כלכלה והלכה

ארנונה והצהרת השכרת נכס

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםברצוני לשכור דירה שהינה בעצם חלק מבית גדול שחלקו בעל הביתהשאיר לעצמו וחלקו הוא משכיר. כאשר בעל הבית רוצה שגםתשלום הארנונה יחולק פרופוציונית לחלקי הדירה- האם מותר לילקבל תנאי זה שהרי הוא מפסיד בכך את העיריה מכיוון שיש כאןבעצם שתי דירות בעוד התשלום לעיריה בעבור הארנונה נשאר עדייןכאילו יש…

ארנונה והצהרת השכרת נכס - המשך

הרב יעקב אריאל
םולש ברה דובכלתחנה םימי 'סמ ינפלמ יתלאשל הבושתב,החרטהה לע החילספ"ע) יל עודיהמ םלוא .הרידה לעב לע תלטומ הנונראהשתבוח הנש לעמ הרכשהב (היריעה רתאב םיעיפומה םינוירטירקההתוחנה ןתמ יבגל הכלשה הזל שי) רכושה לע תלטומ הנונראהלש קר אל איה תואמרהש ךכ (רכושה לש ובצמל םאתהב הנונראבשי) הרידב וירוגמ לע ריהצמ אלש ר…

קניית מוצר ללא תשלום מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מוצר ללא תשלום מע"מ כאשר בקשה זו מגיעה מהמוכר?2. האם יש הבדל אם התשלום ללא מע"מ מגיעה מהקונה או מהמוכר?

איסור ריבית- שכירת מעות, מחילה וכלפי הנוכרים

הרב יעקב אריאל
שלום א. כאשר אדם שוכר מטלטלין מחברו, זה לגטימי לשלם עבור השכירות. מדוע כאשר אדם `שוכר` כסף מחברו, התשלום הוא איסור חמור? ב. מדוע אין אפשרות של `מחילה` בריבית ככל דיני ממונות? ג. אם ריבית כ"כ גרועה, מדוע לגוי מותר, האם זה לא מזיק רוחנית למקבל?

לחתום על צו ירושה שאינו אמת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אנחנו ארבעה יורשים ואחד מאיתנו מעונין לקנות את חלקנו בדירתהאמא ע"ה, ולהעבירה על שמו.על מנת "לחסוך" בתשלומי מסיםהוא מבקש שבעת החתימה על "צו הירושה" נרשום שאנחנו נותניםלו את הדירה במתנה, כאשר במציאות הדבר לא כך אלא שהואישלם לכל אחד את חלקו. האם מותר / ראוי לי להסכים לכך?לטענת אח אחר יש …

מכונות משחק ואסמכתא - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבעבר שאלתי את הרב לגבי מכונת משחק, שהמשתמש מכניס אליהשקל, ואז צריך לנסות על ידי פעולת זריזות ידיים לזכות בפרס.אם הצליח - זכה, ואם לא הפסיד.כגון שיש שורה של מנורות ובאמצע יש מנורה אדומה.ברגע שמכניסים שקל מתחיל האור לעבור במהירות בין המנורותוצריך להזדרז לעצור את המכונה ברגע שהאור נמצא בנו…

ניכוי מס במקור בגין שכר לשליח ציבור

הרב יעקב אריאל
בית הכנסת שבו אני מתפלל מאוגד כעמותה. העמותה משלמתבחגים סכום כסף לשליח הציבור(שהוא אדם דתי, פייטן אך אינואברך או רב אלא אדם עובד,במסגרת ממלכתית כמו רביםמאיתנו). על פי דיני המס כל מקום שניתן תקבול כנגד מתן תמורההרי שמדובר בהכנסת עבודה או הכנסה ממשלח יד. דא עקא,העמותה משלמת לחזן, רושמת הוצאה בספרים, א…

בקשת החזר הלוואה לפני הזמן שנקבע וריבית

הרב יעקב אריאל
אני סטודנט במכללת אשקלון במסגרת הלימודים הוטלהעלי משימה הכוללת ששאילת רב שאלה בנושא כלכלי בהיבטהיהודי שאלתי היא: אם לוויתי כסף מאדם ומראש סגרנו על תאריךשבו אני צריך להחזיר לו את הכסף והוא מבקש ממני להחזיר לואת הכסף לפני הזמן שקבענו האם אני חייב להחזיר כאשר הואמבקש ומה אומרת ההלכה בעניין זה. בנוסף ה…

ריבית ביהדות

הרב יעקב אריאל
מהם המקורות שבהם מוזכר נושא הריבית ,כיצד נהגו בעבר וכיצדנוהגים כיום (בנקים וכו..)?ומה הנוהג לגבי עו"כ?

שיווק רשתי

הרב יעקב אריאל
האם ישנה בעייה הלכתית בשיווק רשתי? (הכוונה היא לשיטת מכירהבה סוכן המכירות מקבל רווחים הן על המוצרים שהוא מוכר והן עלהמוצרים שנמכרים על ידי אלו שהוא מוכר להם, במבנה שלפירמידה, כאשר הרווחים גדלים ככל שעומק הפירמידה של הסוכןגדלה. לכל חברה יש את המבנה ותוכנית התגמול היחודית לה.הסוכן ברוב החברות, מתוגמל …

יתרת חובה - איסור ריבית

הרב יעקב אריאל
יש לנו בבנק תוכנית חסכון נושאת רוחים. לעומת זאת, בחשבוןהעו"ש אנו נמצאים מדי פעם ביתרת חובה. שאלותי הן:1. האם יש במצב זה איסור ריבית על יתרת החובה?2. אם קבלנו סכום כסף חד פעמי (מכרנו דירה או קבלנוירושה), האם ניתן להפקיד את כולו בתכנית חסכון או יש עדיפותהלכתית להשאיר סכום כלשהו בעו"ש כדי להמנע ממצב של…

דיני השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם יש מגבלות הלכתיות בהשקעה בקרנות נאמנות ובמניות?האם הרב יכול לפרט את 'דיני ההשקעות' השונים?

השקעה בכלכלה זרה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו שאלה באתר "מרחבקוק" כדלקמן:"האם מותר ליהודי להשקיע בכלכלה זרה, אגרות חוב ממשלתיותשל מדינה זרה, נדל"ן במדינה זרה וכגון אלה".נודה להתייחסות הרב, מבקש להתחשב בכך שלמעשה עדיף לפתחאת מדינת ישראל מאשר ארצות אחרות.בברכה,

דיני השקעות עפ"י תורה- 2

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי על 'דיני השקעות' עפ"י תורה. מהם הצעדיםהאופרטיביים שעלי לעשות כשאני רוצה להשקיע בקרן נאמנות? כיצדאבדוק שהם לא משקיעים בעסקים מחללי שבת וכו'? האם לכלהקרנות יש היתר עסקה?

פיצויי פיטורים

הרב יעקב אריאל
שלום שאלתי היא: האם לפי ההלכה מגיע לאדם לקבל פיצויים לאחרשפוטר מעבודתו  האם זה נמצא במקורות חז"ל או מקורות נוספים  אשמח אם התשובה תהיה מורחבת ומעמיקהתודה

הנחה בארנונה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א- אני גר במועצה מקומית שנותנת הנחהבארנונה, הקריטריון הוא 3 חודשים אחרונים של השנה הלועזיתהאחרונה. רציתי לשאול אשתי עבדה ב2 חודשים האחרונים ב2מקומות עבודה. ובאחד מהם עבדה רק באותם 2 חודשים ולאחמ"כפוטרה, השאלה היא האם זה נקרא מקום עבודה, כי זה היהזמני. ומאז היא לא עבדה באותו מקום, ועבדה…

עבודה בחברות שמוכרות תכנים בעיתיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע, ישנם מקומות עבודה בעיתיים שדורשים עבודה בשבת או/ובמועדי ישראל ומכאלה כנראה צריך להימלט אלא אם העבודהבגדר פיקוח נפש. אולם ישנם מקומות בהם לא נדרשת עבודה בשבתאולם מקומות אלה מיצרים גם מוצרים שהינם בניגוד להלכה, כגוןחברות הכבלים או חברת הלווין שמפיצים סרטי תועבהומשחיתים את נפש הנוער(ל…

תמלוגים מספר תורני

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.אבקש לידע מהי דעת תורה באשר לקבלת תמלוגים מספר תורנישיהודי כתב ?זאת במידה ולאותו יהודי יש מקור פרנסה עיקרי אחר.כמו כן במידה וחלק מהספר עוסק בעניינים מקצועיים שאינם בהכרחקודש האם עובדה זו משנה את העובדה? בכבוד רב

עבודה בחברות שמוכרות תכנים בעיתיים - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.באשר לתשובתו של כבוד הרב בנושא. במחילה מכבוד תורתו אולםכבודו טעה בעניין זה אולם זה מעידל טהרת נפשו שאינו בקיבענייני "חולין". אולם מכיוון שהנני מכיר את הנדסית את אמצעיהתקשורת, נכון הדבר שלעיתים ישנם גופי תקשורת שמשמשים רקכ"תווך" תקשורתי לטוב או למוטב כלשונו אולם במאי דעסקינן איןהדבר כך, חב…

קרן פנסיה וקרן השתלמות

הרב יעקב אריאל
אני מורה וחבר בהסתדרות המורים,אני משויך לתוכנית קרן השתלמות של המדינה וקרן פנסיה מבטחים.אני מעוניין שכספים אלו יושקעו בחברות הנמנעות מאיסורי ריבית וכו' אך לא מצאתי כאלה. מה עלי לעשות?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    הבא