כלכלה ומשפט

צריבת דיסקים שבכל מקרה לא יקנה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!שמעתי שאסור לצרוב דיסקים מחמת הפסד לאמן. אמנם אם אנירוצה לצרוב דיסק עם שירים של אומנים ולהקות שונות, ואני ממילאלא אקנה דיסק של כל אומן ואומן בשביל שיר אחד שאני אוהבתוממילא לא יהיה הפסד לאומן?יש לציין שידוע לי שאם זה דיסק שלם שאני אוהבת חל איסור לצרבו.

השקעה בניירות ערך

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום וברכהלאחרונה מתרבים הפרסומים (מסחריים ושל "מכון צומת") על איסורהשקעה בניירות ערך רגילים, כי בחברות הללו יש חילול שבתועוד. הפתרון המוצע הוא השקעה דרך חברת "הילת-שוהם", שבהמקפידים על "השקעה כשרה בלבד".שאלתי היא האם אכן אסור לקנות ניירות ערך שלא דרך חברה זו,ואם זה אסור, האם דרך חברה זו א…

מחילת חוב בגמ"ח הלוואות

הרב יעקב אריאל
א. האם אחראים על הגמ"ח המבוסס על כספי ציבור יכולים למחולעל חוב של אדם מסוים בגלל מחלה קשה וכד'. מדובר בגמ"ח הלוואות.ב. ככלל מה הם סמכיות האחראים על הגמ"ח?ג. האם מותר להוריד שירים/סרטים מהאינטרנט ללא תשלום?

מינוי בי"ד אחיד

הרב יעקב אריאל
אשאלה מהרב שתי שאלות: האחת, הנה ידוע כי בעוה"ר בשלהגלות המרה נתפלגו מנהגיהם ואורחותיהם של אחב"י ועל-כן עתהב"ה שזכינו לשוב לארץ ולכינון מדינת ישראל, שעפ"י הראי"ה היאראשית צמיחת גאולתנו, האם אין מקום לנסות להקים בי"ד שיאחד אתציבור שלומי אמוני ישראל אחריו (בסגנון סנהדרין) ולא תהיה נראיתהתורה כשתי תורות…

תשלום עברו הזמנה מוטעה של שירות

הרב יעקב אריאל
ברשותי שתי דירות המחוברות. על אחת מהן משכנתא, ובמסגרתה גםביטוח לקלקולים בדירה. הזמנתי דרכם שירות לנזילה. הפועל בא, בדק, והנחה אותנו כיצד לתקן בעצמנו. התיקון העצמי הועיל.לאחר מכן נזכרנו שהנזילה היתה בדירה שאינה מכוסה ע"י ביטוח המשכנתא.אילו זכרתי מראש שהדירה אינה מבוטחת, הייתי פונה לשרברב רגיל להזמנת …

מנהל חשבונות וחישוב ריבית

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב אריאל שליט"א, שלום הנני מבקש לשאול כדלהלן :מנהל חשבונות שמתבקש לעסוק בחישובי רבית שללא היתר עסקהמה עליו לעשות? האם הוא צריך לסרב? ואם הסירוב עלול לעלות לו במשרתו כיצד לנהוג? בתודה ובברכה

קניית דירה מכונס נכסים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות דירה מכונס נכסים?

העתקת תוכנה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ישנה תוכנת מחשב שמצורפת למצלמות דיגיטליות מסוימות כ"בונוס"(פעוט, יש לציין) שיעודד צרכנים לקנות דווקא מצלמות אלו.ככל הידוע לי לא ניתן לרכוש את התכנה לבדה.בהנחה שגם אם לא אשיג את התכנה לא ארכוש את המצלמהבשביל כך, האם מותר לי להעתיק את התוכנה מחבר? תודה וכט"ס

עביד איניש דינא לנפשיה בעיכוב משכורות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אם לא שילמו לאדם כמה משכורות, האם יכול לעכב את הציוד שלהחברה אצלו בבית עד שימסרו לו את המשכורות ? תודה.

חיובי כרטיס אשראי במסחר אלקטרוני

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד הרב. רציתי לשאול, במקרה של ביצוע עסקה עם חברה בינלאומית דרךהאינטרנט, לפעמים החברה עלולה לחייב את כרטיס האשראי שליבשבת, בלי שאני אפילו אדע על כך. האם זה יוצר בעיה הלכתית, ואם כן מה אפשר לעשות?

צריבת דיסק או מספר שירים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לפי ההלכה לצרוב דיסק של שירים ולהביאו לחבר?האם יש הבדל בין צריבת דיסק שלם לבין צריבת מספר שירים?האם מותר להוריד מהאינטרנט שירים מסויימים?

ריבית - בהוזלת מחיר

הרב יעקב אריאל
האם אני יכול לבקש הנחה ממוכר בחנות מתוך ציון העובדה שאנימשלם במזומן, כאשר אני יודע שהמוכר אכן יתן לי את ההנחהמכיוון שהמחיר המקורי הינו מתוך נקודת הנחה של המוכר שבד"כמשלמים בכרטיס אשראי (הערה :אין הכוונה שהתשלום בכרטיסאשראי הוא בתשלומים, אלא שהחיוב מתבצע בסוף החודש)

צריבת דיסקים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. באינטרנט יש כמה אתרים בהם צריבתהדיסקים נעשית תמורת תשלום, ובצורה חוקית ומקובלת גם עלחברות התקליטים. האם מותר לצרוב שירים באתרים אלו? תודה.

אחריות של צלם

הרב יעקב אריאל
אם צלם מקצועי, צילם תמונה, שהלקוח לא מרוצה ממנה. האםהלקוח צריך לשלם? האם זה תלוי 'במנהג המדינה'?

גיזום שיח הנוטה לרה"ר

הרב יעקב אריאל
אני משמש כגנן מטעם היישוב.בחצר של אחת המשפחות, בלט שיח (גדר חיה) אל מחוץ לגדרביתם לעבר הרחוב ובכך מנע והפריע לעבור.אני גזמתי את השיח בענפים הבולטים לרחוב.לאחר מכן באו בעלי החצר וטענו שאני חייב לשאול את רשותםבכדי לגזום ענפים אלו.מה דין במקרה זה ?

זכויות יוצרים בהלכה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!ברצוני לברר את נושא זכויות היוצרים בהלכה, ולכן :1.האם הרב יכול להפנות אותי למקורות שונים העוסקים בנושא זה?(רצוי כמה שיותר)2.ברצוני לברר מספר שאלות מעשיות אם הרב:א. אינטרנט:מה גדרו בהלכה מצד זה שהוא מאגר גדול של מידע (לעינינו: כשר) חוקי ושאינו חוקי? דהיינו: מספר רב של אנשים הכניסו לתוכו שירי…

גזל הגוי, בל תשחית וריבונות

הרב יעקב אריאל
בע"הלכבוד הרב יעקב אריאלשלום רב, במהלך דיון בישיבתנו (הישיבה התיכונית בחיספין) נתקלנו במספרשאלות בנוגע עמדת ההלכה לגבי 'גזל הגוי' ו'בל תשחית' במצבמלחמה, ובמצב שלטון יציב. הייתי שמח אם הרב היה עונה עלהשאלות, (במקרה של שאלות ברמה גבוהה- מורי ורבי יסייע ליבהבנת תשובת הרב). מובן וברור שכל השאלות הן תיא…

קנס על איחור תשלום שכ"ד - המשך

הרב יעקב אריאל
בנושא קנס איחור על תשלום שכ"ד כתב הרב: "שאלה:שוכר דירה טען כי קנס של 50$ לכל יום איחור בתשלום שכרהדירה כמוה כריבית, משום שהיא גדלה ביחס ישיר לזמן האיחור.לעומתו אני טוען כי אין זו ריבית משום שההפרש הוא דרקוני ולכןהוא חורג מכלל ריבית מקובלת ואופיה של התוספת היא עונשי לשםהרתעה ולא לשם התחשבנות מקובלת.…

צריבה והעתקה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!יש לי מספר שאלות הקשורות לנושא זכויות יוצרים:1.האם מותר להוריד תוכנות מאתרי שיתוף קבצים? והאם זה משנהאם הורדת התוכנה היא לצורך זמני, כגון: סטודנט הזקוק לתוכנהרק לסמסטר אחד (4 חודשים), וכדומה?האם יש הבדל בין תוכנות,שירים או סרטים?2.האם יש היתר להוריד שיר\סרט\תוכנה אם בטוח ב-100% שהואלא היה ק…

זכויות יוצרים- ייאוש בעלים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב- מועדים לשמחה! שמעתי פסק של ראש ישיבת הסדר שפסק כי היום בעידן שיתופיהקבצים והצריבות קיים יאוש בעלים של היוצר על זכויות היצירהולכן לאחר 3 חודשים שהיצירה פורסמה ניתן להשתמש בה חופשימפני שיש ייאוש בעלים. בתור בחור בשיעור א' שמעתי את הדבר וזה נשמע לי ממש לאהגיוני מפני שהזכויות הללו הן פרנסת ה…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא