נזילה בין שכנים

שאלה

נוזל מים מהגג שלי מהשכן שעלי. הוא טוען שהוא פטור דהוי גרמא משו"ע חו"מ קנה-ד. האם עליו לתקן, האם חובה עליו לתקן גם את הטיח שהתקלף מהתקרה שלי כל טוב

תשובה

מכון משפט לעם | ז' חשון תשע"ח 11:04

על פי הדין האחריות על תיקון התקרה מוטלת על הדייר התחתון (בבא מציעא קיז ע"א). המנהג הרווח כיום על-פי החוק שעל השכן העליון למנוע כל נזיקין העלולים לפגוע ברכוש שכניו, ובכגון זה הולכים אחר המנהג לתקן את הנזילה ואת הנזק שהיא גרמה.