כלכלה ומשפט

חובת דיווח

הרב יעקב אריאל
האם על בעל רכב המוכר אותו חלה חובה לדווח על כל פגםבאוטו. או המוכר יכול לומר המנהג הוא שהקונה מברר קח אתהאוטו לבדיקה וכד' וגלה מה שתגלה?האם במקרה והמוכר ידע שיש פגם מהותי שעלה בבדיקה חייב לשלםאת הוצאות הבדיקה לקונה?

תשלום למעונות

הרב יעקב אריאל
אני גר במעונות לסטודנטים והודיעו לנו שבתקופת החגים שאזהמעונות נסגרים לדיור אנו נדרשים לשלם תשלום מופחת על השארתחפצים. - האם אנו יכולים לכנס את חפצי כל הסטודנטים במס'חדרים ולשלם רק על חדרים אלו. ראוי לציין שבמשך השנה אנומשלמים לא על השכרת חדר אלא כל סטודנט משלם תשלום זההללא קשר למס' השותפים שיצרפו לח…

תשלום

הרב יעקב אריאל
הייתי בגן החיות עם ילדי וילדים של חברים הכניסה בתשלום מגיל 3וכששאלתי את הילד של החברים ואת אחיו אם היה לו כבר יוםהולדת של 3 הוא אמר שלא ועל כן לא שלמתי עליו כשחזרנוהוריו אמרו שהוא כבר בן 3 מה לעשות בנידון?בתודה מראש

השבת אבידה

הרב יעקב אריאל
הכרזה על אבידה; היכן ועד מתי יש להכריז על אבידהבימינו (למשל, ערימות של חפצים המצטברות בישיבה)?

דיווח של מוסד ציבורי

הרב יעקב אריאל
משרד הדתות מכיר בכולל חדש רק שיש בו מספר מינימלי של עשרהלומדים 5 ימים בשבוע. שנים מן הלומדים אצלנו לומדים במכוןלהכשרת מורים. כיצד לנהוג?קבלנו תקציב לטובת פעילות, על בסיס תוכנית, התברר כיבתוכנית יש מספר לקויים, האם חובתנו לעבוד 'לפי הספר', אושמותר לנו חופש פעולה מסויים?היגשנו תוכנית תקציבית עבור הרצא…

זכיה בהרגלה

הרב יעקב אריאל
אורח שפתח משקה ובפקק של המשקה הייתה זכיה בהגרלה. האםהזכיה היא לאורח או לבעה"ב?

הוצאת שיעור של רב בלי ידיעתו

הרב יעקב אריאל
רב מסוים העביר שיעור בישיבה, השיעור הוקלט בידיעתו של הרב.אחד מתלמידי הישיבה שיכתב את השיעור. כרגע השיעור המשוכתבנמצא אצלי. ברצוני לערוך את השיעור ולעשות לו הגהה ולהוציאובצורת חוברת.1. האם מותר לי? האם צריך לבקש את רשות הרב ו/רשות המשכתב? 2. האם מותר לי להרוויח מהוצאת חוברת זו? האם צריך לבקש אתרשות …

דמי ועד

הרב יעקב אריאל
אצלנו בבית ספר אוספים כספי ועד עבור שמחות ואירועים שונים.הרבה שנים היה נהוג שמורה שעובד משרה מלאה משלם מס מלאומורה שעובד חלק משרה משלם לפי חלקי משרתו. ההיגיון היהשאותו מורה משלם גם דמי ועד במקום נוסף. עכשיו טוענים מוריםשאין זה הוגן שישלמו אותם מורים חצי מס כיון שהם מקבלים מתנהשלימה ועלהם לשלם דמי וע…

ריבית

הרב יעקב אריאל
הערייה החזירה לי ארנונה שנגבה בטעות והוסיפה לסכום הקרן ריביתוהצמדה.מה דין הריבית והפרשי הצמדה?האם דין שונה בין ריבית לבין הפרשי הצמדה?האם הדין שונה אם הסכום כולל הריבית נזקף לחשבון התושבבעירייה כך שלא ישלם ארנונה עד גובה ההחזר.האם הדין שונה בזכות העומדת לאדם בעקבות פסק דין בבית משפט?האם הדין שונה בה…

מציאת כסף

הרב יעקב אריאל
מצאתי שטר כסף בבית כנסת, במקום מעבר של הרבה מתפללים,מה אני צריך לעשות?

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
באחד מעלוני השבת שאף הרב כותב בו מופיעה כבר לפחותשבועיים פירסומת למכירת שו"ע שמכירו הוא 550 ש"ח או6תשלומים של 100 ש"ח האם אין במכירת הדברים בצורה כזו משוםריבית וגם אם נמצא איזה שהיא קולא בדבר האם לא ראוי שעלוניםשל דברי קדושה וכל שכן כשמוכרים שו"ע להתרחק מכל צורה שלריבית

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
האם מותר למכור מוצר שמחירו במזומן הוא סכום מסוים ואם רוציםבתשלומים סכום התשלומים גבוה יותר מסכום המזומן לדוגמא 500ש"ח במזומן או 6 תשלומים של 100 ש"ח ואם אכן מותר האם בכלזאת יש ענין להתרחק מכך ולהעדיף לא לרכוש בתשלומים

שימוש בתוכנות בית ספר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם מותר להשתמש שימוש פרטי לא מסחרי בתוכנות של ביה"ס בואני לומד, או שאסור שימוש שאינו לצורך הלימודים?

דפים אבודים

הרב יעקב אריאל
על מקומי בישיבה מונחים חדשות לבקרים דפים מסוגים שונים,האםניתן להכריז באופן כללי על דפים הנמצאים במקומי? ב.עד מתי אניצריך לשמור אותם? ג.האם עלון פרשת שבוע,דף מקורות וכדומה ישלהם דין אבדה,אע"פ שרוב הסיכויים שהבעלים סתם נטשם?

מדי צהל

הרב יעקב אריאל
בביתי זוג "מדי ב" צהליים האם אוכל לשמור אותם אצלי לצורךמילואים או שאני צריך להחזירם בדרך כל שהיא לצבא?

מציאה

הרב יעקב אריאל
אני עובד במשרד שעוברים בו אנשים שאינם עובדים בו. מצאתי עלשולחני עט פרקר. מה עלי לעשות בו?

הקלטת שירים

הרב יעקב אריאל
האם מותר להקליט שירים מהרדיו?ואם יש לי כבר קלטות, מה לעשות איתם?

כלבים מלכלכים

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאני גר ביישוב, ולאחרונה נכנס שכן בעל כלב. השכן משחרר אתהכלב, והלה מלכלך את הרחוב ואת הגינה שלי ושל שכניי. דיברנוכבר כמה פעמים עם השכן שלא ישחרר את הכלב, אך הוא אינומשנה את נוהגו. מה עלי לעשות? האם מותר להתלונן במשטרה?האם מותר לפזר רעל בגינה שלי? האם מותר להחזיר לו כגמולו?או שמא אין אלא רק לנ…

רווח בהשכרת פועל

הרב יעקב אריאל
יש לי עבודה בניקיון והתשלום הוא קבוע, האם מותר לי כאשר איננייכול לבצעה לבקש מעובדת לבצע את העבודה במקומי כאשר שכרההוא עבור שעת עבודה (תשלום יחסית גבוהה) והתשלום נמוך ממהשאני מקבל מהמעבידאו שחובה עלי להעביר את כל הסכום מצד"אל תמנע טוב מבעליו" ע"פ ב"מ פ"ו ?

פניה לערכאות

הרב יעקב אריאל
אני עובד מדינה (מתמחה), השבוע נודע כי היקף משרתם ושכרם שלכל המתמחים המועסקים בהנהלת בתי המשפט יקוצץ בשמינית.הקיצוץ נעשה באופן חד צדדי ולא הזסכמה של העובדים בנוסףישנן בעיות נוספות כגון אי תשלום שעות נוספות וכיו"ב. האם ניתןלפנות לבית הדין לעבודה ללא הזמנה לדין תורה (ראיתי בספרו שלהרב צבי יהודה בן יעקב…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא