מתנות כהונה ועניים

האם מותר לעשות הפרשת חלה בחג?

רבני מכון התורה והארץ
האם מותר לעשות הפרשת חלה בחג?

האם מותר לאכול פירות קודם הבאת הביכורים

רבני מכון התורה והארץ
שלום, אני לומדת לקראת בת המצווה שלי על מצוות הביכורים. למדתי שאין להביא ביכורים לפני שבועות. השאלה היא האם מותר לאכול משאר היבול לפני שהבאנו בפועל את הביכורים , או שהיבול אסור באכילה בדומה לטבל לפני שהופרשו תרומות ומעשרות או שאין בעיה לאכול עוד לפני הבאת ביכורים? ואולי זה תלוי בהפרשה וקריאת שם ביכור…

הפרשת חלה מדגנים מותפחים

הרב יהודה הלוי עמיחי
במקום עבודתי התחילו לאחרונה לייצר דגני בוקר שעשויים ע"י התפחת דגנים (בלי מגע עם מים).הבד"ץ הורה כל כשעה/שעה וחצי לפתוח שקית ולקחת חופן לשם הפרשת חלה. בנוסח שהם קבעו אומרים שההפרשה חלה רק על מה שכבר נארז וסודר במשטח.ואני תמהתי מאוד, האם מוצר כזה שמעולם לא היה עיסת בצק חייב בחלה? וכן למה להפריש רק על …

שריפת חלה שהופרשה

הרב יעקב אריאל
קראתי שאין לשרוף את החלה שהופרשה לא ע"ג ההתבנית ולא על רצפת התנור החשמלי מפני שהכלי נטמא. ואם עשו כן יש לשאול שאלת חכם. מה דעת הרב

הפרשת חלה

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לשים בשתי עטיפות את ההפרשת חלה כמו שעושים בתרומה גדולה ותרומת מעשר ולשים באשפה?

הפרשת חלה (המשך...)2

הרב יעקב אריאל
הרב כתב שאם התרומה טמאה אז היא חייבת בשריפה, אבל זה לכאורה מה שאנחנו עושים, מרטיבים את הידיים ומכשירים את הפרי לקבל טומאה ומטמאים אותו לפני ההפרשה כדי לפתור את בעיית כילוי היבול, (שהרי אסור לאבד תרומה טהורה). אז מה ההבדל בין זה להפרשת חלה ?ב. האם ניתן לשרפה בתנור של ימינו או רק על הגז מותר ?

עץ פרי בחצר פרטי בהשכרה - הפרי שנופל לארץ מעצמו או בזמן קטיפה - חל עליה דיני מתנות עניים או שמותר להרים ולאכול? מועד טוב ותודה!

רבני מכון התורה והארץ
עץ פרי בחצר פרטי בהשכרה - הפרי שנופל לארץ מעצמו או בזמן קטיפה - האם חל עלינ דיני מתנות עניים או שמותר להרים ולאכול?

מה כוונת התפילה לאחר הפרשת חלה "ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר"?

רבני מכון התורה והארץ
שלום וברכה. ראיתי נוסח תפילה שנאמר על ידי נשים לאחר הפרשת חלה ובו מופיע המשפט הבא: "ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. " ולא הבנתי פשרו של המשפט. א. מדוע מתפללים על מצווה שתחשב כמצווה אחרת? ב. מדוע מתפללים על חלה שקדושתה חמורה שתחשב כמעשר שנחשב כחולין? בברכה גדעון

צירוף מיני מאפה בשקית ניילון - לשיעור הפרשת חלה

הרב נתנאל אוירבך
שלום בשבת שעברה נסענו להורים והבאנו איתנו חלות לשבת. בהתחלה נאמר לנו כי יהיה מספר מסוים של אנשים אז אפינו ביום חמישי קילו חלות. ביום שישי נאמר לנו כי יבואו עוד מספר אנשים לשבת אז הוצאנו מהפריזר קילו חלות אפויות שאפינו לפני שבוע. מאף אחת מהעיסות בפני עצמה לא הופרשה חלה, כיוון ששיעור הבצק לא התחייב בח…

חובת הפרשת פיאה

הרב יעקב אריאל
שלוםרציתי לשאול את כבוד הרב האם גם היום חייבים לתת פאה בתבואה ועצי פרי? אם לא - מדוע לא?אם כן - כיצד?תודה וברכה

מתנות עניים בזמן הזה

הרב יעקב אפשטיין
שלום לרב תודה על התשובה, אך עדיין לא נחה דעתי. שאלתי היא למעשה. האם היום בשכונות ירושלים למי שיש עצים צריך לקחת בחשבון שעניים ירצו את הפירות ויבואו לקחת, ולכן ישאיר פאה? וכיון שהעצים סגורים בד"כ בחצר, מה יועיל אם ישאיר פיאה, אם צריך, ולכן שאלתי אם בדומה להפקר בשמיטה, עליו לתלות מודעה שיש כאן פאה, או…

מתנות עניים בזמן הזה

הרב יעקב אפשטיין
שלום לרב בהמשך לדיון על מתנות עניים בזה"ז. מי שיש לו עץ או עצים אחדים בחצרו, צריך להשאיר מתנ"ע, ולשים שלט בחוץ, או האם יש מקום שבעה"ב ילקט חלק מן הפירות, ויחלק לעניים אותם או את שויים? שהרי יש עניים בשכונות, רק שאינם יודעים את הדין, או שכיון שעניים לא יבואו, אין עליו חיוב כלל?

הפרשת חלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
כהן או אשת כהן, לוי או אשת לוי, שקיבלו תרומות או מעשרות מישראל  תוצרת אחד מחמשת מיני דגן החייבים בהפרשת חלה, האם גם הם חייבים להפריש חלה כשהם מכינים בצק בכמות שחייבת בהפרשה? ואם כן למי הכהן מפריש את החלה הרי הוא כהן שמקבל את ההפרשה מישראל?

מעשר עני בגינה פרטית

הרב יהודה הלוי עמיחי
גידלנו בגינה מעט עגבניות שרי ועלתה לנו השאלה איך לקיים מעשר עני. א. כיצד לפנות לאדם לו רוצים לתת?ב. הכמות המדוברת היתה פחות מעגבניה אחת?ג. האם מותר לאכול בטרם נתנו בפועל מעשר עני?השאלה מתיחסת לאדם פרטי שאינו מנוי בקרן מעשרות.

הפרשת חלה בגן ילדים

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלו’ רב לכב’ הרבנים!בגן של ילדנו נערכה קבלת שבת עם ההורים. אחת הפעילויות היתה הכנת חלות חוויתית של אמא עם בנה. הדבר נעשה כך- הגננת הכינה עיסה גדולה וכל אחת מהאמהות קיבלה חתיכה מכובדת על מנת לקלוע עם בנה חלה. מכיון שהתנור בגן איננו כה גדול כל משפחה לקחה את בצקה בתבנית אל ביתה ושם נאפתה החלה.מה דין הפ…

לקט שכחה ופאה בימנו

רבני מכון התורה והארץ
האם וכיצד מקיימים היום מצוות מתנות עניים לקט, שכחה, פאה?

בדיני הפרשת חלה מבצק של חברות בע"מ

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את דעת כת"ר בענין הפרשת חלה במאפיות ומפעלים שנמצאים בבעלות של חברות בע"מ בכלל, וחברות בע"מ בבעלות משותפת של ישראלים וגויים בפרט. א. לגבי חברה בע"מ, האם יש להתייחס אליה כמחויבת בחלהאו לא, והנפק"מ היא האם להפריש בברכה או לא, וכן לעניין התחייבות מחדש, אם יצרף שיעור שנרכש מהחברה כקבים נפרדי…

הצטרפות שיעורים לחלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
אפיתי קילו חלות ביום שישי ושמתי במקפיא. שבוע אח"כ הכנתי שוב קילו ושמתי במקפיא. השאלה היא האם זה מצטרף לחייב את כל הכמות בחלה? ע"פ המובא ברמב"ם "עשה עיסה פחותה מכשיעור, ואפה ונתן הפת לסל, וחזר ואפה פת אחרת ונתן לסל--אם נתקבץ בסל שיעור חלה, הסל מצרפן לחלה; ומפריש החלה מן הפת--שנאמר "והיה, באכלכם מלחם …

הפרשת חלה מקמח מלא

הרב יעקב אריאל
לרה"ג יעקב אריאל שליט"א שלום וברכהלגבי הפרשת חלה מקמח מלא א. מקובל ששיעור ההפרשה בברכה הוא 1.66 ק"ג לערך. אולם החיוב הינו על פי נפח. בקמח מלא, מסתבר שהמידות שונות כיון שהיחס בין המשקל לנפח שונה כיצד הרב מורה לנהוג למעשה? ב. התקן הישראלי מאפשר לשווק קמח תחת השם "קמח מלא" למרות שלא מדובר בטחינה של …

שכחנו להפריש חלה עד לאחר הסעודה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שכחנו להפריש חלה ונזכרנו אחרי ברכת המזון של סעודת ליל שבת והתעוררו לנו כמה שאלות. האם קיימנו סעודת שבת באכילת איסור בשוגג, במיוחד לדעת השו"ע בסי’ קצ"ו שאסור לברך על אכילת איסור אף בשוגג ובדרבנן? ואם לא קיימנו, האם זה נחשב כקידוש במקום סעודה?וכן במוצ"ש כאשר מפרישים ונשאר חלות פחות מכשיעור של חיוב חלה…
הקודם   1    2    3    הבא