כלכלה ומשפט

לחלוק על נשיא בית הדין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבמצינו לאו "לא תענה על ריב לנטות" ודורשים "לא תענה על רב",שלא לחלוק על המופלא שבבי"ד.אמנם יש חולקים על פירוש זה (עיין אגרות משה או"ח חלק א סימן קט)והרי מצינו בברכות דף כז שרבי יהושע חלק על רבן גמליאל בענייןתפילת ערבית וכן עוד מקרים בהם חכמים נחלקים עם הנשיא.לדוגמה בתחילת ברכות, מאימתי קורין …

מושב דתי ורכישת משק ע"י חקלאי שאינו שומר תו"מ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב לכבוד הרב וברכת ד'.אחי גר במושב דתי בהגדרה, אך כיום כ10 אחוזים מהמושב אינםשומרי מצוות, (רובם ככולם בנים ממשיכים...). אך עדיין מוסכםשבאופן רישמי לא מקבלים למושב אנשים שאינם שומרי מצוותמוצהרים בודאי לא כבעל משק וחבר באגודה.והוא פנה אלי בשאלה לגבי אחד החקלאים מהקב' שאינם שומרימצוות, אשר פשט…

הורדת שירים וצריבת דיסק

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד שירים מהאינטרנט או לצרוב שירים לתוך דיסקואם זה לצורך עצמי בלבד האם אפשר להקל בזה או לא ומה דעתהרב עובדיה יוסף על זה.תודה רבה!

הורדת שיר מהאינטרנט וצריבת דיסקים

הרב יעקב אריאל
שלום!1) האם זה נכון שאם אני מוריד איזה שיר מהאינטרנט אז זה מותרמכיוון שאין לבעלים שליטה על זה כיוון שזה יצא לאינטרנט2) אבל אם אני צורב שיר מדיסק מקורי שזה כבר אסור אבל למהבעצם מדיסק מקורי אסור לי לצרוב והרי כיוון שקניתי את זה אז זהשיך לי אז למה אסור לצרוב?(ובאמת ראיתי גם בספר "ילקוטיוסף" שאם יש איזה…

היזק ראיה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם היזק ראיה שייך גם במקרה שהאדם השני לא יודע כללשרואים אותו או מצלמים אותו?השאלה היא רק על איסור היזק ראיה ולא על "ואהבת לרעךכמוך","לא תלך רכיל" ושאר איסורים. שהרי לפי הרבה פוסקים משמעות ההיזק ראיה זה שלא נותנים לאדםלהתנהג בחצרו כרצונו.ואם נאמר שהטעם הוא משום בושה אז גם זה ליכא.ונניח שמ…

תשלום פיצויים למעון

הרב יעקב אריאל
בני היה במסגרת של משפחתון במשך כחצי שנה . הוצאתי אותועקב אי שביעות רצון. בעלת המשפחתון דורשת תשלום עבור חודשנוסף, למרות שמלכתחילה לא סוכם על תשלום פיצויים .רציתי לדעת מה דעתו של הרב , האם עלי לשלם לה סכום כל שהוא?אודה לתשובתך, וכל טוב.

שוכר שהשכיר לשוכר

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום וברכה!אודה לרב אם יענה על שאלותי:1. האם מותר לשוכר דירה להשכירה לשוכר אחר במקומו?האם דין "אין השוכר רשאי להשכיר"- שייך דווקא במטלטלין?האם ניתן לטעון: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו?(במיוחד כאשר הוא משכיר בסכום גבוה יותר).האם זה תלוי בכמות הדיירים או אולי באיכות הדיירים? ("יש בנ…

פתיחת תיק בבית הדין

הרב יעקב אריאל
רציתי פרטים לגבי פתיחת תיק בבית הדין

ארנונה והצהרת השכרת נכס

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםברצוני לשכור דירה שהינה בעצם חלק מבית גדול שחלקו בעל הביתהשאיר לעצמו וחלקו הוא משכיר. כאשר בעל הבית רוצה שגםתשלום הארנונה יחולק פרופוציונית לחלקי הדירה- האם מותר לילקבל תנאי זה שהרי הוא מפסיד בכך את העיריה מכיוון שיש כאןבעצם שתי דירות בעוד התשלום לעיריה בעבור הארנונה נשאר עדייןכאילו יש…

ארנונה והצהרת השכרת נכס - המשך

הרב יעקב אריאל
םולש ברה דובכלתחנה םימי 'סמ ינפלמ יתלאשל הבושתב,החרטהה לע החילספ"ע) יל עודיהמ םלוא .הרידה לעב לע תלטומ הנונראהשתבוח הנש לעמ הרכשהב (היריעה רתאב םיעיפומה םינוירטירקההתוחנה ןתמ יבגל הכלשה הזל שי) רכושה לע תלטומ הנונראהלש קר אל איה תואמרהש ךכ (רכושה לש ובצמל םאתהב הנונראבשי) הרידב וירוגמ לע ריהצמ אלש ר…

קניית מוצר ללא תשלום מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מוצר ללא תשלום מע"מ כאשר בקשה זו מגיעה מהמוכר?2. האם יש הבדל אם התשלום ללא מע"מ מגיעה מהקונה או מהמוכר?

השבת אבידה לקשיש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! לפני הרבה זמן מצאתי בביתי 3 תמונות ישנות שלא שייכות לי.התמונות שייכות לקשישים במרכז יום לקשיש שבו עשיתי שירות לאומילפני כ-5 שנים.אז כשעשיתי שירות לאומי שם, ארגנתי איזשהו פרוייקט של עבודתשורשים ביוזמתי, והבאתי מספר מתנדבות מבני עקיבא שישבו עם כמהקשישים ורשמו את סיפור חייהם. כנראה שהקש…

לקיחת עלוני שבת מביכנ"ס שאני לא מתפללת בו

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,אני מתפללת בבית כנסת מסוים ששם אין כמעט עלוני שבת, לפחותלא שאני אוהבת. האם אני יכולה לקחת מבית כנסת שליד הבית שליעלונים וללכת לבית כנסת שבא אני מתפללת או שזה נחשב לגזלאו משהו בסגנון? תודה רבה ובשורות טובות

ספרים פרטיים בביכהנ"ס ודם בעופות מוכשרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אשלום,1. פעמים רבות אני רואה בעופות שאנו קונים עם הכשר מהודרואמורים להיות מומלחים נוזל אדום דמוי דם. אמרו לי שזה מוהל,אך אני עדיין מוטרד מכך - האם אין צורך לחשוש ומה לעשות? 2. פעמים רבות אני רואה בבתי כנסת וישיבות סידורים או ספריםהשייכים לאנשים פרטיים שאינם בני המקום וכנראה שכחו אותם…

פרסום ושימוש באבידה

הרב יעקב אריאל
לאחר שפרסמתי מודעה על חפץ שמצאתי, מהו הזמן שיש להמתיןעד שיהיה מותר לי להשתמש בו ?

רכב מהעבודה והוצאות דלק

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאחי עובד חברת הייטק ומקבל רכב (כמובן על חשבון חלקממשכורתו כנהוג בחברות ההייטק).אין לו שום הגבלות (הדלק על חשבון החברה).בזמנו הפנוי אחי משמש גם כמלווה שלי לאירועים שאליהם אני מוזמן.שאלתנו האם מותר לו להשתמש ברכב המדובר על מנת להסיעאותי למקומות מסויימים?שאלה נוספת האם ישנה אפשרות שאני אשלם השת…

איסור ריבית- שכירת מעות, מחילה וכלפי הנוכרים

הרב יעקב אריאל
שלום א. כאשר אדם שוכר מטלטלין מחברו, זה לגטימי לשלם עבור השכירות. מדוע כאשר אדם `שוכר` כסף מחברו, התשלום הוא איסור חמור? ב. מדוע אין אפשרות של `מחילה` בריבית ככל דיני ממונות? ג. אם ריבית כ"כ גרועה, מדוע לגוי מותר, האם זה לא מזיק רוחנית למקבל?

לחתום על צו ירושה שאינו אמת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אנחנו ארבעה יורשים ואחד מאיתנו מעונין לקנות את חלקנו בדירתהאמא ע"ה, ולהעבירה על שמו.על מנת "לחסוך" בתשלומי מסיםהוא מבקש שבעת החתימה על "צו הירושה" נרשום שאנחנו נותניםלו את הדירה במתנה, כאשר במציאות הדבר לא כך אלא שהואישלם לכל אחד את חלקו. האם מותר / ראוי לי להסכים לכך?לטענת אח אחר יש …

מכונות משחק ואסמכתא - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבעבר שאלתי את הרב לגבי מכונת משחק, שהמשתמש מכניס אליהשקל, ואז צריך לנסות על ידי פעולת זריזות ידיים לזכות בפרס.אם הצליח - זכה, ואם לא הפסיד.כגון שיש שורה של מנורות ובאמצע יש מנורה אדומה.ברגע שמכניסים שקל מתחיל האור לעבור במהירות בין המנורותוצריך להזדרז לעצור את המכונה ברגע שהאור נמצא בנו…

ניכוי מס במקור בגין שכר לשליח ציבור

הרב יעקב אריאל
בית הכנסת שבו אני מתפלל מאוגד כעמותה. העמותה משלמתבחגים סכום כסף לשליח הציבור(שהוא אדם דתי, פייטן אך אינואברך או רב אלא אדם עובד,במסגרת ממלכתית כמו רביםמאיתנו). על פי דיני המס כל מקום שניתן תקבול כנגד מתן תמורההרי שמדובר בהכנסת עבודה או הכנסה ממשלח יד. דא עקא,העמותה משלמת לחזן, רושמת הוצאה בספרים, א…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא