חינוך

מורה בבית ספר בנים

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום הרב, לאחרונה התקשיתי למצוא עבודה כמורה למדעים, על מנת להתפרנס, להמשיך בלימודי המתקדמים באוניברסיטה וכו. אני רווקה, בת 28, טרם מצאתי את זיווגי, באה ממשפחה מסורתית והתחזקתי. לכן, העדפתי הית ספר דתי, כדי שגם אני אצליח ביישום שגרת חיים דתית יום יומית. בתי הספר שפנו אלי רובם מרוחקים או חילוניים …

ריקוד בנות עם ספר תורה

הרב יעקב אריאל
בשנים האחרונות יש בסניפנו מחלוקת קשה בשמחת תורה אנו עושיםהקפות בשכונה ובסביבתה. והבנות רוצות גם לקחת ספרי תורה.ההקפות נערכות בצורה שהבנים הולכים בקבוצה מקדימה והבנותהולכות בקבוצה מאחוריהם. (לדעתי צריך לציין שאנשים רבים שלאדתיים מביטים מבתיהם בהקפות). רציתי לדעת מה הדין בענין.ולמעשה ממש מה ראוי לנו ל…

מנשה ורבשקה בניו של חזקיהו מלך יהודה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבוברכת הצלחה רבה בכל אשר יעשהויהי נועם ה'' עליכם.בעת לימוד עם בנות מדרשה הגענו לנושא המפגש בין ישעיהווחזקיהו. קראנו את דברי הב"ח המביא את הנוסח של העין יעקבשעל פיו נולדו לבסוף לחזקיהו ולבת ישעיהו שני הבנים מנשהורבשקה, וכששמע חזקיהו את "תוכניותיהם" על ראשו "חבטינהולארעא - מנשה חיה רבשקה …

חינוך ילדים ואלימות בבית הספר ובחברה

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב לגבי חינוך ילדים בנושא אלימות בבית הספר ובחברהבכלל.ילדים קטנים נתונים כיום לרמה גבוהה יחסית של אלימות כלפיהםבמסגרות הלימודיות והחברתיות. אנחנו נוהגים לחנך את ילדינו לאלהגיב בצורה אלימה על אלימות המופעלת כלפיהם (לא"להחזיר"). עם זאת אנו רואים כי הדבר הופך אותם למטרה שלאלימות רבה יותר (גם אם…

ילדים קטנים והליכה לבית-כנסת

הרב יעקב אריאל
האם יש להכריח ילד בגיל -5 ללכת בשבתות לבית הכנסת אולשיעורי תורה וכדומה?

נהיגת קטינים על רכב ממונע

הרב יעקב אריאל
בישובים קטנים קורה הרבה פעמים שילדים או נערים צעיריםנוהגים על רכבים ממונעים (טרקטורונים, טוסטוס וכד''). האם אנורשאים להרשות להם, או שכיון שהחוק אוסר זאת עלינו לאסורעליהם, על אף שהם לרוב עושים זאת לצורך עזרה להוריהם, ואםאמנם אסור והם אינם שומעים לנו, האם צריך להודיע זאת למשטרה?

ישיבות חרדיות

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד תורתו.האם ראוי ללמוד ולהתחנך בישיבה חרדית משום שהחרדים מקפידיםיותר (בצורה כוללת) על תורה ומצוות מציבור כיפות הסרוגות?(למשל תנועת בנ"ע שהיא מעורבת)בברכת התורה.

הדרכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!יש לי חניך בפנימיה שבה הוא מרגיש חיזוק אמיתי וכאילו היצר כמעטלא נמצא עליו אבל ברגע שהוא חוזר הבייתה היצר משתלט עליווהוא מרגיש שמה שהוא בונה בישיבה נופל, הוא גר במושב,והחבר''ה לא חזקים במיוחד, מה לייעץ לו לעשות?

חובת ואחריות המורה על התלמיד

הרב יעקב אריאל
אני עורך מאמר להרצאה בפני עורכי דין בשבוע הבא, הרעיוןהמרכזי הוא "אחריות המורה כלפי תלמידיו" בנוגע לדיני הנזיקיןבמשפט העיברי אם ישנן אסמכתאות או מקומות בהן ניתן להורידחומר מסכם בנושא אשמח. - כגון חיובו של המורה בנזקים שגרםהילד (או בוגר9 חיובו בהזקתו לעצמו וכו'

שרות לאומי בראי ההלכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!יש לי חניכה שנמצאת בשלב ההתלבטות לקראת היציאה לשרותלאומי. רק שאצלה ההתלבטות היא סביב השאלה האם הרכניםמאשרים בכלל יציאה של בנות לש"ל כשדיברתי איתה כמובןשכיוונתי אותה לצד החיובי, מבחינת אידיאלים ודרך חיים של הציונותהדתית. אך, לצערי, חסרות לי אסמכתות מהמקורות, כתבי רבניםוכו' כדי לבסס את ט…

לימוד גמרא לנוער

הרב יעקב אריאל
האם ללמד את הנוער גמרא לפי הסדר הרגיל, מה לעשותשהסוגיא מדברת על דברים צנועים, האם לדלג או מה לעשות אםהתלמידים שואלים שאלות האם להתעכב ?

מכינה חילונית האם בדיעבד מותר.

הרב יעקב אריאל
אני מנהל בית ספר תיכון דתי. פנו אלי 5 מתלמידי יב` בבקשהשאסדר להם ביקור ושהיה של מספר ימים במכינה החילונית ...כדוגמת חבריהם שעושים זאת במכינות הדתיות.להם אין ענין במכינה דתית.האם כמחנך דתי עלי להענות להם מתוך תפיסה שבין האפשרותשילכו מיד לשירות צבאי לבין האפשרות שילכו לשרות לאחר לימודבמכינה גם אם היא …

גן חב"ד

הרב יעקב אריאל
האם יש איזושהי מניעה לשלוח ילד/ה לגן חב"ד?

שימוש בענישה קולקטיבית כאמצעי חינוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלוםברצוני לברר את יחס ההשקפה היהודית לשימוש בעונשיםקולקטיביים כאמצעי חינוך בכיתה.האם יש ערך אמיתי לכך? האם ענישה כזו גוררת לחץ חברתישלילי או שהיא מחנכת את התלמדים לערבות הדדית?

חינוך

הרב יעקב אריאל
בני בן ה6 לומד בכיתה איש ילד אחד בכיתה שכל הזמן מרביץ לבני שוחחתי על כך עםהמורה שדיברה עם הילד ללא הואיל לאחרונה דיברתי עם הילדואביו בתקווה שזה יעזורהמורה דיברה איתי ולדעתה אני צריכה להסביר לבני שכאשרמרביצים לו הוא צריך להחזיר חזרה שבחוץ העולם לא קל והואצריך לדעת להתמודד עם זה(כיום הוא חןטף מכות ובו…

סלקצית תלמידים

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אשמח לקבל מקורות העוסקים בנושא של "סלקצית תלמידים"ולשמוע את דעת הרב בנושא. האם מותר לערוך סלקציה כזו?אם כן, באילו מצבים ובאילו תנאים?האם ישנם מקרים/אירועים ידועים בעבר סביב נושא זה? תודה מראש.

חינוך

הרב יעקב אריאל
בני עולה לכיתה אילדים בכיתה אוספים קלפים ודיסקטים של דמויות מהטלויזיה מערוץהילדים בני הוא הילד היחידי שאינו רואה טלוזיה אבל הוא מאודרןצה לאסוף את הקלפים הללומצד אחד אני לא רוצה שיהיה לו חסך מצד שני אני לא מאודשמחה עם כל הרעיוןאודה לך אם תוכל ליעץ לי בנידוןבתודה מראש

חוצפה

הרב יעקב אריאל
האם התורה מתייחסת אל המושג חוצפה?כיצד נתייחס אל ילד שמתחצף?

תוכחה לגבי צניעות

הרב יעקב אריאל
כיצד אני כמחנכת צריכה להתייחס לבעיות צניעות אצל תלמידותיי,(בגיל ההתבגרות)האם להעיר ולהוכיח וכיצד (ברמז/לא וכו')?מדוברבתוכחה שמעבר להתייחסות המהותית לנושא.כמו"כ, מה דעת הרבלגבי תוכחה בכלל.

לימוד שחיטה לקטן

הרב יעקב אריאל
אנו מחנכים נערים בני 15 מבתים יראי שמים בישיבה קטנה, ביחד עםהלכות שחיטה. לאחר לימוד ממושך של ההלכות, בנחיה ובאימוןהידיים של שוחט ת"ח בקי ומומחה, פנינו למשחטה מסוימת ע"משתאפשר לנו את אימונם של הנערים, ונתקלנו בסירוב, כנראה בגללגילם המוקדם.בשו"ע יו"ד סי' א' סעיף ה' פסק שקטן היודע הלכות שחיטה, שוחטלכתח…
הקודם   1    2    3    4    5    6    הבא