כלכלה ומשפט

דיני ממונות

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום וברכה1. אני עובד כאחראי על המחשבים בבנק מסויים. לאחרונה הוחלפוכל המחשבים, והישנים עומדים כעת להיות מוחזרים למרכז המחשביםשל הבנק. שאלתי מה ייעשה במחשבים הללו, ונאמר לי שהםיוגרסו. שאלתי את הממונה האם אני יכול לקחת את המחשבים הללולשימוש פרטי שלי, ונאמר לי שזה פרוצדורה אורכה ומייגעת עדשמת…

שליחת כסף בדואר לא רשום

הרב יעקב אריאל
ב"ה, לכבוד הרב אריאל,מי ששלח תשלום עבור מוצר בדואר בכסף מזומן, ועטפו את הכסףבפנים כדי שלא יראו, ובסופו של דבר נגנב הכסף מתךהמעטפה,האם יש בכך פשיעה ממד השולח -כיון שאפשר היה לשלוחרשום, האם יש לדמות דין זה לדין בשו"ע חו"מ סי' רצא סעיףכ'.ואז השולח יצטרך לשלם שוב עבור המוצר?

קניה מכונס נכסים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות רכב, דירה, וכדומה מכינוס נכסים?

גניבה מאתר

הרב יעקב אריאל
ישנם אתרי שידוך בחינם, בו ניתן לראות פרופיל של אנשים בלילהירשם. אבל כדי ליצור קשר עם הבחור/ה יש צורך בהרשמה,כלומר לרשום את הפרופיל האישי שלך (בחינם). אם אדם לאמעוניין להחשף, האם מותר לבקש ממשהו שכבר רשום באתר ליצורקשר ולשדך בינהם ?

מוסד שנקלע לקשיים

הרב יעקב אריאל
הנני מלמד במוסד חינוכי מסוים הנמצא במסגרת עמותה. במוסד יששני סוגים של מורים: אלו שמקבלים משכורת ישירות ממשרד החינוךואילו שמקבלים משכורת מהעמותה המנהלת את המוסד החינוכי. ישלציין שהמשכורת המשולמת מהעמותה מועברת למעשה על ידי משרדהחינוך לעמותה, האחראית להעברת הכספים למורה.לאחרונה נקלע המוסד לקשיים. לדעת…

גרפיטי

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת איזה בעיות ישנם בכתיבת כתובות בצבע על קירותברחוב (גרפיטי)האם יש שוני בין קיר מוזנח לקיר רגיל?אם מטרת הכתובות חיובית, האם זה משנה?אם ישנו שלט ישן שעדיי קבוע במקומו אולם הוא מוזנח ולא כתוב עלמאומה והוא נמצא במקומו רק מפני שזה יקר לפרקו, האם מותר?

זכויות יוצרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,לפני כשנה קראתי ספר בלועזית של איש חינוך שהשפיע עליי מאד.הספר נכתב בשנות השבעים ולא נקנה בארץ. הכותב עדיין מוציאאת הספר עד לאור בחו"ל, אולם בארץ אין כלל הפצה שמוציאהאותו. במקביל יש למחבר אתר באינטרנט ושם הספר מפורסםבשלומותו, פתוח לקריאה חופשית ללא כל תשלום. שאלתי האם,כיוון שלא ניתן לק…

כפרה על נזק ישן

הרב יעקב אריאל
לפני שנים פגעתי ברכב חונה, וברחתי ולא השארי לבעל הרכב אתהפרטים שלי, איך אוכל לכפר על כך?

סירוב פקודה

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב יעקב אריאל שלום. יצאתי קצת מבולבל מכל רשימות הרבנים המתפרסמים בעיתונות.אלה בעד סירוב פקודה לפנות ישובים. ואלה נגד סירוב פקודהלפנות ישובים. מהי דעתו של הרב בנידון? בברכה.

איסור/ היתר שלטי חוצות

הרב יעקב אריאל
במסגרת 'מפגן המאה' ופעילות מאבק שותף למען שלמות א"י רצינולשאול מה דעת הרב בענין תלית 'שלטי חוצות' ומודעות במקומותציבוריים שהחוק אוסר לתלות מודעות במקומות אלו.בתודה רבה

אחריות על כסף שנגב

הרב יעקב אריאל
הרכזת החברתית השאירה כסף בארונה של המזכירה, והכסף ונגנב 1. האם המזכירה יכולה לטעון לגביה הארון הנמצא במשרדה "שומרחינם אנוכי"?2. האם שימוש בכסף כפי שעשתה המזכירה מפקיע ממנה הגדרת"שומר חינם"?3. האם האחריות על הכסף חלה גם על הרכזת וגם עלי –המנהל?4. מי צריך לשלם את סכום הכסף שנעלם? (ידוע לי ה…

נזק במשחק

הרב יעקב אריאל
עשרה תלמידים שיחקו כדורגל ואחד מהם ,שבעט תוך כדי המשחק,פוצץ את הכדור. על מי חלה חובת התשלום?

העתקת קלטות

הרב יעקב אריאל
בעניין העתקת קלטות שנכתב עליהן שאין להעתיקן, מה דעת הרבמעיקר הדין ומה יש לנהוג לכתחילה, ובדיעבד (-אם כבר הקליט)?

פינוי פסולת

הרב יעקב אריאל
בחצרי עומד עץ שענפיו בולטים לחצר שכנה. במהלך השלגבירושלים נפלו חלק מן הענפים הבולטים אל החצר השכנה, אל שטחהחצר השכנה.על מי מוטלת החובה לפנות את הענפים השבורים ?מחשבתי היתה שהיות ומותר היה לדיירי החצר השכנה לחתוך הענפיםהבולטים לו רצו בכך, עתה שלא עשו זאת ענפים אלה היוםבאחריותם גם במקרה שנשברו ונפלו ל…

אחריות על כלי עבודה

הרב יעקב אריאל
אדם קיבל פלפון ממקום עבודתו. כאשר עבד בעבודה אחרת הניחאת המכשיר בצד. לאחר כמה ימים המכשיר נגנב. האם הוא חייבבתשלומיו למקום העבודה? האם יש נ"מ אם הוא עבד בהתנדבות?

התורה ודיני תעבורה

הרב יעקב אריאל
כאשר למדתי את פרק "המניח" תהיתי לעצמי, אם חז"ל היומנסחים את חוקי התעבורה האם גם הם היו פוסקים ש "שהפוגעמאחור תמיד אשם, כי היה צריך לשמור מרחק עצירה" או שהיופוסקים כמו במשנה שהדבר תלוי בסוג המקרה ואם הייתה אזהרהמספקת ?תודה!

שימוש בתכנה מועתקת

הרב יעקב אריאל
אני מעוניין לקנות תוכנת מחשב שבעזרתה אוכל להתפרנס, אך איןברשותי מספיק כסף בכדי לקנותה. האם מותר לי להשתמש בתוכנהמועתקת במידה ואני מתחייב לקנותה לכשארוויח בעז"ה את הסכוםהדרוש?

תשלום כנס

הרב יעקב אריאל
לפי בקשת שכנים, נהגת צרפה לנסיעה עם ילדיה את ילדיהשכנים, וע"כ נסעו ברכב יותר מן המותר. היא נתפסה בעבירתהנהיגה וחוייבה בקנס, האם היא יכולה לדרוש מן השכנים להשתתףבתשלום הקנס?

מסיק במטע של ערבים

הרב יעקב אריאל
נמסר לי כי כבוד הרב אריאל פירסם מאמר בנושאהייתי מבקש ללמוד המאמר

שאלה בנזקי עירייה

הרב יעקב אריאל
מור אבי משכיר למישהו מזה עשר שנים חנות ירקות במקום שכונתיולא מפותח בירושלים.השוכר הינו המשכיר השלישי של החנות וקיבל את החנות כשהיאעובדת עם לקוחות מבלי לשלם מוניטין כפי שהוסכם.כיום השוכר פתח בור מתחת למרפסת שאביו גר בה שנימצאתבמרחק שתי מטר מהחנות שלנו ורוצה לפתוח שם חנות ירקות.השוכר לא גר בבינין הזה …
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא