פיצויים על פיטורין

שאלה מה ניתן לעשות על פי ההלכה במקרה של פיטורים שלא כדין האם יש דרך להתמודד עם זה או לדרוש פיצוי כפי שיש בחוקי העבודה ? האם מותר לפנות לבית משפט או שצריך קודם היתר מבית דין

תשובה

הרב יעקב אפשטיין | י"ט אלול תשע"ז 18:53

אם הצד השני אינו מוכן לבוא לד"ת אין ברירה אלא לקבל רשות מבית דין, ואח"כ לתבוע בבית משפט לחוקי עבודה. אם הוא מסכים - חוקי העבודה במדינה תקפים גם לפי ד"ת כיון שזה מנהג המדינה, ועל כן הדיינים יפסקו לפי חוקי העבודה במדינה.