שבועות

מתי לאכול ארוחה בשרית וארוחה חלבית

רבני מכון התורה והארץ
שלום הרב ברצוני לשאול האם מותר לעשות בשבועות סעודה לגמרי חלבית למרות חיוב שמחה ביום טוב ואין שמחה אלא בבשר ויין .ואם כן באיזה סעודה עדיף חלבי ואיזה בשרי או אין הבדל בין סעודת לילה ויום תודה רבה

חיוב נשים במצוות ביכורים

הרב נתנאל אוירבך
למה נשים חייבות בביכורים למרות שהינה מצוות שזמן גרמא?

הבאת מנחות וביכורים מכל חמשת מיני דגן

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר להביא מנחות ציבור ויחיד, לחם הפנים וביכורים מכל חמשת מיני דגן, או מנחות מחיטין, ועומר ומנחת סוטה משעורין? השאלה עולה לגבי כוסמין, שבולת שועל ושיפון, האם הם מין חיטה ושעורה וכאשר לא ניתן להביא מה'אב'[1] ניתן להביא מ'תולדתו' או שהם מינים שונים לגמרי ואין להביא מהם כלל.

"לכם" בעצרת

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל
א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, מאי טעמא?

מיני מאפה חלביים לחג השבועות

הרב עזריאל אריאל
באלו תנאים מותר לאפות חלות או עוגיות עם חלב או גבינה לחג השבועות?

ביכורים משבעת המינים

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם הביכורים הינם רק מפרות שבעת המינים, אם כן, כיצד היו מביאים אותם בתקופה זו, הרי כרגע אין פרות משבעת המינים שבשלים ומוכנים לאכילה (הרימון עכשיו פורח, התאנה טרם הבשילה, ורק החיטה מוכנה)?האם היו מביאים פרות אחרים?

לחגוג שבועות ביום אחר מאנשי המקום

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע, מועד חג השבועות נקבע עפ"י ימי ספירת העומר והספירה הינה אישית. אם כך אדם שחצה את קו התאריך ויום החמישים שלו יוצא למשל ביום או אילו לאנשי המקום שהגיע אליו יום החמישים יוצא ביום ב אם כך עליו לקיים את כל מנהגי החג ביום א - כיצד עליו לנהוג ביום ב? האם מותר לו להשתתף במניין אנשי המקום שמ…

זמן מתן תורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בתלמוד הבבלי, מסכת יומא דף ד עמוד ב מובאות 2 גרסאות על מועד מתן תורה לישראל. האחת בריתא שמתן תורה היה בו בסיון (וזה בהנחה שניסן ואייר באותה שנה היו מלאים) והשניה של ר יוסי שמתן תורה היה בז בסיון.למיטב ידיעתי הגרסה המקובלת הינה שמתן תורה היה בו בסיני אולם איך זה מסתדר עם העובדה שמשה הוסיף …

השעורה ביהדות

הרב יעקב אריאל
כוונתי הייתה לחג שבועות מהי המשמעות של השעורה ביהדות ומהו המשל והנמשל ביהדות תודה.

שביעי של פסח ביום ו' וליל שבועות במוצ"ש

הרב יעקב אריאל
1) השנה שביעי של פסח חל ביום ששי,האם מותר באותו יום ששי לקבל את השבת כבר בפלג המנחה ולהתפלל ערבית של ליל שבת בפלג המנחה? האם מותר להתחיל לאכול את סעודת ליל שבת שעדיין אור? ואם כן מה לומר בברכת המזון? 2) השנה ליל שבועות חל במוצאי שבת ולכן רציתי לדעת ממתי הכי מוקדם מותר להתחיל את ההכנות לליל שבועות,ל…

שבועות שחל במוצ"ש וערב פסח ביום שישי

הרב יעקב אריאל
1)האם השנה ששבועות חל במוצאי שבת מותר לסיים את הסעודה השלישית אחרי השקיעה לפני זמן צאת שבת? כי אז זה עדיין לא חג ואז אין מחלוקת כי אז אני לא נכנס לתוך החג עם הסעודה השלישית וזה עדיין תוספת שבת 2)האם השנה שערב פסח חל ביום ששי נוהגים בו כמו ערב פסח רגיל או שיש דינים מיוחדים כמו ערב פסח שחל בשבת? כי ה…

ערב שבועות שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
1) האם השנה שערב שבועות חל בשבת האם באותה שבת מותר לאכול סעודה שלישית כרגיל בזמנה אחרי שמתפללים מנחה קטנה לפני ערבית של יום טוב והאם מותר לאכול בסעודה הזאת לחם ולהמשיך לאכול את הסעודה עד אחרי השקיעה ולהתפלל ערבית של יום טוב שעה אחרי צאת שבת כמו כל שבת רגילה? 2)האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין אשכנזים…

תפילת שחרית בשבועות

הרב יעקב אריאל
1)מתי הכי מוקדם מותר להתפלל תפילת שחרית בשבועות השנה? אני מתכוון לתפילת העמידה בלבד ולא לתחילת התפילה2)מתי הכי מוקדם מותר לומר ברכות השחר ומתי הכי מוקד לומר הודו?

מאכלי חלב

הרב יעקב אריאל
לנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות האם צריכים לאכלם בסעודהאחת לפני מאכלי בשר או בשתי סעודות נפרדות?

דיני מי שהיה ער כל הלילה

הרב יעקב אריאל
מי שלא ישן כל ליל שבועות על באלו הלכות הוא צריך לשנותמהרגלו בכל יום?

לימוד בליל שבועות

הרב יעקב אריאל
מה נהוג ללמוד בליל שבועות והאם באמת חשוב להיות ער כלהלילה?

עירוב תבשילין

הרב יעקב אריאל
בערב שבועות הקרוב צריך להניח עירובי תבשילין מה הדין של מיששכח להניח, מה מותר לו לעשות ומה אסור? האם הוא יכול להעזרבמי שהניח?