כלכלה והלכה

זכויות יוצרים- ייאוש בעלים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב- מועדים לשמחה! שמעתי פסק של ראש ישיבת הסדר שפסק כי היום בעידן שיתופיהקבצים והצריבות קיים יאוש בעלים של היוצר על זכויות היצירהולכן לאחר 3 חודשים שהיצירה פורסמה ניתן להשתמש בה חופשימפני שיש ייאוש בעלים. בתור בחור בשיעור א' שמעתי את הדבר וזה נשמע לי ממש לאהגיוני מפני שהזכויות הללו הן פרנסת ה…

ניהול תיק השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום, האם ניתן לתת לחברת השקעות לנהל עבורי תיק השקעותבתמורה לדמי ניהול, האם צריך לחתום על היתר עסקה?

המשמעות הרוחנית של דיני הקניינים

הרב יעקב אריאל
האם לצורת הקניינים,שבתורה ובחז"ל יש משמעות רוחנית מיוחדת,למשל לעומת סדרי משפט אחרים? או שיש כאן רק סידור צורתהחיים בדרך מסוימת ואין משמעות מיוחדת בכל קנין וקנין. והאםבעצם סיטומטא, משמעותה כל דרך הסכמית מקובלת, ואז איןענין להשתמש בקנניני ההלכה?

תשלום ביטול צימר

הרב יעקב אריאל
אני בעל צימר בצפון מידי פעם ישנם מצבים של ביטול ע"י אנשיםורציתי לשאול את כבוד הרב מה הדין ע"פ דין תורה במצב מאין זהכאשר הביטול הוא סמוך למועד או תוך כדי המועד של השהיה. האםע"פ הדין לי יש חובה לשמור את הצימר לאנשים שמזמינים והאם זהמחייב אותם, במיוחד בעונה שהרבה אנשים אחרים פונים ואתה דוחהאותם כי הצימ…

שינוי שכר טרחה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.אני עורך דין, ובא לפני המקרה הבא: אדם מסויים רכש דירה לפני כארבעים וחמש שנים. עקב צרותגדולות שפקדו אותו, לא רשם מעולם את הדירה על שמו בלשכתרישום המקרקעין ("טאבו"). בינתיים מת הקבלן, החברה הקבלניתהתפרקה, ומסמכיה בוערו הן ברשם הקבלנים והן ברשם החברות. לפני כתשע שנים פנה אלי בנו של הרוכש, …

עבודה ורפורמיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהתקבלתי לעבודה בחברה מסויימת, וגיליתי שהיא כנראה נעזרתבעמותה העוסקת בעזרה גם לאירגונים רפורמיים. אציין כי לחברהשאני אמורה לעבוד בה אין קשר (למיטב ידיעתי) לשום אירגוןרפורמי. האם מותר לי לעבוד בחברה זו? תודה.

עבודה כטכנאי חברת כבלים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבכרגע אני מחפש עבודה והציעו לי לעבוד בתור טכנאי כבלים שלהטלויזיה האם מותר לעבוד שם ולחבר את האנשים לחברת כבלים?האם זה כאילו שאני נותן יד לזה?תודה מראש

קניין אסמכתא בתחרות שחמט

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר לשחק שחמט על כסף? (שני השחקנים נותנים סכום כסףוהזוכה זוכה בכל הסכום)ב. אם הדבר מאורגן בצורת תחרות,האם ישתנה הדין להיתר?(נגיד יש 20 שחקנים שמשלמים כסף והזוכה בתחרות זוכה בפרסכספי והפרסים הם מדמי המשתתפים)לשאלה יש השלכות למעשה. הרבה תחרויות שחמט בארץ מאורגנותבאופן כזה שהפרסים הם מדמי המשתת…

תשלום מראש בחוזה שכירות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.אני שוכר דירה. לפי החתום בחוזה, שכ"ד ישולם לפי השער היציגשל הדולר ביום תשלום השכירות. אלא, שבעה"ב ביקש, על מנתשלא יצטרך לבוא אל הדירה מדי חודש, שאביא לו כמה שקיםמראש. הסכמתי, ורשמתי לו שקים לפי השער היציג של אותו יום.אלא, שהשער ירד מאז בלא מעט אגורות לכל דולר. האם זכותילדרוש את ההפרש ב…

ריבית - השבחת תכשיט וסחר בצ'קים

הרב יעקב אריאל
ברשות הרב שתי שאלות בהלכות ריבית:1 .לקבל תכשיט מסויים לשלם עליו סכום של 2000 ש"ח על מנתשאני אשביח אותו ואח"כ להחזיר לבעל התכשיט ולקבל חזרה 2500ש"ח , האם כשכולם יודעים שזו העיסקה יש כאן ריבית או שמא ישכאן מכר גמור ואח"כ שוב מכר כאשר יש גם עבודה והשבחה?ואם זה אסור האם שטר מכר גמור שמסיר את האחריות ולא…

רווחים מריבית בבנק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל,האם יש בעיה הלכתית להפקיד כסף בתכנית חיסכון שנושאת ריביתללקוח אם יש לבנק היתר עסקה? באיזה קווים כלליים צריך להיזהרשההיתר עסקה אינו נועד לו?

פיצוי על תאונה שארעה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום.אבקש לשאול את כבודו האם מותר ליהודי לקבל פיצוי כספי מחברתהביטוח על תאונה שארעה בשבת ?כמובן שמדובר במצב שהיהודי לא חילל שבת והסיבה לתאונה הינהגורם חיצוני אולם האם יש פגם בעצם קבלת התשלום על תאונהשארעה בשבת ?

זכייה במכונות משחק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,שאלתי את השאלה הזאת את הרב בטלפון, והיה לי קשה להביןאת דיבורו של הרב לכן אני שולח בכתב.יש בקניונים כל מיני מכונות משחק חוקיות שאדם מכניס אליהם שקלובעזרת מיומנות של זריזות או כח או מנסה לזכות בפרס.לדוגמה ישנה מכונה שיש בה כ50 מנורות שמתוכם רק 5 הןאדומות. ברגע שמכניסים למכונה שקל האור מתחיל …

תשלום על דלקן שנשאר ברכב

הרב יעקב אריאל
שלום הרבקניתי רכב מחברת ליסינג ולהפתעתי מצאתי כי מכשיר הדלקןהפנימי לא הוצא ממנו ובכל פעם שאני מגיע לתחנת הדלק, אין ליחובת תשלום. שאלתי היא ההאם יש עלי חובה בקום ועשה לדווח עלהדלקן שברכב שלי? האם זוהי חובה הילכתית או שמא רק מצדועשית הישר והטוב? מתווסף כאן שיקול נוסף שאם אחזיר את הדלקןלמוכר - לא בטוח …

ריבית בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאני אמור לעשות טיפול שיניים שעלותו כ -4000 ש"ח.יש באפשרותי לשלם בכרטיס אשראי ישראכרטב- 18 תשלומים ! אלא שאז יחייבו אותי גם ריבית. האם זה מותר כמו כל עסקה בנקאית או שיש כאןאיסור ריבית.החלופה היא לשלם 5 שקים על סך 800 ש"ח כל אחד. אני מעדיף את האפשרות הראשונה  אך כמובן רק אם זה אפשרי ע…

שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים

הרב יעקב אריאל
מתי אומרים נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו ומתי אומרים מצוההבאה בעבירה לגבי שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים?

קניה במקום בו לא משלמים מע"מ

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם מותר לי לקנות בגדים וכדומה בשוק כאשר המוכר לא נותןקבלה. יש לציין שהמכירים בשוק הם עד כדי שליש או חצימהמחירים בחנות.אם מותר האם להחמיר ועד כמה?האם מותר לנסוע במונית שרות שככל שאני יודע עובדת שלא כחוקואין מקבלים שם קבלה?אם ניתן גם להסביר את העקרונות הבסיסים של התשובה.תודה רבה

שימוש בעגלת קניות שנלקחה ללא רשות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ברצוני לשאול שאלה שמטרידה אותי. יש בבניין המגורים בו אניגרה עגלת קניות של סופרמרקט שנילקחה כנראה ללא רשות.שאלתי היא: האם מותר לי להשתמש בה בלי לעבוד על איסור גזל???בברכה.

מושב דתי ורכישת משק ע"י חקלאי שאינו שומר תו"מ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב לכבוד הרב וברכת ד'.אחי גר במושב דתי בהגדרה, אך כיום כ10 אחוזים מהמושב אינםשומרי מצוות, (רובם ככולם בנים ממשיכים...). אך עדיין מוסכםשבאופן רישמי לא מקבלים למושב אנשים שאינם שומרי מצוותמוצהרים בודאי לא כבעל משק וחבר באגודה.והוא פנה אלי בשאלה לגבי אחד החקלאים מהקב' שאינם שומרימצוות, אשר פשט…

תשלום פיצויים למעון

הרב יעקב אריאל
בני היה במסגרת של משפחתון במשך כחצי שנה . הוצאתי אותועקב אי שביעות רצון. בעלת המשפחתון דורשת תשלום עבור חודשנוסף, למרות שמלכתחילה לא סוכם על תשלום פיצויים .רציתי לדעת מה דעתו של הרב , האם עלי לשלם לה סכום כל שהוא?אודה לתשובתך, וכל טוב.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    הבא