כלכלה ומשפט

אכיפת חוזה בבימ"ש אזרחי

הרב יעקב אריאל
האם לצורך אכיפת חוזה , מול יזם שהתחייב בחוזה לבנות דירה ,ובפועל לא בונה אותה , ניתן לפנות לבית המשפט אזרחי ?

גמילות חסד בגופו כמעשר כספים

הרב יעקב אפשטיין
הנני בן 59 והפסקתי לעבוד לפני שנה ומתקיים השקעות מניבות ומקצבת ב.ל של נכות. החלטתי להקדיש זמן להתנדבות.לשם כך אני אני מבקר קשישים מטעם ביטוח לאומי 2 או 3 בשבוע וניצולת שואה פעם אחת.כמן כן אני מתנדב בבית חולים בוקר בשבוע ומבקר חולים. גם לומד ערב עם סטודנטים מחול יהדות. האם כל זה יכול על חשבון מעשר…

דין תורה בחו"ל

הרב יעקב אריאל
ב"ה כבוד הרב שי' אני משמש כרב בעיר באחת ממדינות חבר העמים.יש בעיר איש עסקים יהודי שנמצא בסכסוך עם העיריה אשר בראשהמכהן ראש עיר יהודי, העיריה בראשות ראש העיר החליטו להרוסמבנה אשר בראשות איש העסקים ובכך גרמו לו להפסד לפי דבריושל 5.2 מיליון דולר, הנ"ל מבקש לתבוע את ראש העיר אצלי לדין תורה.שאלתי לכבוד…

ניהול תיק השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום, האם ניתן לתת לחברת השקעות לנהל עבורי תיק השקעותבתמורה לדמי ניהול, האם צריך לחתום על היתר עסקה?

החזרי נסיעות

הרב יעקב אריאל
ארגון מסויים שאני עובד בו נותן לי החזרי נסיעות בהתאם לשוברינסיעה, שאני מגיש לו.באם ארע שבמקום הנסיעה הקבועה באוטובוס, הסתייע בידיוהשתמשתי בטרמפ, האם מותר לי לקחת שובר אחר השווה לערךהנסיעה ולהגישו לאותה חברה, ע"מ לקבל בכ"ז את דמי הנסיעה,שהרי ממ"נ טירחת ההגעה הרי נעשתה מכ"מ ועל זה, לכאורה,משלמת החברה?…

המשמעות הרוחנית של דיני הקניינים

הרב יעקב אריאל
האם לצורת הקניינים,שבתורה ובחז"ל יש משמעות רוחנית מיוחדת,למשל לעומת סדרי משפט אחרים? או שיש כאן רק סידור צורתהחיים בדרך מסוימת ואין משמעות מיוחדת בכל קנין וקנין. והאםבעצם סיטומטא, משמעותה כל דרך הסכמית מקובלת, ואז איןענין להשתמש בקנניני ההלכה?

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1. האם הכלל "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" שנפסק ברמב"ם וכןהוראת רבא לתלמידיו (בבא בתרא קל:) שלא לקבל את דבריו אםהם רואים בהם פירכא - האם זה נוגע רק לדיני ממונות ודיינות אושהוא הדין בכל תחומי התורה כולל איסור והיתר ושבת?2. האם כללי הפסיקה שמופיעים בחושן משפט סימן כה: שמדריכיםאת הדיין כיצד…

ערכאות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם ישנו איסור לעבוד כעו"ד ואם כן באלה תחומים?מהומקור האיסור?באם ישנו איסור האם יש איסור לעבוד במשרד עו"ד (אני במהלך שנתהתמחות)?אודה לרב אם יוכל להשיב לשאלתי בצורה מפורטת.

תשלום ביטול צימר

הרב יעקב אריאל
אני בעל צימר בצפון מידי פעם ישנם מצבים של ביטול ע"י אנשיםורציתי לשאול את כבוד הרב מה הדין ע"פ דין תורה במצב מאין זהכאשר הביטול הוא סמוך למועד או תוך כדי המועד של השהיה. האםע"פ הדין לי יש חובה לשמור את הצימר לאנשים שמזמינים והאם זהמחייב אותם, במיוחד בעונה שהרבה אנשים אחרים פונים ואתה דוחהאותם כי הצימ…

שינוי שכר טרחה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.אני עורך דין, ובא לפני המקרה הבא: אדם מסויים רכש דירה לפני כארבעים וחמש שנים. עקב צרותגדולות שפקדו אותו, לא רשם מעולם את הדירה על שמו בלשכתרישום המקרקעין ("טאבו"). בינתיים מת הקבלן, החברה הקבלניתהתפרקה, ומסמכיה בוערו הן ברשם הקבלנים והן ברשם החברות. לפני כתשע שנים פנה אלי בנו של הרוכש, …

עבודה ורפורמיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהתקבלתי לעבודה בחברה מסויימת, וגיליתי שהיא כנראה נעזרתבעמותה העוסקת בעזרה גם לאירגונים רפורמיים. אציין כי לחברהשאני אמורה לעבוד בה אין קשר (למיטב ידיעתי) לשום אירגוןרפורמי. האם מותר לי לעבוד בחברה זו? תודה.

ענייני תאונה וביטוח

הרב יעקב אריאל
שלום,רכבי ניזוק בתאונה שלא באשמתי, המוסך, בהמלצת שמאי, תיקןגם נזק שהיה כבר מלפני התאונה.נזק שלא הייתי מעוניין לשלם עלתיקונו.א. האם אני צריך לדווח על כך לביטוח ששלם לי גם על הנזקהנ"ל .ב. מה הדין אם יידעתי את המוסכניק על כך שהפגם היה מלפניהתאונה, ובכל זאת הוא לא יידע את השמאי ותיקן. (אני נהניתימהרמאות…

סמכות הסנהדרין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםלגבי המצווה ``לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל``אומר הספרי שיש לשמוע לחכמים אפילו אם יגידו לך על ימין שהואשמאל ועל שמאל שהוא ימין. היינו אפילו אם אדם חושב שהסנהדריןלא צודקים הוא צריך לציית להם.(אמנם יש לזה הגבלות, וכמו שהבנתי מהרמב``ן שחכם שסבורשהסנהדרין טעו אסור לו להקל והוא חי…

חרמים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב1. האם יש כיום מי שמוסמך לתקן חרמים חדשים? כמו חרם דרבינוגרשום וכו'2. האם יש חיוב לשמוע לחרם שלא התקבל על הציבור? אושהציבור לא הסכים לו?

גרימת נזק בסופרמרקט

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!בעת עריכת קניות בסופר מרקט נתקלתי עם העגלה באחד המדפים. רגע קט לאחר מכן מהמדף שצמוד אליו נפלה צנצנת עם דברימאכל ונשברה. אציין כי המסדרונות בחנות זו צרים ויתכן ובגלל זהנתקלתי במדף. האם עליי לשלם את ערך הצנצנת? אציין עוד כיבשביל הסופר מרקט הזה מדובר בסכום פעוט (כ-24 ש"ח) ואילובשבילי כא…

שדכנים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה, לפני יותר משנה פניתי לאברך מסויים ששמעתי שלו ולאשתו ישהצלחות השידוכים ושאלתי אותה האם שייך שארשם אצלם מכיווןשאני לא הטיפוס הקלסי של אותה ישיבה והיא ענתה שכן כיווןשפונים אליה מעוד מקומות.הבנתי שיש לשלם 150 ש"ח בראיון ואםזה מצליח אז ראש הישיבה של אותו אברך מחליט כמה משלמים.הגעתי לראיון וש…

שימוש ללא רשות

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר להשתמש במטען של פלאפון של חברי ללארשותו?(כשאין לי כל ספק שהיה מסכים, שהרי אין ההטענה פוגעת במטען)ב. אותה שאלה לגבי עט.(כאן כן יש איזה בזבוז מועט)

כשרות לעדות של מעלים מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאדם שמעלים מס ולא משלם אותו למס הכנסה להיותעד בחתונה או שעבירה זו פוסלת אותו מלהעיד ?

עבודה כטכנאי חברת כבלים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבכרגע אני מחפש עבודה והציעו לי לעבוד בתור טכנאי כבלים שלהטלויזיה האם מותר לעבוד שם ולחבר את האנשים לחברת כבלים?האם זה כאילו שאני נותן יד לזה?תודה מראש

גניבה של קטן

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,כשהייתי כבן -8 גנבתי מהארנק של אחי הגדול (שהיה אז כבן 22)סכום של 100 לירות שעמל רבות על מנת להרוויחם.כמובן שמאז אני מאוד מצטער על כך. מעולם לא סיפרתי זאתלאיש מחמת הבושה.האם אני צריך להחזיר לו את הכסף?אם כן כמה? ואפרט את השאלה:אפשרות מס' 1: אם החזר החוב הוא ללא הצמדה אז 100 לירותשוות היום 0.…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא