כלכלה והלכה

ריבית

הרב יעקב אריאל
הלויתי לחבר כסף כאשר סכום ההלואה ניתן לו באמצעות משיכתיתר מחשבון עו"ש שלי.1.האם מותר לי לגבות את הקרן בתוספת להוצאות הרבית בהםמחייב אותי הבנק?2. כאשר קשה לדייק ולחשב את הוצאות הבנק, ואלה נעשות עלפי אומדן, האם יש אז חשש רבית? כיצד נוהגין אז?

הלוואה בדולרים

הרב יעקב אריאל
שלום רב. סיכמתי עם חברי שאלווה לו סכום של 20000 ש"חבקירוב אך אלווה לו בדולרים, משום איסור ריבית בהצמדה למדד.ביקשתי מאשתי שתטפל בזה ושכחתי לומר לה פרט חשוב זה(שההלוואה בדולרים). אשתי ביצעה העברה בנקאית של 20000 ש"חבדיוק לחשבונו של חברי. האם אוכל עדיין להחשיב זאת כהלוואה בדולרים (בסכום המתאיםלסכום בש…

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
אני רוצה לרכוש רכב, והחברה המוכרת מפרסמת את המחירבמזומן, ולצידו את המחיר בתשלומים שהוא גבוה יותר.האם אפשר להתנות עם המוכר ואולי אף בהיתר העסקא שימכור ליבאופן אישי במחיר הגבוה יותר, ורק אם אשלם במזומן יוריד לימהמחיר, כדי שהמחיר הגבוה על התשלומים לא ייחשב ריבית? אם ישנן בעיות של הצמדה למדד או לדולר ב…

צדקה ומס הכנסה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.אני עשיתי הוראת קבע בבנק לטובת ארגון צדקה. מס הכנסה נותןהטבה במס מהמשכורת החודשית לבעלי הוראת קבע לארגוני חסד.האם מימוש ההטבה הוא בבחינת השתתפותו של מס הכנסה במצוותהצדקה שלי או לאו ואפשר לממשה?

הלוואה בריבית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אבמוסד חינוכי בו אני עובד ניתן לקחת הלוואה לצרכים פרטיים.אלא שכל לווה נדרש לתרום 100 ש"ח לאותו מוסד חינוכי.ברצוני לשאול האם אין בכך משום ריבית ?שהרי מדובר במוסד תורני

דמי ועד

הרב יעקב אריאל
אצלנו בבית ספר אוספים כספי ועד עבור שמחות ואירועים שונים.הרבה שנים היה נהוג שמורה שעובד משרה מלאה משלם מס מלאומורה שעובד חלק משרה משלם לפי חלקי משרתו. ההיגיון היהשאותו מורה משלם גם דמי ועד במקום נוסף. עכשיו טוענים מוריםשאין זה הוגן שישלמו אותם מורים חצי מס כיון שהם מקבלים מתנהשלימה ועלהם לשלם דמי וע…

ריבית

הרב יעקב אריאל
הערייה החזירה לי ארנונה שנגבה בטעות והוסיפה לסכום הקרן ריביתוהצמדה.מה דין הריבית והפרשי הצמדה?האם דין שונה בין ריבית לבין הפרשי הצמדה?האם הדין שונה אם הסכום כולל הריבית נזקף לחשבון התושבבעירייה כך שלא ישלם ארנונה עד גובה ההחזר.האם הדין שונה בזכות העומדת לאדם בעקבות פסק דין בבית משפט?האם הדין שונה בה…

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
באחד מעלוני השבת שאף הרב כותב בו מופיעה כבר לפחותשבועיים פירסומת למכירת שו"ע שמכירו הוא 550 ש"ח או6תשלומים של 100 ש"ח האם אין במכירת הדברים בצורה כזו משוםריבית וגם אם נמצא איזה שהיא קולא בדבר האם לא ראוי שעלוניםשל דברי קדושה וכל שכן כשמוכרים שו"ע להתרחק מכל צורה שלריבית

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
האם מותר למכור מוצר שמחירו במזומן הוא סכום מסוים ואם רוציםבתשלומים סכום התשלומים גבוה יותר מסכום המזומן לדוגמא 500ש"ח במזומן או 6 תשלומים של 100 ש"ח ואם אכן מותר האם בכלזאת יש ענין להתרחק מכך ולהעדיף לא לרכוש בתשלומים

ערבות

הרב יעקב אריאל
האם ראוי להתחמק מלהיות ערב? האם גם במקרה שזאת הדרךהיחידה לקבל הלוואה

היתר עסקה לעני ועשיר

הרב יעקב אריאל
אם הבנתי נכון, היתר עסקה לא תקף בהלוואת עשיר לעני. האםעני יכול להלוות לעשיר בריבית ע"י היתר עסקה? מה הגדרת עני? תודה רבה!

העדפת טיסה באלעל

הרב יעקב אריאל
) האם יש להעדיף טיסה בחברת אל על לעומת חברה זרה, גם אםהדבר כרוך בהפרש ניכר במחיר (אלפי שקלים - מדובר עלכרטיס הלוך ושוב לתקופה קצרה מששה ימים. רוב החברות גובותמחיר מוגדל מאוד, בנדון דידן מצאתי מחיר מוזל באופן יחסי אצלחברה זרה)? איזה משקל יש לנסיעה בינלאומית תחת חסותהוריבונותה של מדינת ישראל? אם אין ח…

השקעה בניירות ערך

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום וברכהלאחרונה מתרבים הפרסומים (מסחריים ושל "מכון צומת") על איסורהשקעה בניירות ערך רגילים, כי בחברות הללו יש חילול שבתועוד. הפתרון המוצע הוא השקעה דרך חברת "הילת-שוהם", שבהמקפידים על "השקעה כשרה בלבד".שאלתי היא האם אכן אסור לקנות ניירות ערך שלא דרך חברה זו,ואם זה אסור, האם דרך חברה זו א…

מחילת חוב בגמ"ח הלוואות

הרב יעקב אריאל
א. האם אחראים על הגמ"ח המבוסס על כספי ציבור יכולים למחולעל חוב של אדם מסוים בגלל מחלה קשה וכד'. מדובר בגמ"ח הלוואות.ב. ככלל מה הם סמכיות האחראים על הגמ"ח?ג. האם מותר להוריד שירים/סרטים מהאינטרנט ללא תשלום?

תשלום עברו הזמנה מוטעה של שירות

הרב יעקב אריאל
ברשותי שתי דירות המחוברות. על אחת מהן משכנתא, ובמסגרתה גםביטוח לקלקולים בדירה. הזמנתי דרכם שירות לנזילה. הפועל בא, בדק, והנחה אותנו כיצד לתקן בעצמנו. התיקון העצמי הועיל.לאחר מכן נזכרנו שהנזילה היתה בדירה שאינה מכוסה ע"י ביטוח המשכנתא.אילו זכרתי מראש שהדירה אינה מבוטחת, הייתי פונה לשרברב רגיל להזמנת …

מנהל חשבונות וחישוב ריבית

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב אריאל שליט"א, שלום הנני מבקש לשאול כדלהלן :מנהל חשבונות שמתבקש לעסוק בחישובי רבית שללא היתר עסקהמה עליו לעשות? האם הוא צריך לסרב? ואם הסירוב עלול לעלות לו במשרתו כיצד לנהוג? בתודה ובברכה

קניית דירה מכונס נכסים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות דירה מכונס נכסים?

חיובי כרטיס אשראי במסחר אלקטרוני

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד הרב. רציתי לשאול, במקרה של ביצוע עסקה עם חברה בינלאומית דרךהאינטרנט, לפעמים החברה עלולה לחייב את כרטיס האשראי שליבשבת, בלי שאני אפילו אדע על כך. האם זה יוצר בעיה הלכתית, ואם כן מה אפשר לעשות?

ריבית - בהוזלת מחיר

הרב יעקב אריאל
האם אני יכול לבקש הנחה ממוכר בחנות מתוך ציון העובדה שאנימשלם במזומן, כאשר אני יודע שהמוכר אכן יתן לי את ההנחהמכיוון שהמחיר המקורי הינו מתוך נקודת הנחה של המוכר שבד"כמשלמים בכרטיס אשראי (הערה :אין הכוונה שהתשלום בכרטיסאשראי הוא בתשלומים, אלא שהחיוב מתבצע בסוף החודש)

צריבה והעתקה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!יש לי מספר שאלות הקשורות לנושא זכויות יוצרים:1.האם מותר להוריד תוכנות מאתרי שיתוף קבצים? והאם זה משנהאם הורדת התוכנה היא לצורך זמני, כגון: סטודנט הזקוק לתוכנהרק לסמסטר אחד (4 חודשים), וכדומה?האם יש הבדל בין תוכנות,שירים או סרטים?2.האם יש היתר להוריד שיר\סרט\תוכנה אם בטוח ב-100% שהואלא היה ק…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    הבא