מעשר כספים חתונה

שאלה האם צריך לעשר ממתנות שקיבלתי לחתונתי?

תשובה

מכון משפט לעם | ג' כסלו תשע"ח 15:53

אם מדובר על מוצרים לא נוהגים להפריש אם מדובר על כסף אז מפרישים אלא אם כן הוא מיועד לדבר ספציפי.