כלכלה והלכה

קרן השתלמות- המשך

הרב יעקב אריאל
בס"דהרב כתב לי בתשובה על קרן השתלמות למורים:"קרן השתלמות היא ממון שחלקו מפריש המעביד וחלקו מופרש ממשכורת העובד בעל כרחו. הממון מושקע ומקבל רווחים ורבית עד שהוא ניתן לעובד. נראה לי שאותך כעובד לא צריך לעניין מה המעביד עושה עם הכסף, ואפילו הוא מלוה ברבית אתה אינך צד בכל העסק הזה". א. אחד מרבני ישיבת …

החזרת מענק שנלקח במרמה

הרב יעקב אריאל
סטודנטית לפני שנים רבות לקחה מענק ממשלתי בחו"ל בתנאי שלא תעבוד מעבר למספר שעות מסויים. אך, היא עבדה מעבר למספר השעות המותרות לה ולא עמדה בתנאים וכעת רוצה לתקן את העוול. כיצד עליה לנהוג?

קרן השתלמות למורים

הרב יעקב אריאל
מורים במשרד החינוך יכולים להצטרף רק לקרנות השתלמות של הסתדרות המורים או של ארגון המורים ולשתיהן אין פיקוח הלכתי ואין היתר עיסקה.א. שאלה הלכתית: האם מותר להצטרף לקרן כזו כדי שלפחות לא נאבד את הזכויות שמגיעות לנו?ב. שאלה מעשית: מה אפשר לעשות ולמי יש לפנות כדי לשנות את המציאות הזו של חוסר מענה מצד משרד…

עבודה בחברה שאינה שומרת שבת

הרב יעקב אריאל
הציעו לי לעבוד בחברה שמופיעה עם הצגות וסרטים גם בשבתות. התפקיד שהוצע לי הוא יצירת סרטים (שיוצגו אף בשבת), האם מותר לי לקבל את העבודה?

גבית חוב בהמחאה שנשכחה

הרב יעקב אריאל
ראובן קיבל משמעון תשלום חוב בהמחאה של לוי, ראובן שכח את ההמחאה ונזכר בה לאחר שנתיים.רב אחד ענה לי שראובן צריך לגשת עם ההמחאה הבלתי פרועה ללוי ולתבוע ממנו את תשלום החוב שלא נפרע. האם כך ההלכה.

לעבוד כסוכן "הרבלייף"

הרב יעקב אריאל
האם מותר לעבוד בתור סוכן בהרבלייף חברה שמספקת תוספי מזון?

איסורי ריבית בהשקעות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א.ברצוני לדעת איזה מוצרים פיננסים ניתן לרכוש ללא חשש ריבית?(מדובר במוצרים ללא היתר עסקא) תעודות סל מחברות פרטיות,האג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, ומלווים לסוגיהם תודה רבה!

דחיית תשלום לספק עם חוב

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אני חבר בוועד של ישוב קהילתי, לפני כחודש הזמנו שרות מספק והתחייבנו לשלם לו לאחר 30 יום. בהגיע מועד התשלום התברר לנו כי לאותו ספק יש חוב אלינו עבור שרותים שאנו סיפקנו לו.  א. האם מותר לנו לעכב את התשלום עד להסדרת החוב מצדו?ב. האם מותר היה לנו להתחייב במועד הזמנת השרות על תשלום בידיעה …

ריבית לגוי

הרב יעקב אריאל
למדנו בספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קצח "שציוונו לבקש ריבית מן הגוי ואז נלוה לו עד שלא נועילהו ולא נעזור לו אבל נזיקהו..." אני מבין שאין מצווה לגמול חסד עם הגוי אך מדוע להזיקו?

ניהול משא ומתן

הרב יעקב אריאל
חברי סוחר בבורסה לני"ע ועוסק בתיוון בין קונים ומוכרים של מניות.האם מותר לו לשנות את העובדות הקיימות על מנת לגשר בין הצעות המוכר והקונה. למשל: המוכר מציע 10 ש"ח למניה, והקונה מוכן לקנות רק ב5 ש"ח. האם מותר למתווך לומר למוכר שיש לו קונה בשמונה ש"ח בכדי לאלצו לרדת וכן לומר לקונה שיש לו מוכר בשמונה בכדי…

עיגול סכום תשלום -ריבית

הרב יעקב אריאל
1) סוחר ששילם על סחורה מעט יותר כדי שיהיה עגול במזומן, האם זו רבית?2) אם המוכר נתן את היתר על התשלום לצדקה כדי שלא יעבור על רבית, האם המשלם עבר ברבית?

פטור מתשלום מיסים לפי החזו"א

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,נאמר לי שהחזון איש פסק שכיום בארץ אין דינא דמלכותא דינא ופטורים מלשלם מיסים.בכל אופן יהודי (חרדי ברוב המקרים) שהולך אחרי גדול דור מסויים על כל דבר ולא זז ימין או שמאל למה שהוא אומר לו, האם הוא יכול לטעון שהגדול דור שלי פוטר אותי מלשלם מיסים?האם היהודי הזה לא צריך לחשוש לגדולי דור אחרים…

ריבית על אוברדראפט

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום,האם הריבית על אוברדרפט/מסגרת אשראי הינה במסגרת היתר ההעיסקא? אלו הלוואות למשק הבית הינם בתוך היתר ההעיסקא?שבוע טוב

ריבית בהלוואות

הרב יעקב אריאל
האם בהלואות דלקמן יש איסור ריבית ואסור לקחתן: א. החזר ההלואה באמצgות הוראת קבע בתשלומים חודשיים, ללא ריבית וללא הצמדה. עמלה של 7 ש"ח על כל תשלום תקוזז מראש מסכום ההלואה.ב. החזרת ההלואה ע"י הפקדת שיקים דחויים, על כל שיק דחוי  תיגבה תוספת של דמי משמרת בבנק

קנייה אצל גוי ע"י מטבעות מזוייפים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות אצל גוי ולתת לו מטבעות מזוייפים,שכמעט אין סיכוי שיגלה זאת,וממילא לא יהיה חילול השם,כשם שאם הוא נתן יותר מדי עודף-מותר שלא להחזיר לו אם אין סיכוי שהוא יגלה זאת?

חיוב היתר עיסקה בחשבון מיוחד

הרב יעקב אריאל
האם חשבון חו"ז (חובה וזכות) חייב בהיתר עיסקה. המדובר בחשבון בין ישוב לארגון קניות, לעתים החשבון נמצא בזכות ואז הישוב הוא המלוה וארגון הקניות הלווה ואז ארגון הקניות מזכה את הישוב ברבית. וכן להיפך אם הישוב חייב לארגון הקניות הוא משלם על כך רבית. אם צריך היתר עיסקה האם צריך מצד שני הצדדים או שמספיק שלצ…

מתן שירות למערכת אינטרנטית בחו"ל בשבת

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לחברה עם בעלים יהודים, לתת שירות לגויים, בשבת ע"י גויים? הכוונה לתמיכה במערכות אינטרנטיות במקומות שונים בעולם.

שכר דירה מעבר למקובל

הרב יעקב אריאל
המקרה:יישוב מסויים בארץ בו מקובל שעלות דכר דירה לחודש הינה 500 ש"ח או בדירה משופצת 550 ש"ח. השאלה:האם קיים שיקול הלכתי המתיר או אוסר העלאה של שכ"ד (ע"י בעל בית) לסכום הגבוה מהמקובל ביישוב? במידה וניתן להעלות, האם קיימת מגבלה בסכום ההעלאה?

ריבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבלקחתי הלוואה מהבנק כאשר הכסף נועד עבור קרוב משפחה. אני מחזיר תשלומים בריבית מסויימת לבנק. האם מותר לי לקבל מקרוב המשפחה את הסכום החודשי המוחזר לבנק כולל הריבית או רק את הקרן?

שימוש במטבעות מזוייפים

הרב יעקב אריאל
בשוק מסתובבים הרבה מטבעות בני 1 ש"ח שהם מזוייפים. שמעתי שיש שני סימנם להבחין בהם:1.במטבע אמיתי ישנה כוכבית מתחת לסמל המדינה ובמזוייף-אין! 2.מטבע אמיתי נמשך למגנט,ואילו מזוייף-אינו נמשך למגנט.שאלותיי הן:א.האם מותר להשתמש במטבעות אלה או שיש להשמידם [וההפסד הוא כמובן על חשבון מי שקיבל מטבע זה]?ב.האם …
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    הבא