הורדת הוצאות לחישוב מעשר כספים

שאלה

האם ישנן הוצאות כלשהן הבאות מחמת עבודה שיש להורידם מסך כל
המשכורת לעניין חישוב מעשר כספים, כגון מטפלת לילדים, הוצ
נסיעה לעבודה, בגדי עבודה, ביטוח לאומי (מה שחייבים מעבר לאדם
שאינו עובד)

 

תשובה

הרב יעקב אריאל |

לנוהגים מעשר כספים רק הוצאות שיש להן קשר ישיר לעבודה ניתן
לנכות מה"ברוטו" (יש דמיון מסוים לחוקי המסים אם כי לא לגמרי)
לכן הוצאות נסיעה לעבודה ניתן לנכות.
מעשר כספים משולם מהנטו לאחר הורדת המסים ויתר התשלומים,כולל
ביטוח לאומי. לכשתקבל קצבת זקנה תפריש ממנה מעשר כספים.
אמנם אם הוצאותיו האמיתיות אינן מספיקות כדי לתת מעשר כספים
פטור מנתינה.