזאת לחם ולהמשיך לאכול את הסעודה עד אחרי השקיעה ולהתפלל ערבית של יום טוב שעה אחרי צאת שבת כמו כל שבת רגילה? 2)האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין אשכנזים…

תפילת שחרית בשבועות

הרב יעקב אריאל
1)מתי הכי מוקדם מותר להתפלל תפילת שחרית בשבועות השנה? אני מתכוון לתפילת העמידה בלבד ולא לתחילת התפילה2)מתי הכי מוקדם מותר לומר ברכות השחר ומתי הכי מוקד לומר הודו?

מאכלי חלב

הרב יעקב אריאל
לנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות האם צריכים לאכלם בסעודהאחת לפני מאכלי בשר או בשתי סעודות נפרדות?

דיני מי שהיה ער כל הלילה

הרב יעקב אריאל
מי שלא ישן כל ליל שבועות על באלו הלכות הוא צריך לשנותמהרגלו בכל יום?

לימוד בליל שבועות

הרב יעקב אריאל
מה נהוג ללמוד בליל שבועות והאם באמת חשוב להיות ער כלהלילה?

עירוב תבשילין

הרב יעקב אריאל
בערב שבועות הקרוב צריך להניח עירובי תבשילין מה הדין של מיששכח להניח, מה מותר לו לעשות ומה אסור? האם הוא יכול להעזרבמי שהניח?

האם כלאיים תקף גם בשתילי ירקות שנזרעו לא בכלאיים (מגש נפרד לכל סוג) ונשתלו לאחר מכן בגינה ביחד?

רבני מכון התורה והארץ
שלום וברכה, האם כלאיים תקף גם בשתילי ירקות שנזרעו לא בכלאיים (מגש נפרד לכל סוג) ונשתלו לאחר מכן בגינה ביחד? האם כלאיים זה רק בזריעה או גם לאחר שהצמח גדל? תודה רבה.

שכירות לאינם נשואים

מכון משפט לעם
האם מותר להשכיר דירה לזוג חילוני שאינו נשוי ?

גמרא למה?

הרב יהודה הלוי עמיחי
למה צריך ללמוד גמרא?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא