נישואים

הזמנת חברים חילונים לחתונה

מכון פוע"ה
אני חוזר בתשובה מזה שלוש שנים והיו לי חברים שעדיין הם חילונים וכשאני חוזר מהישיבה לבית אז אני פוגש אותם כי אנחנו עדיין בקשר כל שהוא ואני עוד מעט מתחתן השאלה אם אפשר להזמין אותם גם לחתונה ויכול להיות שהם יבואו אם החברות שלהם ומצד שני אם אני לא יזמין אותם לחתונה אז יכול להיות שהם יפגעו אז מה עלי לעשות…

טבעת שנקנתה בויזה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום לכבוד הרב. אנו נשואים שנתיים לאחרונה עלו לי מספר שאלות לגבי הטבעת שבה קידשתי את אשתי. אני הלכתי לקנות כמה דברים לחתונה עבור הורי ואמרו שאקנה מכספי ואחר כך יחזירו לי. לאחר זמן הלכתי לקנות טבעת לקידושין ושילמתי מהכרטיס אשראי שלהם במקום שיחזירו לי כסף על מה שקניתי להם. בדרך לחתונה התעוררה לי מחשבה…

נישואי תערובת

הרב יעקב אריאל
מה לגבי גיור קונסרבטיבי בארה"ב (שהוא מקובל יותר), האם המתגייר נחשב כיהודי, כדין התגייר לפני 3 הדיוטות ? מה דין הילדים?

יבום בדורנו

הרב יעקב אריאל
מדוע אין מיבמים בדורנו, וממתי החל הדין שלא ליבם?

גיור ונישואין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א שלום,אני מכיר זוג ,שאינם שומרי תורה ומצוות, שמתעתדים להינשא.הגבר הוא יהודי, אולם האישה היא גיורת שעברה גיור אורתודוקסי במהלך שרותה הצבאי.אני יודע שבמהלך הגיור היתה לה כוונה כלשהיא לשמור חלק מהמצוות, אולם בפועל היא אינה שומרת תורה ומצוות.הבנתי שהזוג רוצה לקיים טקס דתי אורתודוקסי.אני י…

דיני חלל

הרב יעקב אריאל
1. אם כהן מתחתן אם אישה שאיננה בתולה ,האם בניו מאותם נישואין הם חללים והם אינם כוהנים ואינם רשאיים לעלות לדוכן לברכת כהנים וכו"?2. איזה עוד הלכות אנו יודעים לגבי חלל?

ענייני קבורה לזוג גרוש

הרב יעקב אריאל
אבקש לקבל את תשובת הרב לסיבה לאיסור על קבורת זוג שהתגרש זה ליד זה

נישואי תערובת

הרב יעקב אריאל
מדוע יהודי עם נכריה, זה חמור מאד על פי ההלכה. לעומתיהודייה (פנויה) עם גוי אין עונש ואין הגדרה ברורה של איסור ?ב. האם למעשה יש להתנתק מהם או עדיין להזמינם ולקרבם לתורה?

נישואין אזרחיים

הרב יעקב אריאל
זוג ידידים שלנו, שאינם שומרי מצוות, "חיים ביחד" מזה כמה חודשים. כעת הם רוצים "למסד" את מערכת יחסיהם ולהינשא. אבלחוששים הם מנישואין דתיים ויש להם מחשבה להינשא נישואין"אזרחיים".שלחנו להם מכתב ובו הסבר, מדוע עדיף להינשא נישואין עפ"יההלכה.אח"כ קרוב משפחה, העלה שאלה שאולי עדיף שלא להתערב,וש"החילוניים" י…

נישואין מעורבים

הרב יעקב אריאל
זוגתי אותה אני מאד אוהב ומעריך, אינה יהודיה אך מאד נמשכתלדתנו ומעורה בכל הקשור להסטוריה של עם ישראל בעבר בהווהובעתידו של עמנו.האם נישואין ביננו הוא צעד נבון ונכון?

עצות מ'מקובלים' בשדוכין

הרב יעקב אריאל
בענייני שידוכין מה משקלן של עצות ממקובלים העוסקים בעניינישמות?

זיוג ע"פ שמות

הרב יעקב אריאל
הליכה לאנשים שקובעים זיווג עפ"י שמות:כיון שלא מצאתי בשולחן ערוך סמך להכרעה על סמך שמות - מהמשקלן של עצות אלו? השתדלות או בת קול משמיים?

שידוכין

הרב יעקב אריאל
אני בת למשפחה בה יש לי 3 אחים חולים מבחינה נפשית. הרופאההמטפלת באחיי אמרה שאין שום ודאות ודרך ברורה לדעת אם העניןהוא תורשתי בכלל. היא אמרה שאולי אני נמצאת בסיכון של 5%יותר מכל אדם אחר ברחוב ,חלילה, לחלות גם.כיצד עליי לנהוג בסיפור הידיעה בעת שידוכים?

שידוך לחבר שאינו שומר מצוות

הרב יעקב אריאל
א. כיצד ניתן להתמודד עם המציאות כיום שנשים לבושות בחוסרצניעות בכל מקום וגם במקומות ציבוריים?ב. האם מותר לי להציע שידוך לחבר שאינו שומר תורה ומצוות?

שידוך לזוג חילוני

הרב יעקב אריאל
: שלחנו לזוג ידידים שלנו שאינם שומרי תורה ומצוות מכתב ובוהסבר, לענ"ד, מדוע עדיף להינשא נישואין עפ"י ההלכה.אח"כ קרוב משפחה, העלה שאלה שאולי עדיף שלא להתערב,ושיינשאו בנישואין אזרחיים. אולי זה מונע ממזרות ואיסורי אשת אישועוד.

שאלות בעניני שידוכין, ביחס לדילמות הקשורות בשאלות רפואיות:

הרב יעקב אריאל
I. בחורה אשר אחד מהוריה סובל מחולי נפשי:כשהיא נפגשת עם בחור, באיזה שלב של הקשר עליה ליידע אותועל כך?האם מותר להעלים עובדות אלו עד שיווצר קשר רגשי, בהתחשבבעובדה שהבחורה נכווית שוב ושוב בקשרים המסתיימים על רקע זה?II. הורה בעל מחלה פיזית תורשתית – השאלות כנ"ל,ובנוסף:1. האם זו סיבה לסרב מראש ל…

גיל הנישואין

הרב יעקב אריאל
האם יש גיל מכסימלי לגיל הנישואין למי שלומד תורה במיוחדבימינו שהדור פרוץ ויצר הרע דעריות גדול? עד כמה ילמד אדםתורה ויתאחר בגיל הנישואין? מהי הקיצבה ללימוד זה (לסיים אתהש"ס, פוסקים, אחרונים וכו')?

חופה כתקנה כהלכתה

הרב יעקב אריאל
השנה למדתי עיון במסכת כתובות, וחקרתי קצת את מנהגי הנישואיןבעבר ובהווה. כאשר אנו מתבוננים בטקס הקידושין כיום, מובןשמולנו השתלשלות היסטורית ארוכה. בימנו ישנו צרוף של אקטהקידושין ואקט הנישואין שבעבר היה ביניהם הפסק של כשנה. ישנובאלאגן עצום בכל הפעולות כיום: אנו מכסים את ראש הכלהבהינומה, ונכנסים לחופה ש…

קידוש האישה בחופה

הרב יעקב אריאל
מדוע אין האישה מקדשת את הגבר בחופה , האם זה נובעמשובניזם או שמא יש לזה משמעות ???

אשה מורדת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום!!מהי אשה מורדת בדיני גירושיםוהאם קיים מושג של גבר מורדואם לא מהוא השוני?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    הבא