כלכלה ומשפט

בקשת החזר הלוואה לפני הזמן שנקבע וריבית

הרב יעקב אריאל
אני סטודנט במכללת אשקלון במסגרת הלימודים הוטלהעלי משימה הכוללת ששאילת רב שאלה בנושא כלכלי בהיבטהיהודי שאלתי היא: אם לוויתי כסף מאדם ומראש סגרנו על תאריךשבו אני צריך להחזיר לו את הכסף והוא מבקש ממני להחזיר לואת הכסף לפני הזמן שקבענו האם אני חייב להחזיר כאשר הואמבקש ומה אומרת ההלכה בעניין זה. בנוסף ה…

פיטורי עובדת עם קשיים בחייה האישיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אריאל.מקווה ששלומך טוב בגשמיות וברוחניות. רצ"ב, שאלה שהתקבלהבאתר של המרכז הרוחני "מרחבקוק". המלצתי הינה שהעובדת לאתפוטר וכך העסק יהפוך לעסק של מצווה שכן אם כבר העובדתהתקבלה לעבודה והושקעה בה עבודת הכנה, ברור שיש כא איזהשהיא התאמה בסיסית וכל נושא הפיטורין הינו עצת יצר הרע, עליהםלנסות ל…

ריבית ביהדות

הרב יעקב אריאל
מהם המקורות שבהם מוזכר נושא הריבית ,כיצד נהגו בעבר וכיצדנוהגים כיום (בנקים וכו..)?ומה הנוהג לגבי עו"כ?

שיווק רשתי

הרב יעקב אריאל
האם ישנה בעייה הלכתית בשיווק רשתי? (הכוונה היא לשיטת מכירהבה סוכן המכירות מקבל רווחים הן על המוצרים שהוא מוכר והן עלהמוצרים שנמכרים על ידי אלו שהוא מוכר להם, במבנה שלפירמידה, כאשר הרווחים גדלים ככל שעומק הפירמידה של הסוכןגדלה. לכל חברה יש את המבנה ותוכנית התגמול היחודית לה.הסוכן ברוב החברות, מתוגמל …

יתרת חובה - איסור ריבית

הרב יעקב אריאל
יש לנו בבנק תוכנית חסכון נושאת רוחים. לעומת זאת, בחשבוןהעו"ש אנו נמצאים מדי פעם ביתרת חובה. שאלותי הן:1. האם יש במצב זה איסור ריבית על יתרת החובה?2. אם קבלנו סכום כסף חד פעמי (מכרנו דירה או קבלנוירושה), האם ניתן להפקיד את כולו בתכנית חסכון או יש עדיפותהלכתית להשאיר סכום כלשהו בעו"ש כדי להמנע ממצב של…

דיני השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם יש מגבלות הלכתיות בהשקעה בקרנות נאמנות ובמניות?האם הרב יכול לפרט את 'דיני ההשקעות' השונים?

השקעה בכלכלה זרה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו שאלה באתר "מרחבקוק" כדלקמן:"האם מותר ליהודי להשקיע בכלכלה זרה, אגרות חוב ממשלתיותשל מדינה זרה, נדל"ן במדינה זרה וכגון אלה".נודה להתייחסות הרב, מבקש להתחשב בכך שלמעשה עדיף לפתחאת מדינת ישראל מאשר ארצות אחרות.בברכה,

דיני השקעות עפ"י תורה- 2

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי על 'דיני השקעות' עפ"י תורה. מהם הצעדיםהאופרטיביים שעלי לעשות כשאני רוצה להשקיע בקרן נאמנות? כיצדאבדוק שהם לא משקיעים בעסקים מחללי שבת וכו'? האם לכלהקרנות יש היתר עסקה?

לימודי משפטים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"ארציתי לשאול את כבודו: 1. האם בלימוד "משפטים" אין בעיה של ערכאות2. אם יש האם אין חילוק בין התמחות בחוזים ונדל"ן לבין פלילים.3. האם יש חילוק בין עו"ד שמאשרר חוזים וכיו"ב (עבודה משרדית) לבין עו"ד שמגן על פושעים בבית משפט.4. מתי אומרים הוא עשה שלא כהוגן יעשה לו שלא כהוגן.5. אם יש השגות נ…

אחרי רבים להטות בבי"ד

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,האם בבתי דין של ימינו נהוג ללכת אחרי הרוב גם שלא כלהדיינים שווים בחכמה?

דיני קניין

הרב יעקב אריאל
קניתי ספר עבור חברי, בידיעתו ובהסכמתו. שילמתי במזומן. הספרבביתי וחברי עדיין לא לקחו וגם לא שילם לי עבורו אם כי ברורומוסכם שייקח וישלם. כל עוד זה מצב הדברים למי שייך הספר?בתודה,

הורדת סרט מהאינטרנט בזמן שעדיין נמכר בחנויות

הרב יעקב אריאל
בס"ד האם מותר להוריד מהאינטרנט למחשב הפרטי סרט/סדרה שכברשודרו בטלויזיה (כלומר יכולתי להקליט את זה על קלטת או דיסקכשזה שודר בטלויזיה פשוט לא עשיתי זאת..), בזמן שסרט/סדרה זועדיין נמכרים בחנויות DVD? תודה רבה!

פיצויי פיטורים

הרב יעקב אריאל
שלום שאלתי היא: האם לפי ההלכה מגיע לאדם לקבל פיצויים לאחרשפוטר מעבודתו  האם זה נמצא במקורות חז"ל או מקורות נוספים  אשמח אם התשובה תהיה מורחבת ומעמיקהתודה

פנייה לדין תורה

הרב יעקב אריאל
שלום לרבברצוני לקבוע דין תורה, אך אינני יודע את הפרוצדורה, אשמח אםכבודו יעזור לי בנידון.

הנחה בארנונה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א- אני גר במועצה מקומית שנותנת הנחהבארנונה, הקריטריון הוא 3 חודשים אחרונים של השנה הלועזיתהאחרונה. רציתי לשאול אשתי עבדה ב2 חודשים האחרונים ב2מקומות עבודה. ובאחד מהם עבדה רק באותם 2 חודשים ולאחמ"כפוטרה, השאלה היא האם זה נקרא מקום עבודה, כי זה היהזמני. ומאז היא לא עבדה באותו מקום, ועבדה…

דיווח שעות עבודה בבית כשעות עבודה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.אשתי עו"ס ולעיתים קרובות בגלל עומס בעבודה היא מביאה עבודההביתה ויושבת שעות ארוכות על הכנת תיקים לגבי הפונים שלה.יחדעם זאת בגלל אילוצים שונים ישנם חודשים בהם בשעות העבודההקבועות היא לא נמצאת .נוצר מצב אבסורדי שלמרות שבפועל היאעובדת הרבה מעבר לשעות הנדרשות מהמשרה שלה מנוקה לה שכרכי חסרות לה ש…

הורדת שירים ללימוד אנגלית מהאינטרנט

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום.אני מורה (לאנגלית) ובמסגרת עבודתי אני שרה עם הילדים שיריםרבים כדי להקל עליהם את רכישת השפה. באינטרנט ישנם שיריםרבים שניתן להוריד חינם והם עשויים לסייע לי מאוד בעבודתי. אתרוב מהשירים העלו אנשים שונים לרשת לרווחת הגולשים (ברשות אושלא ברשות, זאת לא ניתן לדעת...).שירים רבים הם ישנים, ובמק…

סחורה שלא שולמה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב לכת"רבזמן האחרון נפוץ המנהל שספקים רושמים בתחתיתהחשבונית: הסחורה נשארת בבעלות המוכר עדלתשלום המלא עבורה.האם על פי ההלכה דבר זה תופס ?או שמא ברגע שהסחורה נמסרה ונעשה מעשה הקניןנשאר על המוכר רק חוב כספי ותו לא ?או אולי מצד שני זה דומה לקנין של מכאן ועד כך וכך יום ?

עבודה בחברות שמוכרות תכנים בעיתיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע, ישנם מקומות עבודה בעיתיים שדורשים עבודה בשבת או/ובמועדי ישראל ומכאלה כנראה צריך להימלט אלא אם העבודהבגדר פיקוח נפש. אולם ישנם מקומות בהם לא נדרשת עבודה בשבתאולם מקומות אלה מיצרים גם מוצרים שהינם בניגוד להלכה, כגוןחברות הכבלים או חברת הלווין שמפיצים סרטי תועבהומשחיתים את נפש הנוער(ל…

תמלוגים מספר תורני

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.אבקש לידע מהי דעת תורה באשר לקבלת תמלוגים מספר תורנישיהודי כתב ?זאת במידה ולאותו יהודי יש מקור פרנסה עיקרי אחר.כמו כן במידה וחלק מהספר עוסק בעניינים מקצועיים שאינם בהכרחקודש האם עובדה זו משנה את העובדה? בכבוד רב
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא