מכר מי מזגן חברו

שאלה

בס"ד שלום לכבוד הרב פלוני מילא בקבוקי מים מצינור המזגן של שכנו ומכר אותם כמים מזוקקים כששמע על כך השכן דרש את הרווחים למי מגיעים הרווחים? אם אפשר לנמק גם מדוע

תשובה

הרב יעקב אפשטיין | כ"ב תמוז תשע"ז 13:18

אם בעל המזגן היה אוסף אותם בעצמו מובנת דרישתו לחלוקה ברווח אבל אם הוא מפקיר אותם, מדוע ידרוש את הרווח או חלקו לעצמו?