ערלה בלימון שהועתק

שאלה

עץ לימון בן 5 שהיה שתול באדמה, הועתק ונשתל באותו יום במקום אחר אך הועבר עם שאריות בודדות של אדמה עליו. האם צריך לספור מחדש 3 שנים או שהפירות מותרים לאכילה? תודה, משפחת שץ

תשובה

שלום וברכה

יש למנות מחדש שנות ערלה.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | ב' כסלו תשע"ח 8:51