אקטואליה ומשפחה

כהן נשוי לגרושה בבית הכנסת

מכון משפט לעם
שלום לכת"ר, בביה"כ של קהילתנו , נדרש מענה הלכתי לשאלה הבאה: האם כהן שהחזיר גרושתו ועומד במרדו, רשאי להיות גזבר של ביה"כ, להוציא צ'יקים וכן להיות מורשה חתימה, לערוך "השכבות" או תפילת "מי שבירך". מדובר על כהן שיודע הלכה ומתפלל קבוע אך ממשיך לעמוד במרדו. שאלה זו לאור פסקי מרן השו"ע באבן העזר ו,ו , …

עד כמה ניתן לשאול את האשה בענייני צדקה והלוואה ?

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע בזמן הזה חלק (או לפעמים יותר מכך) מההכנסות המשותפות של בני הזוג מקורן באשה.והובן מכת"ר שעל כן אין הבעל יכול לתת צדקה בשיעור ניכר אם זה לא על דעת האשה, למשל הוראת קבע בה הבעל מפריש כל חודש סכום של כ שלוש מאות שקל לצדקה או יותר נראה כמשהו שצריך להיות גם בידיעת האשה. וכך נראה הדבר שזה …

ילד אומנה-דיני קירבה לעריות ויחוד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםאשתי ואני החלטנו בעה לקחת ילד לאומנה. בשונה מאימוץ, באומנה הילד נשאר בקשר עם הוריו הביולוגיים, כך שאינו "נטמע" במשפחה התומכת.שאלתי ובקשתי היא לעניין דיני ייחוד וכן חיבוק ונישוק, כאשר הילד כבר גדול [גיל 9 לבנים או "כי שערך צימח" לבנות] עד כה לא מצאתי בספרות התורנית דיון באומנה אלא רק בא…

כסף שניתן כמתנה לחתונה

הרב יעקב אריאל
סוכם בין ההורים כי הוצאות החתונה יתלקו בין ההורים (תזמורת וצלם בחלקים שוים, מנות אוכל לפי יחס המוזמנים) האם יכול אחד מן הצדדים להשתמש בכספים שנתו לזוג (על ידי המוזמנים שלו) לתשלום חלקו בהוצאות החתונה. או שהכסף שייך לזוג ולא להורים

חישוב שווי ה'חמישה סלעים'

הרב שלמה אישון
באתר של מכון 'כתר' מחשבים ערך חמישה סלעים לפי מחיר הבורסה. שמעתי טענה שיש לחשב לפי השווי בשוק ולא בבורסה, וזה סכום כפול בערך. לכאורה לשיטת הרב אליהו זצ"ל, שצריך להוסיף מע"מ, צריך לקחת את הערך בשוק ולא רק להוסיף מע"מ, האומנם?