כלכלה ומשפט

קניין אסמכתא בתחרות שחמט

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר לשחק שחמט על כסף? (שני השחקנים נותנים סכום כסףוהזוכה זוכה בכל הסכום)ב. אם הדבר מאורגן בצורת תחרות,האם ישתנה הדין להיתר?(נגיד יש 20 שחקנים שמשלמים כסף והזוכה בתחרות זוכה בפרסכספי והפרסים הם מדמי המשתתפים)לשאלה יש השלכות למעשה. הרבה תחרויות שחמט בארץ מאורגנותבאופן כזה שהפרסים הם מדמי המשתת…

עיסוק בעריכת דין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם מותר לעסוק בעריכת דין הן מצד דיניערכאות והן מצד עורכי הדיינין שלפי חלק מהפירושים המשנהמתייחסת לעריכת דין במובן המקובל היום וכמו המעשה המובאבכתובות. תודה רבה לכבוד הרב

עיסוק בעריכת דין - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, סליחה על הטירחה הוספה לשאלה הקודמת. האםעריכת דין יכולה להתבסס על דין טענינן ליה ועל פתח פיךלאילם? אשמח אם זה אפשרי לקבל מקורות ושוב סליחה על הטירחה. תודה רבה לכבוד הרב

תשלום מראש בחוזה שכירות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.אני שוכר דירה. לפי החתום בחוזה, שכ"ד ישולם לפי השער היציגשל הדולר ביום תשלום השכירות. אלא, שבעה"ב ביקש, על מנתשלא יצטרך לבוא אל הדירה מדי חודש, שאביא לו כמה שקיםמראש. הסכמתי, ורשמתי לו שקים לפי השער היציג של אותו יום.אלא, שהשער ירד מאז בלא מעט אגורות לכל דולר. האם זכותילדרוש את ההפרש ב…

ריבית - השבחת תכשיט וסחר בצ'קים

הרב יעקב אריאל
ברשות הרב שתי שאלות בהלכות ריבית:1 .לקבל תכשיט מסויים לשלם עליו סכום של 2000 ש"ח על מנתשאני אשביח אותו ואח"כ להחזיר לבעל התכשיט ולקבל חזרה 2500ש"ח , האם כשכולם יודעים שזו העיסקה יש כאן ריבית או שמא ישכאן מכר גמור ואח"כ שוב מכר כאשר יש גם עבודה והשבחה?ואם זה אסור האם שטר מכר גמור שמסיר את האחריות ולא…

קניית אופניים גנובים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שמי... אני בן 22 מתחזק ב"ה ויש לי שאלהשמטרידה אותי לפני מספר ימים קניתי ממישהו שאני מכיר אופנייםווהיום גיליתי שהם גנובים רציתי בבקשה לדעת כיצד אני צריך לנהוגבמקרה הזה כדי לא לבוא לידי עבירה חס ושלום ראוי לציין שלאידעתי שהאופניים גנובים ואיני יודע למי הן שייכות אני מקווה שתעזורלי בהקדם…

מילוי טוטו, לוטו וכו'

הרב יעקב אריאל
האם מותר למלאת טוטו לוטו וכול מה שקשור בכך

גזל בעץ פרטי שפירותיו ברשות הרבים

הרב יעקב אריאל
עץ פרטי, שחלק מנופו ופירותיו יוצאים לרשות הרבים, האם חלאיסור גזל על הפירות שברשות הרבים?

רווחים מריבית בבנק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל,האם יש בעיה הלכתית להפקיד כסף בתכנית חיסכון שנושאת ריביתללקוח אם יש לבנק היתר עסקה? באיזה קווים כלליים צריך להיזהרשההיתר עסקה אינו נועד לו?

פיצוי על תאונה שארעה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום.אבקש לשאול את כבודו האם מותר ליהודי לקבל פיצוי כספי מחברתהביטוח על תאונה שארעה בשבת ?כמובן שמדובר במצב שהיהודי לא חילל שבת והסיבה לתאונה הינהגורם חיצוני אולם האם יש פגם בעצם קבלת התשלום על תאונהשארעה בשבת ?

זכייה במכונות משחק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,שאלתי את השאלה הזאת את הרב בטלפון, והיה לי קשה להביןאת דיבורו של הרב לכן אני שולח בכתב.יש בקניונים כל מיני מכונות משחק חוקיות שאדם מכניס אליהם שקלובעזרת מיומנות של זריזות או כח או מנסה לזכות בפרס.לדוגמה ישנה מכונה שיש בה כ50 מנורות שמתוכם רק 5 הןאדומות. ברגע שמכניסים למכונה שקל האור מתחיל …

תשלום על דלקן שנשאר ברכב

הרב יעקב אריאל
שלום הרבקניתי רכב מחברת ליסינג ולהפתעתי מצאתי כי מכשיר הדלקןהפנימי לא הוצא ממנו ובכל פעם שאני מגיע לתחנת הדלק, אין ליחובת תשלום. שאלתי היא ההאם יש עלי חובה בקום ועשה לדווח עלהדלקן שברכב שלי? האם זוהי חובה הילכתית או שמא רק מצדועשית הישר והטוב? מתווסף כאן שיקול נוסף שאם אחזיר את הדלקןלמוכר - לא בטוח …

ריבית בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאני אמור לעשות טיפול שיניים שעלותו כ -4000 ש"ח.יש באפשרותי לשלם בכרטיס אשראי ישראכרטב- 18 תשלומים ! אלא שאז יחייבו אותי גם ריבית. האם זה מותר כמו כל עסקה בנקאית או שיש כאןאיסור ריבית.החלופה היא לשלם 5 שקים על סך 800 ש"ח כל אחד. אני מעדיף את האפשרות הראשונה  אך כמובן רק אם זה אפשרי ע…

שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים

הרב יעקב אריאל
מתי אומרים נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו ומתי אומרים מצוההבאה בעבירה לגבי שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים?

הצהרה על טיפולים רפואיים

הרב יעקב אריאל
לאדם השתתפות של קופת חולים בטיפולים רפואיים במספר קבועמראש. ההשתתפות לכל טיפול היא בסכום קבוע. את קופת החוליםלא מעניין אם הטיפול יהיה יקר או זול, היא תשלם לפי הקבלות שלהמטפל אליו יגש האדם מקבל הטיפולים.האם מותר לו לקבל טיפול במחיר גבוה ומספר טיפולים מועט,ולהצהיר שקיבל מספר טיפולים רב כדי לקבל מהקופה…

ירושת אשה המפרנסת העיקרית

הרב יעקב אריאל
שלום. אשה שכתובתה 100,000 שח אבל היא המפרנסת העיקריתבמשפחה וקנו דירה אשר רשומה על שניהם. האם צריכה לעדכןאת הכתובה לסכום גבוה יותר, או יכולה לסמוך על שיקול דעתהדיינים במקרה של פטירת הבעל ח"ו שלא יעבירו את הירושהלילדיו או אחיו? תודה.

קניה במקום בו לא משלמים מע"מ

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם מותר לי לקנות בגדים וכדומה בשוק כאשר המוכר לא נותןקבלה. יש לציין שהמכירים בשוק הם עד כדי שליש או חצימהמחירים בחנות.אם מותר האם להחמיר ועד כמה?האם מותר לנסוע במונית שרות שככל שאני יודע עובדת שלא כחוקואין מקבלים שם קבלה?אם ניתן גם להסביר את העקרונות הבסיסים של התשובה.תודה רבה

אבידה בשטרות כסף

הרב יעקב אריאל
שלוםחברי מצא סכום כסף בשטרות,ללא ארנק.רצינו לברר האם פרוט השטרות מהווה סימן המחייב להכריז ?תודה

שימוש בעגלת קניות שנלקחה ללא רשות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ברצוני לשאול שאלה שמטרידה אותי. יש בבניין המגורים בו אניגרה עגלת קניות של סופרמרקט שנילקחה כנראה ללא רשות.שאלתי היא: האם מותר לי להשתמש בה בלי לעבוד על איסור גזל???בברכה.

מחלוקת על המופלא שבבי"ד ועל המלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידועה המחלוקת על פירוש האיסור "לא תענה על רב" - האם זהאיסור לחלוק על המופלא שבבית דין או שהאיסור הוא שהמופלא לאיאמר דעתו בתחילה כדי שלא יחששו לחלוק עליו.עיין אגרות משה או"ח חלק א סימן קט.ואע"פ שהרמב"ם בפירוש המשניות ובספר המצוות הכריע שאסורלחלוק על המופלא, בספר משנה תורה משמע שדעתו שמותרלח…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא