כשרות ממלכתית ופרטית

שאלה

שלום כבוד הרב.. לא מזמן פורסם כתבה המעידה על ליקויים חמורים בכשרותם של כל מיני בתי עסק ומשחטות בארץ המושגחים ע"י הרבנות.. אני עד היום נהגתי לסמוך על ההכשר של הרבנות בכל הערים(לצורך העניין אני אשכנזי). אשמח לשמוע את דעתו של הרב בנושא, כיצד עלינו לנהוג? האם יש בעיה לאכול רבנות? אם כן, על איזה הכשר כן לסמוך? ואם לא, איך להתייחס לכתבה? האם יש עניין של חיזוק הרבנות הממלכתית? תודה מראש

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


יש שני מצבים. א. קנייה לבית. ב. מתארח. 

לגבי הקונה לביתו יש חובה על כל אדם לבחור לו את התוצרת שמתאימה לרמתו הרוחנית ולהשתדל להדר ולא להסתפק בכשרות רגילה שהיא אמנם כשר אבל הרמה של הפיקוח היא נמוכה. משל לאדם שקונה רכב שהוא יכול לקנות רכב זול מאד, ויכול לקנות רכב טוב יותר, השאיפה תמיד להדר במצוות, ולכן אדם יכול להתייעץ עם רב או גוף כשרות שיידע אותו על הנעשה במשחטות, ואדם יבחר לו את הטוב ביותר שהוא יכול להשיג לפי מעמדו, כשם שאדם לא קונה את האתרוג המהודר ביותר אלא מהדר ברמה מסוימת. (יש רשימה באתר של כושרות). 

אדם שמתארח אצל חברו, וידוע לו שחברו מקפיד על כשרות של רבנות, איננו צריך לברר מאיזה משחטה הבשר, מכיוון שכל הכשרויות הם ברמת כשר ואפשר לאכול, אבל האדם בביתו (כפי שכתבתי) ראוי שיהדר לקנות את מה שהוא יכול לקנות ברמה גבוהה יותר. אבל צריך לדעת שאין טרף במערכת שיש בה כשרות. כמו כן אסור לאדם להודיע ברבים את הדוריו השונים, ואדרבא גדולי הצדיקים היו מסתירים את ההדורים שלהם, ובודאי לא מזלזלים באנשים שלא הקפידו בכך. החפץ חיים זצ"ל רק לאחר מותו גילו שהוא הקפיד על "חלק", אבל כל ימיו לא אמר לאדם שהוא מקפיד בכך. זו דרכם של צדיקים. 


אדם צריך לדעת שלא כל מה ש"העולם" מגדיר "מהדרין" או "מהדרין מן המהדרין" הוא אמנם הדור כשרות הלכתי. למשל: אין צורך לפתוח כל שוק (בגלל צומת הגידין) מספיקה בדיקה במשמוש יד, וכן לענין ריאות, וכן אין הדור מיוחד בכך שפותחים את העופות מהגב, ולפעמים ההדורים יש בהם תקלות, כך שאין צורך לקנות את מה שהאנשים אומרים שזה המהודר ביותר. לפעמים יש בכך גם השחתת כסף.

לגבי הכתבה שאתה מספר עליה, אינני מכירה. באופן כללי אינני מקבל עדות מכתבי רדיו ועתונות שיש בהם רבים שמחפשים אשמים או לעורר פרובוקציות, צריך לדבר עם המשגיח או הרב כדי לקבל תמונה טובה יותר. אבל אם יש כתבה כזו יש בכך מעלה חשש ובודאי שצריך להזהר ממה שהעירו עליו (למרות שאינני יודע על מה דובר בכתבה). 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ב טבת תש"פ 1:24